Farmakonom
Job

Farmakonom

En farmakonom beskæftiger sig primært med kundekontakt og information og rådgivning om medicinalprodukter.

Fakta

Arbejdssteder:
Apoteker, Sygehusapoteker, Lægemiddelindustrien
Stillingsbetegnelser:
Farmakonom

Farmakonomer skal derfor have et stort kendskab til lægemidler samt deres anvendelse og bivirkninger. Som famakonom har du et stort ansvar for at udlevere den rigtige medicin. Desuden står du for en del administrativt arbejde, fx bogføring og varebstilling.

Dit ansvar og dine arbejdsopgaver afhænger af, hvilken virksomhed du er ansat i. Du kan bl.a. blive ansat på apoteker, på sygehuse eller i virksomheder inden for medicinalindustrien.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af farmakonom
Farmakonomen kontrollerer, at medicinen og recepten stemmer overens.

Farmakonomer varetager flere arbejdsopgaver på et apotek eller et sygehusapotek, både i skranken og i det man kalder recepturen. De kan også varetage beslægtede opgaver i fx lægemiddelindustrien eller offentlige laboratorier.

I skranken, hvor kunderne bliver betjent, vejleder farmakonomerne om brugen af den ordinerede medicin og rådgiver om valg af håndkøbsmedicin, sygeplejeartikler og andre varer, som apoteket sælger.

De informerer også om tilskudsregler på medicinen, og om hvilke rettigheder man har som kunde/patient. Det er desuden en væsentlig del af arbejdet at informere om sundhedsfremmende og sygdomsforebyggende ydelser, som fx rygestop-kurser, diabeteskontrol m.v.

Recepturen er det sted, hvor recepterne bliver ekspederet. Der følger et stort ansvar i kontrollen og ekspeditionen af recepter. Farmakonomerne kontrollerer, at kunderne får udleveret den rigtige medicin ud fra lægens anvisninger i recepten.

De administrative opgaver består blandt andet i personaleledelse, undervisning af farmakonomelever, varebestilling, lagerstyring, dekoration af vinduer, daglig kasseopgørelse og bogføring samt opdatering af særlige kartoteker og statistikker.

Nogle farmakonomer arbejder på et apotek, der er tilknyttet et sygehus. Her deltager de i fremstillingen af lægemidler, i kvalitetssikring af lægemiddelfremstillingen og i produktionsplanlægningen i samarbejde med andre ansatte, fx farmaceuter. De kan endvidere arbejde med medicinservice og lægemiddelinformation ude på afdelingerne i samarbejde med andet sundhedspersonale.

Farmakonomer ansat i medicinalindustrien har opgaver inden for alt lige fra produktion, kvalitetssikring, konsulentarbejde, pakkeri, registrering, administration, salg og marketing til udvikling. Virksomhederne er meget forskellige og har mange måder at organisere arbejdet på.

På nogle få apoteker samt på farmaceutiske laboratorier på universiteter mv. er der stadig ansat defektricer (apoteksteknikere). Det er medarbejdere, der udfører andet farmaceutisk arbejde under supervision af det farmaceutiske personale. Deres arbejdsfunktioner bliver dog efterhånden overtaget af farmakonomer og andet personale.

Arbejdsplads

De fleste farmakonomer er ansat på et apotek eller et sygehusapotek.

Der er også mulighed for at søge arbejde inden for engroshandel med medicinalvarer og sygeplejeartikler eller med fremstilling af farmaceutiske præparater i lægemiddelindustrien, se mere om Medicinalindustri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Farmakonom32.362 kr.31.533 kr.-
Defektrice (apotekstekniker)27.998 kr.-27.050 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Der findes kun få apoteksassistenter.

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er gode muligheder for at få arbejde, fordi der mangler farmakonomer flere steder i Danmark.

På apotekerne vil farmakonomer i fremtiden mere og mere skulle løse opgaver omkring kvalitetsstyring, undervisning og ledelse. De vil også skulle levere flere sundhedsydelser, som fx blodtryksmåling, kolesterolmåling, slankekurser, rygeafvænning og diabetesvejledning.

Også på sygehusapotekerne vil farmakonomer få en sparrings- og rådgivningsrolle med læger og sygeplejersker.

I lægemiddelindustrien arbejder farmakonomer med kvalitetsstyring og deltager i forskning og udvikling af nye lægemidler. Nogle farmakonomer arbejder som lægemiddelkonsulenter.

Mere uddannelse

Farmakonomer kan tage efteruddannelseskurser på Pharmakon.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.