Foto af Handicaphjælper
Job

Handicaphjælper

En handicaphjælper er ansat som personlig hjælper for et menneske med et fysisk handicap.

Fakta

Arbejdssteder:
Brugernes private hjem eller bofællesskaber
Stillingsbetegnelser:
Handicaphjælper, Handicapmedhjælper, Personlig assistent

Den handicappede behøver hjælp til fx personlig pleje, madlavning og til at klæde sig af og på - og til transport.

Der er ingen krav til uddannelsesbaggrund. Mange handicaphjælpere er studerende, eller de har en uddannelse inden for social- og sundhedsområdet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af handicaphjælper
Arbejdet forudsætter lyst og vilje til at arbejde med mennesker med handicap.

Som handicaphjælper arbejder du som personlig hjælper for mennesker med et fysisk handicap. Du bliver ansat af den handicappede.

Det er brugeren, der planlægger og instruerer dig i arbejdet. Arbejdet tager udgangspunkt i brugerens hjem. Arbejdsopgaverne er meget alsidige og bliver udført i tæt samarbejde med brugeren.

Alle hjælperjob indeholder i større eller mindre grad hjælp til personlig pleje og hygiejne, af- og påklædning, daglig husholdning og andre praktiske opgaver som løft, hjælp med kørestol og eventuelt skift af iltflasker på en respirator. Lettere sekretæropgaver kan indgå i arbejdsområdet.

Du tager brugeren med overalt og fungerer ofte som chauffør, når der er behov for transport til behandlinger, på arbejde, til undervisning eller til deltagelse i fritidsaktiviteter og kulturelle arrangementer.

En handicaphjælper skal være fysisk stærk, praktisk anlagt, moden, stabil og fleksibel. I de fleste stillinger skal man have kørekort og rutine som bilist.

Det kræver tålmodighed og selvstændighed, at man er åben og udadvendt, og at man trives med varierende og udfordrende opgaver. Arbejdet kan være belastende både fysisk og psykisk.

Arbejdstiden fastlægges i et vist antal vagter og kan variere meget - lige fra en månedlig vagt til fuldtidsarbejde. Ofte har et menneske med et betydeligt handicap flere hjælpere, som afløser hinanden.

Du skal planlægge arbejdet, så du ikke bliver overbelastet. Somme tider foregår din instruktion som et samarbejde mellem forvaltningen og brugeren, jf. kommunens almindelige vejledningspligt, og der kan også deltage ansatte fra den kursusvirksomhed for hjælpere, som udbydes på social- og sundhedsskolerne.

Handicaphjælpere er ikke omfattet af de kollektive aftaler om sikkerhed på arbejdspladsen, men Branchesikkerhedsrådet for Social- og Sundhedsvæsenet giver gode råd om handicaphjælpernes arbejdsmiljø.

I dag kan handicaphjælpere blive ansat som kontaktpersoner for døvblinde eller ledsagere til borgere med varig fysisk- og psykisk nedsat funktionsevne. Dette kræver en relevant baggrund som eksempelvis ergoterapeut, pædagog, sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent.

Jobcentre kan også bevilge personlige assistenter, der skal hjælpe borgere med synsnedsættelse, hørehandicap eller nedsat funktionsevne i deres jobfunktion.

Arbejdsplads

Arbejdet udføres i brugerens private hjem eller bofællesskab.

Handicaphjælpere kan være ansat til at arbejde i døgninstitutioner for personer med fysisk handicap, i beskyttede boliger, dagcentre eller som led i hjemmehjælpen. Se mere om brancherne Plejehjem mv. samt Daginstitutioner og dagcentre.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Handicapmedhjælper, private26.776 kr.26.484 kr.-
Handicapmedhjælper, institutioner og hospitaler33.886 kr.27.226 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er gode beskæftigelsesmuligheder, hvis du er stabil og har gå-på-mod.

Der er andre muligheder for at hjælpe handicappede. Du kan blive ansat af kommunen enten som ledsager til personer, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, eller som kontaktperson for døvblinde.

Kommunen skal også give tilbud om støtte til personer med sindslidelser. For at blive ansat som støtte- og kontaktperson i kommunen skal du have en relevant - oftest socialpsykiatrisk - baggrund, fx ergoterapeut, pædagog, social- og sundhedsassistent eller sygeplejerske.

Man kan også ansættes som personlig assistent til de praktiske arbejdsfunktioner i erhverv, som personer med synsnedsættelse, alvorligt hørehandicap eller meget betydelig nedsat funktionsevne ikke selv kan klare. Det er det lokale jobcenter, der bevilger den personlige assistent, som så ansættes af den virksomhed, hvor brugeren er ansat, eller i brugerens egen virksomhed.

Mere uddannelse

Der er ingen grunduddannelse til handicaphjælper. Handicaphjælpere kan uddanne sig gennem arbejdsmarkedsuddannelser og andre fagrettede kurser på social- og sundhedsskolerne.

Der er AMU-kurser inden for det pædagogiske område og social- og sundhedsområdet. Du har mulighed for at få tilskud til kurset, transport osv.

Få mere at vide

Bruger- og Hjælperformidlingen
www.formidlingen.dk

Center for Ligebehandling af Handicappede
www.clh.dk

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS)
www.epos-amu.dk

Fag og Arbejde (FOA)
www.foa.dk

Kommunernes Landsforening (KL)
www.kl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.