Foto af Tandklinikassistent
Job

Tandklinikassistent

Det er tandklinikassistenten, der træffer aftale om behandlingstid og modtager patienterne.

Fakta

Arbejdssteder:
Private tand- og tandplejeklinikker, Den kommunale tandpleje og på tandklinikker ved tandlægeskolerne, Sygehuse, Forsvaret og kriminalforsorgen
Stillingsbetegnelser:
Tandklinikassistent, Klinikassistent

Desuden ordner tandklinikassistenten instrumenterne og assisterer tandlægen under selve behandlingen. Ud over disse assisterende opgaver har du en række selvstændige arbejdsopgaver i forbindelse med patientbehandling.

Du tager fx aftryk til studiemodeller og støber aftrykket ud i gips. Du tager røntgenbilleder, fremkalder dem og monterer filmene. Du behandler forebyggende med fluor, og du kan også undervise i hjemmetandpleje samt orientere om kostvaner.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af tandklinikassistent
Klinikassistenten er håndlanger til tandlægen under arbejdet.

Som tandklinikassistent tager du dig af kontakten til patienterne, planlægningen af tidsbestillingen og andet administrativt arbejde såsom regnskab og journalføring.

Under behandlingen rækker du tandlægen eller tandplejeren de nødvendige instrumenter og tilbereder materiale til fyldning og aftryk.

Tandlægens og tandplejerens arbejde lettes ved, at tandklinikassistenten holder patientens tunge, kind eller læbe til side og med sugeapparat holder munden ren for vand, spyt og blod.

Der kan også være tale om at holde sårhager og lignende ved operationer. Efter behandlingen rydder tandklinikassistenten op og steriliserer instrumenterne.

Arbejdet kræver fingernemhed samt sans for orden og hygiejne. Herudover skal du kunne tale med folk og være interesseret i at have med mennesker at gøre.

Arbejdsplads

Tandklinikassistenter arbejder på private tand- og tandplejeklinikker, i den kommunale tandpleje og på tandklinikker ved tandlægeskolerne, sygehuse, forsvaret og kriminalforsorgen.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Tandklinikassistent25.972 kr.27.861 kr.-
Klinikassistent, Tandlægesekretær21.739 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

I den kommunale tandpleje afhænger begyndelseslønnen af, hvor I landet man er ansat.

Fremtidsmuligheder

Der er rimelig gode muligheder for at få beskæftigelse i faget.

Mere uddannelse

Skolerne for tandklinikassistenter udbyder efteruddannelseskurser, der giver tandklinikassistenter mulighed for at holde sig ajour med udviklingen inden for faget. Det kan være inden for området Handel, administration, Kommunikation og Ledelse.

Dansk Tandlægeforening og HK/Kommunal tilbyder også efteruddannelse for tandklinikassistenter i privat tandlægepraksis, fortrinsvis kurser af kortere varighed.

Tandklinikassistenter har også mulighed for at deltage i de konferencer og tværfaglige kurser, som foreningerne tilbyder.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Mia Rimhoff er uddannet tandlæge. Hun blev færdig som tandlæge fra Københavns Universitet i juni...

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.