Foto af Klinisk diætist
Job

Klinisk diætist

En klinisk diætisk beskæftiger sig med kostens indflydelse på udviklingen af sygdomme samt med dens betydning for at opnå vægttab.

Fakta

Arbejdssteder:
Hospitaler, Privat praksis
Stillingsbetegnelser:
Klinisk diætist, Ernæringskonsulent, Kostvejleder, Sundhedskonsulent

En vigtig opgave for den kliniske diætisk er derfor at hjælpe mennesker til at indtage den rigtige kost for at opnå varigt vægttab eller undgå sygdomme. Som klinisk diætist rådgiver og vejleder du mennesker om sammenhængen mellem kost og helbred, og du skal hjælpe dem med at sammensætte en rigtig kost og give dem information om ernæring og sundhed.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af klinisk diætist
Autoriseret - Den kliniske diætist sammensætter patienternes kost på hospitalet.

Samfundet har i de sidste år sat større fokus på problemer med overvægt og andre ernæringsrelaterede sygdomme. Det betyder, at kliniske diætister er efterspurgte både i offentligt og privat regi.

Som klinisk diætist er du specialist, når det gælder sammenhænge mellem sygdom og kost. En klinisk diætist arbejder både med behandling og forebyggelse, og undertiden også med ernæringsterapi.

Behandlingen omfatter planlægning og gennemførelse af individuelle behandlingsforløb af patienter. Behandlingen tilrettelægges i samarbejde med læger, sygeplejersker og andre. Diætisten opstiller en diæstetisk diagnose og et mål for behandlingen.

Kliniske diætister behandler bl.a. personer med diabetes, overvægt, hjertekarsygdomme og mavetarmsygdomme. Andre sygdomme, hvor kosten er af afgørende betydning, er nyresvigt, allergi, kræft og forskellige fordøjelsessygdomme.

Diætisternes anden primære funktion er forebyggelse af sygdomme. Diætisten tager udgangspunkt i den videnskabelige forskning om kost og ernæring. Diætisten giver den enkelte eller familien vejledning i omlæggelse af kost- og motionsvaner.

Kliniske diætister arbejde med ernæringsterapi fx i forhold til ældre, der spiser for lidt eller anorektikere.

Kliniske diætister arbejder på hospitaler og i privat praksis, hvor de vejleder patienter om deres kost. Ofte planlægger de en diæt, som er kost med en veldokumenteret virkning på en given sygdom. Arbejdet foregår både i forbindelse med forebyggelse, undersøgelse og behandling af sygdomme.

De kan også deltage som konsulenter i forskningsprojekter samt i tilrettelæggelsen af kampagner om kost og motion. De kan også blive ansat som ernæringskonsulenter i medicinalindustrien eller i firmaer, der fremstiller eller sælger ernæringsprodukter.

Som klinisk diætist arbejder du nært sammen med læger, plejepersonale og hospitalskøkkener. En vigtig del af dit arbejde er den daglige kontakt med patienter i ambulatorier og på sengeafdelinger. Du oparbejder et tillidsforhold til patienterne og vejleder den enkelte om sammensætningen af en rigtig og varieret kost.

Det kan også ofte være nødvendigt at tale med de pårørende, for at omlægningen af kostvaner kan ske med alles forståelse, så at diætbehandlingen kan fortsætte, efter at patienten er kommet hjem.

Kliniske diætister deltager også i forskningsmæssige opgaver. De kan selvstændigt stå for diætetiske undersøgelsesprojekter, eller fx i samarbejde med læger tilrettelægge specielle kostprogrammer som led i videnskabelige undersøgelser.

En anden af dine opgaver kan være at undervise forskellige af hospitalets andre personalegrupper og give dem viden om diætbehandling.

Titlerne "Klinisk diætist" og "Diætist" er beskyttede af Sundhedsstyrelsen gennem autorisationsloven.

Nogle kliniske diætister uddanner sig til certificeret sundhedskonsulent. En sundhedskonsulent arbejder i virksomheders personaleledelse med arbejdsmiljømæssige og sundhedsfremmende indsatser i virksomheden.

Sundhedskonsulenten varetager den generelle medarbejdertrivsel, fastholdelse af gode medarbejdere, opgaver med at sænke sygefravær, trivsel, arbejdsmiljø og sundhedsfremme. I jobbet indgår desuden projektledelse og budgetstyring.

Sundhedskonsulenter kan være ansat på hospitaler eller i det offentlige, hvor de arbejder med tilrettelæggelse af kost- og helbredskampagner samt forbrugervejledning og rådgivning.

Arbejdsplads

Der er en stigning i antallet af diætister, der er privatpraktiserende med egen klinik.

Som klinisk diætist er du typisk ansat på et sygehus, men du kan også arbejde hos en praktiserende læge.

Ansættelse kan også ske på universiteter og højere læreanstalter eller på gymnasier og erhvervsfaglige skoler.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Diætist28.267 kr.31.806 kr.30.688 kr.
Klinisk Diætist37.105 kr.31.770 kr.36.738 kr.
Ernæringskonsulent, Kostvejleder, Kostkonsulent37.105 kr.31.770 kr.36.738 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er stort fokus på vægtproblemer og derfor vælger nogle diætister at åbne egen klinik.

Mere uddannelse

Kliniske diætister kan supplere deres viden i kemi, biokemi og ernæringslære ved Danmarks Tekniske Universitet (DTU). Du kan finde oplysninger om kurser på www.diaetist.dk.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.