Foto af Laboratoriebetjent
Job

Laboratoriebetjent

Laboratoriebetjente arbejder i laboratorier på universiteter og i industrivirksomheder.

Fakta

Arbejdssteder:
Højere læreanstalter, Videnskabelige institutter, Større industrivirksomheder
Stillingsbetegnelser:
Laboratoriebetjent, Laboratoriemester, Værkfører, Værkstedsleder, Værkmester

De opstiller, reparerer og fremstiller instrumenter.

Du skal normalt have en teknisk erhvervsuddannelse for at blive faglært laboratoriebetjent. Det er en fordel, hvis du både er praktisk anlagt og har pædagogiske evner og lyst til at omgås mennesker.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af laboratoriebetjent
Assistance - Laboratoriebetjenten kan hjælpe studerende med laboratoriets apparater og udstyr.

Laboratoriebetjente kaldes også faglærte betjente, fordi de normalt har en teknisk erhvervsuddannelse. De reparerer forskellige instrumenter og hjælper til med undervisning og forskning.

Laboratoriebetjente assisterer det videnskabelige personale, der forsker eller underviser studerende. Arbejdet kan variere fra det ene laboratorium til det andet, alt efter hvad der forskes og undervises i. Laboratoriebetjente gør lokalerne klar til forelæsninger, laboratorieøvelser og forsøg. De stiller de fornødne apparater, instrumenter og tilbehør frem.

De rengør og reparerer forsøgsmateriel og apparatur, og i nogle tilfælde fremstiller de det også. Større institutter, laboratorier og virksomheder har egne værksteder forsynet med værktøj og maskiner, fx maskinværksteder og snedkerværksteder. Ofte udføres en væsentlig del af arbejdet i værkstederne.

På nogle laboratorier tager de prøver og udfører analysearbejde; på andre arbejder de fx med dyrkning af planter og bakterier eller med obduktion af dyr. Andre opgaver kan være at fotografere og at fremstille materiale til undervisning, udstillinger osv. Laboratoriebetjente kan desuden virke som vejledere for studerende, der skal lære at bruge tingene i laboratoriet.

På nogle laboratorier leder en laboratoriemester betjentenes daglige arbejde og fører tilsyn med lokalerne. Laboratoriemesteren står også for indkøb og udlevering af materialer, kemikalier, instrumenter osv. Store laboratorier ledes af en maskin- eller værkmester, eventuelt med hjælp fra en formand.

Arbejdsplads

Laboratoriebetjente er ansat ved højere læreanstalter, videnskabelige institutter og større industrivirksomheder, se brancherne inden for Industri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Laboratoriebetjent24.939 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Som faglært laboratoriebetjent kan du avancere til laboratoriemester, værkfører, værkstedsleder og værkmester.

Der er ikke så mange job som laboratoriebetjent. Muligheden for ansættelse er delvis afhængig af faglig baggrund.

Mere uddannelse

Behov og muligheder for efteruddannelse afhænger af, hvilken faglig grunduddannelse man har.

Få mere at vide

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Forbundet for Tjenestemænd ved Fødevare- og Ministeriet for Børn og Undervisning m.fl.
www.tjmf.dk

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Teknologisk Institut
www.teknologisk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.