Foto af Social- og sundhedshjælper
Job

Social- og sundhedshjælper

De fleste kommer rundt til mennesker i deres hjem, men andre er ansat på plejehjem og ved ældrecentre.

Fakta

Arbejdssteder:
Private hjem, Plejehjem, ældrecenter, Beskyttede boliger, Dagcentre
Stillingsbetegnelser:
Social- og sundhedshjælper, Hjemmehjælper

Man skal både kunne snakke med folk og hjælpe dem med at få tøj på, sørge for mad og gøre rent. Jobbet som social- og sundhedshjælper indeholder mange praktiske opgaver. Du ordner rengøring, indkøb, vask, madlavning m.v. for brugerne.

Du hjælper også med den personlige pleje som toiletbesøg, rede hår, tandbørstning osv., samt hjælper folk med at tage tøj af og på.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af social- og sundhedshjælper
Praktisk omsorg - Social- og sundhedshjælperen sørger for alt praktisk i omsorgen for syge og ældre.

En social- og sundhedshjælper arbejder med mennesker i sin hverdag og skal være opmærksom på, om de trives og har det godt. Du skal også lægge mærke til, om brugerne bliver mere svage og har brug for fx lægehjælp, eller at du kommer oftere.

Du hjælper ved almindelig sygdom. Der kan være tale om genoptræning af mindre handicap og om at hjælpe brugeren med bandager m.m.

Arbejdet som social- og sundhedshjælper er et selvstændigt arbejde. Du skal kunne lide at hjælpe og tale med de personer, du besøger. Du skal også kunne klare praktisk arbejde og krævende arbejdssituationer. Arbejdet kan være fysisk og psykisk belastende, men kan også være meget givende.

Den daglige arbejdstid ligger normalt mellem kl. 7 og 17, dog må man være indstillet på at tage aften- og nattevagter samt arbejde på søn- og helligdage.

Nogle steder er der på plejehjem ansat såkaldte beskæftigelsesvejledere, der står for at arrangere de ældres aktiviteter.

Arbejdsplads

Du arbejder i private hjem, på plejehjem, ældrecentre, se Plejehjem mv. Desuden i beskyttede boliger for ældre eller handicappede og andre dagcentre. Og endelig på hospitaler.

En del uddannede hjælpere er tilknyttet vikarbureauer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Social og sundhedshjælper, Sygehjælper,
Plejemedhjælper
34.006 kr.26.987 kr.-
Hjemmehjælper26.019 kr.26.351 kr.-
Hjemmeplejeassistent31.348 kr.30.232 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

I gennemsnitslønnen indgår forskellige tillæg for aften- og weekendarbejde.

Fremtidsmuligheder

Der er brug for social- og sundhedshjælpere, og der vil i de kommende år blive brug for endnu flere. Det betyder, at der er gode muligheder for at få job.

Mere uddannelse

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS) arrangerer efteruddannelseskurser.

Herudover udbyder social- og sundhedsskolerne forskellige kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet.

Få mere at vide

Forbundet af Offentlige Ansatte
www.foa.dk

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet
www.epos-amu.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.