Foto af Portør
Job

Portør

Portører arbejder med praktiske opgaver på sygehusene, fx patienttransport. De betjener desuden teknisk udstyr og vedligeholder grønne anlæg.

Fakta

Arbejdssteder:
Offentlige og private sygehuse, Plejehjem og andre behandlingsinstitutioner
Stillingsbetegnelser:
Portør, Serviceportør, Hospitalsportør, Sygehusportør, Plejehjemsportør, Hospitalsserviceassistent

De sørger også for forsyninger til afdelingerne og transporterer varer, blandt andet madvogne, inventar, depotvarer, medicin, sygejournaler og anden intern post mellem afdelingerne.

Jobbet som portør kræver, at man har lyst til og forståelse for det at arbejde med mennesker.

Læs også om portøruddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af portør
Portør - Når nogen dør, er det portørens opgave at køre dem i kapellet.

Du transporterer patienter til og fra behandling mellem sygehusets forskellige afdelinger, og du træder til, når patienterne skal hjælpes og løftes i forbindelse med undersøgelser, badning eller toiletbesøg.

De tekniske apparater på sygehusene er ofte tunge, og kræver at man ved, hvordan de skal betjenes. En af opgaverne kan være at skifte iltbeholdere eller betjene instrumenter i forbindelse med genoptræningsøvelser.

Portøren kan have fast tjeneste ved kapellet eller i kapellets sektionsstue i forbindelse med obduktioner.

Portørerne passer de tekniske anlæg, kedler og forbrændingsovne. De sørger for tilintetgørelse af smitstoffer ved desinfektion og for sterilisation af madrasser, sengetøj osv.

De passer også telefon, modtager varer, sorterer post og sørger for fordeling og forsendelse, udfører budtjeneste inden for sygehusets område og deltager i øvrigt i alt forefaldende arbejde.

Dit job kan også bestå i at vedligeholde haver, anlæg og andre udendørs arealer.

Jobbet som portør kræver lyst til og forståelse for at arbejde med mennesker. Arbejdet kræver desuden en god fysik, da der er mange tunge løft.

De enkelte arbejdsområder kan desuden stille særlige krav til fx teknisk kunnen.

Uddannelse

Hvis du vil uddannes som portør, skal du først ansættes som portøraspirant. Du kan søge ledige stillinger ved at henvende dig til de enkelte sygehuse. Du bliver uddannet lige efter ansættelsen.

Portøruddannelsen består af en basisuddannelse på 8 måneder og en overbygningsuddannelse.

Basisuddannelsen indeholder 6 ugers teori, resten foregår i praktik.

Overbygningsuddannelsen består af 20 dages teori samt praktisk arbejde, og skal tages efter basisuddannelsen og inden du har været ansat et år. Overbygningsuddannelsens indhold er bestemt af den funktion, du skal varetage. Der er tre funktionsområder: det patientrelaterede område, det tekniske område og gartnerområdet. Du skal have taget denne del af uddannelsen inden for de første 12 måneder.

Ansøgere forventes at kunne tale og læse dansk samt regne på et rimeligt niveau.

Endvidere kræver kontakten med patienterne, at du er omsorgsfuld og tager hensyn. Du skal være fyldt 18 år.

Bemærk! Nogle hospitaler ansætter portørelever, der har grundforløb 1 og 2 på erhvervsuddannelsen til serviceassistent. Spørg på det enkelte hospital.

Se mere på www.portoeruddannelse.dk.

Arbejdsplads

Arbejdet er normalt inddelt i dag-, aften- og nattjeneste.

I offentlig ansættelse anvendes betegnelserne sygehusportør, hospitalsportør eller plejehjemsportør.

Når servicefunktionerne inden for køkken-, rengørings- og portørområdet er integreret, kaldes arbejdsområdet hospitalsservice, og medarbejderne hospitalsserviceassistent eller blot serviceassistent.

Portører ved private hospitaler kaldes serviceportører.

Portører er ansat på offentlige og private sygehuse, se mere om Hospitaler.

Et andet stort område er plejehjem og andre behandlingsinstitutioner med sygepleje samt døgninstitutioner for personer med psykiske handicap. Se mere om Plejehjem mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Portørarbejde på institutioner og hospitaler-26.301 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Antallet af portørstillinger er faldende samtidig med, at arbejdsområdet i stigende grad besættes med tværfaglige medarbejdere, se serviceassistent.

Mere uddannelse

Der er mulighed for at blive ledende portør.

Relevante AMU-kurser for portører findes blandt andet inden for området Patientrelateret service på sygehusene.

Få mere at vide

Danske regioner
www.regioner.dk

Portøruddannelsesnævnet
www.portoeruddannelse.dk

Fag og arbejde (FOA)
www.foa.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.