Foto af Tandplejer
Job

Tandplejer

Tandplejeren undersøger og renser tænder og laver mindre komplicerede behandlinger.

Fakta

Arbejdssteder:
Privat tandlægepraksis eller tandplejerpraksis, Den kommunale tandpleje samt på sygehuse og andre institutioner
Stillingsbetegnelser:
Tandplejer

Arbejdet foregår både på klinikker, på skoler, plejehjem osv. Uden for klinikken har tandplejeren oplysende og forebyggende opgaver over for alle aldersgrupper. Som tandplejer må du have en venlig og rolig optræden, pædagogiske evner og kunne kommunikere godt på dansk, både skriftligt og mundtligt.

Som tandplejer tager du dig også af mundplejen hos patienter på sygehuse og andre institutioner samt tilbyder ældre og plejehjemsbeboere undervisning og træning i mund-, tand- og protesepleje. Tilsvarende tandpleje kan også tilbydes hjemmeboende patienter.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Tandpleje - Tandplejeren tager sig af rutinemæssige eftersyn og pleje af dine tænder.
Tandpleje - Tandplejeren tager sig af rutinemæssige eftersyn og pleje af dine tænder.

På klinikken undersøger du patienternes tænder, tandkød og mundhygiejne, registrerer huller i tænderne (caries), stiller diagnose, skriver journal og planlægger den nødvendige forebyggende og behandlende tandpleje. Er der huller i tænderne eller andre alvorlige problemer, henviser du patienten til en tandlæge.

Du renser patientens tænder, fjerner hårde og bløde belægninger samt pudser fyldninger og tandflader. Komplicerede behandlinger bliver udført i samarbejde med tandlægen.

Derudover tager du aftryk og fremstiller gipsmodeller. Du indsætter og fjerner tandregulerende bøjler, og du instruerer patienten i at bruge bøjlen.

Du viser også patienterne, hvordan tænderne kan holdes rene, og du vejleder om kostvalg af betydning for tandsundheden. Du kan også tage del i det administrative arbejde.

Uden for klinikken har tandplejeren sundhedspædagogiske opgaver i børnehaver, på skoler og andre institutioner. I forhold til børnene er formålet at vænne dem til tandbehandling, at behandle med fluor og at undervise i tandbørstning og vejlede om kost- og spisevaner. Arbejdet bliver ofte udført i samarbejde med fx tandlæger, tandklinikassistenter, sundhedsplejersker, plejepersonale, pædagoger og lærere.

Arbejdsplads

Tandplejere ansættes i privat tandlægepraksis eller tandplejerpraksis, og i mindre omfang i den kommunale tandpleje samt på sygehuse og andre institutioner. Nogle har egen klinik, og andre arbejder som konsulenter inden for dentalbranchen.

Der er også gode muligheder for job i udlandet, fx i England, Holland, Norge, Schweiz, Sverige eller Tyskland.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Tandplejer41.669 kr.31.590 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Autoriserede tandplejere kan oprette selvstændig virksomhed, hvor de behandler de patienter, der opsøger dem. Virksomheden kan enten være en selvstændig tandplejerklinik, eller tandplejeren kan leje sig ind hos en tandlæge. Dansk Tandplejerforening (DTP) har udarbejdet en vejledning om start af egen tandplejerpraksis.

Mere uddannelse

Tandplejerskolerne og Dansk Tandplejerforening tilbyder efteruddannelse i form af kortere eller længere kurser.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.