Laborant
Job

Laborant

Som laborant arbejder du i et laboratorie, hvor du undersøger og analyserer produkter for en virksomhed.

Fakta

Arbejdssteder:
Den kemiske og bioteknologiske industri, Forskningslaboratorier og kontrolinstanser i stat og kommuner
Stillingsbetegnelser:
Laborant, Laboratorieassistent

Du skal have en stor viden om forskellige stoffer og kemiske reaktioner og desuden være dygtig til at lave statistikker og skrive rapporter over resultaterne. En laborant har ansvaret for, at produkterne i en virksomhed lever op til kravene om forbrugersikkerhed og kvalitet. Det kan fx være kosmetikprodukter, medicinalprodukter eller fødevarer.

Laboranter kan finde beskæftigelse flere forskellige steder, både i privat og offentligt regi. For alle job gælder det, at arbejder primært foregår i laboratorier.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af laborant
Laboranter i laboratoriet.

Laboranter analyserer og kontrollerer de mange forskellige råmaterialer og produkter, vi omgiver os med i vores hverdag. De analyserer alt fra madvarer til grundvand med henblik på at finde eventuelle bakterier eller for store koncentrationer af sprøjtegifte m.m.

De kontrollerer også mængden af kemiske stoffer i fx maling eller legetøj, eller deltager i udviklingsarbejde inden for fx medicinalindustrien eller kosmetikindustrien.

Arbejdet foregår ved hjælp af forskelligt laboratorieudstyr og -apparatur. Ud over at analysere og teste skal laboranten udføre beregninger og skrive rapporter om resultatet. Arbejdet er ofte meget selvstændigt. Flere laboranter arbejder også med statistiske opgørelser og kvalitetsstyring.

På nogle arbejdspladser er laboranten med til at indsamle prøver af det, som han eller hun skal undersøge, eller er med på kontrolbesøg. I visse tilfælde deltager laboranten i selve produktionen.

Laboratoriearbejde er en del af arbejdet både i industrivirksomheder, forskningsinstitutioner og offentlige kontrolvirksomheder. Derfor har laboranter et bredt arbejdsfelt. Arbejdet varierer alt efter, hvilke virksomheder eller institutioner laboratoriet er tilknyttet.

Inden for mange områder arbejder laboranten med stoffer, der kræver stor forsigtighed og akkuratesse samt et godt kendskab til virkningerne af de stoffer, man arbejder med.

Laboranter arbejder især inden for den kemiske og bioteknologiske industri, fx på virksomheder, der fremstiller medicin, kosmetik, gødningsstoffer, rengøringsmidler, plastic samt insekt- og ukrudtsmidler.

Der arbejder også laboranter i levnedsmiddelindustrien, tekstilindustrien, industrien for bygningsmaterialer, jern- og metalindustrien samt ved kraftvarmeværker og elværker.

Arbejdsplads

I det private erhvervsliv arbejder laboranter på laboratorier i blandt andet den kemiske industri og bioteknologiske industri, se mere om Medicinalindustri.

Hospitaler ansætter også en del laboranter, ligesom en del arbejder med fremstilling af fødevarer eller kontrol af levnedsmidler.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Laborantarbejde34.508 kr.-28.920 kr.
Assistentarbejde i laboratorier24.939 kr.--
Kemisk assistent24.939 kr.--
EEG laborant35.069 kr.31.978 kr.-
Laborantarbejde på sygehuslaboratorier-29.906 kr.-
Dentallaborant34.062 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsudsigter

Det er muligt at avancere til laboratoriekoordinator, ledende laborant eller laboratorieleder.

Mere uddannelse

Dansk Laborant-Forening tilbyder i lighed med laborantskolerne kurser. Yderligere oplysninger fås i HK og på skolerne.

Få mere at vide

Dansk Laborant-Forening, HK
www.hk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.