En sygeplejerske og en læge går på hospitalsgangen og taler sammen.
Job

Sygeplejerske

Som sygeplejerske arbejder du med pleje og behandling af patienter på hospitaler, plejehjem eller i hjemmet.

Fakta

Arbejdssteder:
Sygehuse, lægeklinikker, plejehjem og sundhedscentre
Stillingsbetegnelser:
Sygeplejerske

Sygeplejersker bliver ansat inden for sundhedsområdet til en lang række forskellige opgaver. Som sygeplejerske kommer du tæt på mennesker, der er i en vanskelig situation. Du skal derfor kunne leve dig ind i patientens livssituation, og samtidig være parat til at træffe en selvstændig beslutning og handle hurtigt.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

En sygeplejerskes primære opgave er pleje og behandling af patienterne. 

Sygeplejersker på hospitaler

Når du er ansat på et hospital som sygeplejerske, har du som regel ansvaret for én gruppe patienter ad gangen. Du planlægger plejen af patienterne i tæt samarbejde med fx læger og social- og sundhedsassistenter. Det er en vigtig del af arbejdet at indsamle de nødvendige oplysninger, så patienten kan få den rette behandling og pleje. 

Du følger patienten

Mens patienten er indlagt, holder du øje med hans eller hendes symptomer og følger effekten af behandlingen. Det er også dig, der sørger for at koordinere bestilling af blodprøver, undersøgelser, stuegang og samtaler med en læge. 

Som sygeplejerske skal du være god til at tale med mennesker i svære situationer. Du skal fx oplyse og vejlede patienten og nogle gange også pårørende om sygdom og behandling. Det kræver en høj grad af tolerance og respekt for det enkelte menneske.

I lægehuse og på sundhedscentre

Sygeplejersker kan også være ansat i lægehuse og på sundhedscentre. Her kan du få til opgave at tage blodprøver på patienter, vaccinere eller vejlede om kroniske sygdomme, kost og ernæring mv.

Hjemmesygeplejersker

Hjemmesygeplejersker arbejder i patienternes eget hjem fx med pleje af sår, genoptræning og dialysebehandling. Dialysebehandling hjælper nyresyge patienter med at få renset deres blod. Du skal koordinere arbejdet i samarbejde med andre faggrupper inden for sundhedsvæsenet.

Uddannelsesvej

Uddannelsen til sygeplejerske tager 3 ½ år.

Før du kan starte på uddannelsen, skal du have taget en gymnasial eksamen. Der er også andre muligheder, der kan kvalificere dig til at starte på uddannelsen til sygeplejerske fx, hvis du er uddannet social- og sundhedsassistent.

Her kan du læse mere om uddannelsen til sygeplejerske som fx adgangskrav

 

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2017). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Sygeplejerskearbejde, basisfunktioner37.424 kr.32.553 kr.31.277 kr.
Sygeplejerskearbejde, specialfunktioner41.970 kr.35.820 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik.

Løntallet for kommuner dækker også regionerne.

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

 

Typiske arbejdssteder

Sygeplejersker hører ind under det erhvervsområde, der hedder sundhed, omsorg og personlig pleje. Erhvervsområdet er inddelt i en række brancher, hvor sygeplejersker hører til branchen sygepleje og jordemoderarbejde.

Nogle af de typiske arbejdssteder for sygeplejersker er:

  • Hospitaler: Du kan fx arbejde på medicinsk afdeling, intensiv afdeling, børneafdeling, øjenafdeling, psykiatrisk afdeling, ambulatorium og skadestue.
  • Kommuner: I en kommune kan du arbejde på fx plejehjem, i den kommunale hjemmesygepleje og distriktspsykiatrien.
  • Læger: Flere sygeplejersker er ansat hos alment praktiserende læger og praktiserende speciallæger.
  • Akut: Du har også mulighed for at arbejde på Akuttelefonen eller Alarmcentralen.
  • Internationalt: Nogle sygeplejersker arbejder i bistands- og nødhjælpsorganisationer i udlandet.

Efter- og videreuddannelse

Sygeplejersker kan uddanne sig og avancere til lederstillinger som fx oversygeplejerske, afdelingssygeplejerske, sygeplejeforstander eller ledende hjemmesygeplejerske.

Andre specialiserer sig inden for faget til fx:

Desuden findes interne uddannelser til operationssygeplejerske, øjensygeplejerske m.m.

Sygeplejerskers arbejde med telemedicinsk udstyr stiller nye krav til it-kompetencer og kommunikationsfærdigheder.

Mere uddannelse

Regionerne tilbyder for sygeplejersker ansat på hospitalerne en række specialuddannelser inden for sundhedspleje, kræftsygepleje, intensivsygepleje, anæstesi og psykiatri.

Professionshøjskolerne tilbyder efteruddannelse, se diplomuddannelser inden for det sundhedsfaglige område. Sygeplejersker har desuden mulighed for at tage en sundhedfaglig kandidatuddannelse samt en række masteruddannelser inden for det sundhedsvidenskabelige område.

Dansk Sygeplejeråd tilbyder konferencer og temadage mv. Oplysninger om emner, tid og sted mv. bringes i Sygeplejerådets medlemsblad og på Dansk Sygeplejeråds hjemmeside.

Som sygeplerske har du forskellige muligheder for at specialisere dig, fx inden for det palliative område, der handler om pleje af svært syge og døende patienter. Videncenter for Rehabilitering og Palliation (REHPA) nævner mulige efteruddannelsestilbud.

Endelig kan en uddannelse inden for sygepleje være en god baggrund for en psykoterapeutisk uddannelse, se mere i psykoterapeut.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Jobkompasset
Jobkompasset

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.