Foto af Fysioterapeut
Job

Fysioterapeut

Fysioterapeuter behandler og genoptræner patienter, der lider af muskelsmerter eller tilsvarende fysiske skader.

Fakta

Arbejdssteder:
Klinikker, Sygehuse, Plejehjem, Virksomheder, Idrætsklubber
Stillingsbetegnelser:
Fysioterapeut, Idrætsmassør

Det kan være alt fra tennisalbuer og sportsskader til alvorlige motoriske problemer i forbindelse med forskellige sygdomme.

De deltager også i sundhedsfremmende og forebyggende fysioterapeutisk arbejde og rådgiver om, hvordan man forebygger fx nedslidning af kroppen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af fysioterapeut
Genoptræning - Fysioterapeuten instruerer patienten i et særligt tilrettelagt øvelsesprogram.

Fysioterapeuter behandler fysiske skader og skavanker i kroppens muskulatur.

Behandlende fysioterapi går ud på at helbrede eller begrænse omfanget af fysiske skader og skavanker. Behandlingen kan bestå i både massage, der lindrer smerterne, og i styrke- eller bevægelsestræning. Den kan være rettet mod et enkelt led eller være optræning af lungefunktion, rygmuskulatur m.v.

Smertedæmpende behandling kan, udover massage, bestå i forskellige elektriske behandlinger, fx med ultralyd, eller af afspænding og øvelser. Herudover råder fysioterapeuten over andre terapiformer som fx bassinbehandlinger og varme- og kuldeterapi.

Fysioterapeuter vejleder patienten i, hvordan han eller hun selv kan fortsætte træningen, og hjælper eventuelt med at finde og tilpasse hjælpemidler som stokke, kørestole og bandager.

Sundhedsfremmende fysioterapi går ud på at holde raske mennesker raske. Det kan fx være at støtte børn i deres normale udvikling ved at træne sanserne og kroppen. Det kan også være at hjælpe handicappede børn til at fungere bedre i skolen og hjemme.

Fysioterapi til voksne kan hjælpe dem med at holde kroppens kondition, styrke og bevægelighed ved lige. På den måde kan man begrænse nogle af følgerne af den normale aldringsproces.

Fysioterapeuter kan undervise i kropsbevidsthed og gode bevægelsesvaner og rådgive i arbejdsbevægelser og -stillinger. Træningsinstruktion, motionsgymnastik og før- og efterfødselstræning (evt. sammen med jordemødre, sundhedsplejersker o.a.) hører også til sundhedsfremmende fysioterapi.

Fysioterapeuter kan også undersøge arbejdspladser med henblik på at komme med forslag til ændringer og forbedringer af arbejdsstillinger og arbejdsmiljø, så skader og ulykker undgås og nedslidning af kroppen forebygges.

En ledende fysiotarapeut arbejder med budget- og regnskabsstyring, faglig udvikling og forskning samt personaleledelse, vagtplanlægning og kompetenceudvikling.

Arbejdsplads

Mange fysioterapeuter har egen virksomhed, og ca. 30 procent af fysioterapeuterne arbejder på private fysioterapeutiske klinikker.

Fysioterapeuter arbejder desuden på sygehusenes fysiurgiske afdelinger, på offentlige og private klinikker for fysioterapi i kommunerne, på plejehjem, psykiatriske institutioner og specialcentre for handicappede.

De kan også være ansat i træningscentre og på hjælpemiddelcentraler, på idrætsklinikker og i idrætsorganisationer.

Endvidere kan fysioterapeuter ansættes i Arbejdstilsynet og i Arbejdsskadestyrelsen samt i større private virksomheder.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Fysioterapeut31.146 kr.31.059 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er gode muligheder for at få et job som fysioterapeut, da ledigheden inden for faget er lille.

Du har mulighed for at specialisere dig i særlige former for fysioterapi, fx bassinterapi, børnefysioterapi, ergonomi og idrætsfysioterapi.

Du kan etablere dig som selvstændig enten ved at leje dig ind på en klinik, overtage en klinik eller oprette en ny klinik. Det er dog kun muligt at oprette nye klinikker i områder, som ikke har klinikker nok.

Mere uddannelse

Der er mange muligheder for efteruddannelse. På Danske Fysioterapeuters hjemmeside findes en kalender med kurser for medlemmer.

Som uddannet fysioterapeut har du mulighd for at tage kandidatuddannelsen i Muskuloskeletal fysioterapi.

Desuden kan fysioterapeuter videreuddanne sig på såvel sundhedsfaglige diplomuddannelser og sundhedsvidenskabelige masteruddannelser.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.