Foto af Omsorgshjælper
Job

Omsorgsmedhjælper

Omsorgsmedhjælpere arbejder med mennesker, der har fysiske eller psykiske handicap.

Fakta

Arbejdssteder:
Kommunale institutioner, Bofællesskaber, Beskyttede værksteder
Stillingsbetegnelser:
Omsorgsmedhjælper, Plejer

Det er mennesker med behov for pleje 24 timer i døgnet eller nogle få timer om ugen. I jobbet arbejder du især med børn, unge og voksne med nedsatte fysiske og psykiske evner.

Der kan også være tale om bevægelseshæmmede, døve, blinde og andre, som kan have brug for hjælp.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af omsorgsmedhjælper
Omsorg - medhjælperen hjælper den handicappedes med de daglige gøremål.

Som omsorgsmedhjælper arbejder du med mennesker med handicap. Det kan være mennesker med multihandicap, som har brug for hjælp til pleje og omsorg hele døgnet eller en person, der blot har brug for hjælp et par timer om ugen.

Du arbejder sammen med pædagoger om den pleje, omsorg, behandling og stimulering, som den handicappede har behov for. Formålet er at støtte den enkelte, så personen opnår så stor selvstændighed som muligt og at skabe en hverdag ud fra den handicappedes ønsker og behov.

En væsentlig del af arbejdet består i at støtte den enkelte beboer i almindelig daglig livsførelse, fx ved personlig hygiejne, spisning, samt af- og påklædning.

Du kan også være med til at lave mad, vask og gøre rent eller at tage med beboeren på indkøb, ved familiebesøg, fritidsaktiviteter og ferie. Du skal kende til bivirkninger af medicin, og du kan uddele medicin, der er doseret af andre.

I alt omsorgsarbejde er det pædagogiske arbejde med beboerne vigtigt. Du skal formidle observationer fra dit arbejde til kolleger, pårørende og andre.

Du skal kende til de metoder og arbejdsformer, som pædagogerne benytter sig af, og du skal kunne forholde dig til dem og følge op på resultaterne af dette arbejde.

Nogle beboere kan ikke tale eller har meget svært ved at udtrykke sig. Det stiller store krav til at forstå eller tolke de signaler, beboerne giver. Du skal have en viden om, hvordan konflikter bliver løst på en konstruktiv måde, så brug af magt eller tvang undgås.

Arbejdet som omsorgsmedhjælper kræver tålmodighed, selvstændighed og et godt helbred. Det kan være meget belastende både fysisk og psykisk, men er ofte meget menneskeligt givende.

Arbejdstiderne er skiftende efter en forudlagt plan. Du er med til at planlægge det daglige arbejde og medvirker ved udarbejdelsen af de målbeskrivelser, som pædagogerne iværksætter for og i samarbejde med den enkelte handicappede.

Du samarbejder med pårørende, ergoterapeuter, fysioterapeuter, læger, psykologer og pædagoger.

Omsorgsmedhjælperen deltager i beboermøder, behandlingsmøder og medarbejdermøder, og du skal skriftligt kunne referere dit indtryk af beboerne og dine oplevelser med dem.

Arbejdsplads

Omsorgsmedhjælpere arbejder i kommunale institutioner, almene boliger og støttede private andelsboliger, plejehjem samt bofællesskaber.  Der findes også stillinger ved døgninstitutioner for personer med psykiske handicap, ved behandlingshjem for stofmisbrugere og alkoholskadede samt døgninstitutioner for personer med fysisk handicap. Se mere om Daginstitutioner og dagcentre samt Plejehjem mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Omsorgsarbejde på institutioner og hospitaler27.715 kr.27.853 kr.-
Omsorgsarbejde inden for sundhedsområdet27.184 kr.28.498 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Hvis du inden for de tre sidste år har haft arbejde som omsorgsmedhjælper svarende til sammenlagt mindst 1 års arbejde, har du mulighed for at blive optaget på en forkortet udgave af den pædagogiske assistentuddannelse.

Arbejde inden for området svarende til mindst fem års fuldtidsbeskæftigelse giver mulighed for at få merit på uddannelsen til pædagog.

Mulighederne for at få job som omsorgsmedhjælper er forskellige alt efter, hvor man bor. Det kan være vanskeligt at få en fast stilling, hvis du ikke er uddannet inden for det pædagogiske arbejdsområde.

Mere uddannelse

Der findes AMU-uddannelser inden for det pædagogiske område. EPOS udgiver et katalog. Du har mulighed for at søge støtte til kurset, transport osv.

Du kan også vælge at tage Akademiuddannelsen i socialpædagogik.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS)
www.epos-amu.dk

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Landsforeningen for Socialpædagoger (LFS)
www.lfs.dk

Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
www.sl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.