Foto af Salgsassistent
Job

Salgsassistent

Som salgsassistent ansat i en dagligvarebutik er den væsentligste opgave at sørge for at have de rette varer på hylderne. Salgsassistenten skal gøre det nemt for kunderne at købe ind.

Fakta

Arbejdssteder:
Dagligvarebutikker, Supermarkeder, Postkontorer, Specialbutikker
Stillingsbetegnelser:
Salgsassistent, Butiksassistent, Butiksbestyrer, Butikschef, Kommis, Købmand

I købmandsbutikken eller supermarkedet er man med til at sælge alle slags dagligvarer. Det gælder alt fra friske mejeriprodukter, pålægsvarer, frugt og grøntsager til dybfrost, helsekost, vin, tobak, rengøringsmidler, toiletartikler mv. Nogle assistenter betjener kunder på posthuse og i postbutikker.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kasseterminaler
Varesalget i supermarkeder foregår ved kasseterminaler.

Det væsentligste arbejde består i at gøre det nemt og behageligt for kunden at købe ind. Varerne skal skiltes, og varernes placering, lyset, luften og det lydlige miljø skal fungere godt. Du skal kontrollere varelageret, foretage vareindkøb og udregne priser. Du må også kunne udarbejde salgsopgørelser og budgetter.

Langt de fleste butikker har et stregkodesystem, der automatisk aflæser varens art og pris og samtidig ajourfører lagerkartoteket. Det letter arbejdet med at bestille nye varer, fordi varebeholdningen kan gøres op dagligt.

I en dagligvarehandel arbejder både faglærte og ufaglærte butiksfunktionærer. En faglært medarbejder kaldes salgsassistent. Ufaglærte kan arbejde som butiksmedhjælpere. Indehaveren af forretningen kalder sig fx for købmand eller butiksbestyrer.

Butikkerne er opbygget i forskellige afdelinger, grøntafdeling, frostvareafdeling osv. Hvis du er faglært medarbejder i en dagligvarebutik, vil du ofte få selvstændigt ansvar for en afdeling.

I butikkerne skal du vejlede og betjene kunderne.

Butiksmedhjælpere arbejder som regel ved kasseterminalerne, fylder varer på hylderne og tæller op på varelageret.

Arbejdet i dagligvarebutikker kan være fysisk belastende med udpakning og opsætning af varer på hylderne.

Salgsassistenter i Post Danmark arbejder på posthusene med kundeekspedition. De modtager giroindbetalingskort, tager imod breve, sælger frimærker, koncertbilletter og andre varer.

Specialbutikker. Salgsassistenter kan desuden arbejde med handel af en lang række varer og forbrugsgoder fra specialiserede butikker og salgssteder.

Arbejdet i disse butikker er som regel afhængig af en faglig viden hos salgsmedarbejderne om varesortimentet og varernes anvendelse. Ofte vil medarbejderne have en faglig uddannelse. Det gælder fx optikere, slagtere, farvehandlere, boghandlere, møbelforretninger og antikvitetshandlere.

I nogle specialbutikker foregår der foruden salg en produktion eller tilvirkning af typisk fødevarer. Det gælder fx slagter- og viktualieforretninger, smørrebrødsforretninger samt fisk- og vildtforretninger. Det gælder endvidere bagerier og chokolade- og konfektureforretninger samt visse iskiosker.

Detailhandel kan også omfatte reparation af varer til personligt brug eller husholdning, fx reparation af ure, vaskemaskiner og møbler.

En del detailhandel foregår med brugte varer fra butikker, fra postordreforretninger eller fra stadepladser og markeder.

Se mere om dagligvarebutikker og specialbutikker.

Arbejdsplads

Salgsassistenter sælger dagligvarer i butikker af meget forskellig type og størrelse. Det er fx varehuse, supermarkeder, discountbutikker og minimarkeder. Nye typer kommer stadig til, mens dele af handlen er overtaget af kiosker og tankstationer. Butikkerne drives dels som kædeforretninger af store firmaer eller brugsforeninger, dels som selvstændige købmandsbutikker.

Specialforretninger har et mindre og mere specialiseret varesortiment. Salgsmedarbejderne i specialforretninger har ofte en særlig faglig uddannelse eller viden om varerne. Se mere om detailhandel inden for sektoren Handel.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Salgsarbejde i butik23.918 kr.-28.063 kr.
Kommis27.634 kr.-29.262 kr.
Kasseassistentarbejde og beslægtet kundebetjening 23.784 kr.--
Salgsarbejde på servicestationer24.221 kr.--
Kasseassistentarbejde inden for catering og fastfood24.195 kr.--
Viktualieassistent, Apoteksmedhjælper o.l.28.386 kr.-27.129 kr.
Demonstratør/Demonstratrice23.854 kr.--
Medhjælp i butik mv. (ekskl. kassearbejde)22.982 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Du kan avancere til ledende stillinger som fx afdelingsleder eller butikschef.

Du har også mulighed for at starte egen forretning og sammen med andre selvstændige butikker blive tilsluttet frivillige indkøbskæder.

Gennem de senere år er en del posthuse blevet omdannet til postbutikker, typisk hos en lokal handlende. Post Danmark ansætter derfor ikke længere så mange salgsassistenter.

Se mere om at lede og om at være Leder.

Mere uddannelse

Der tilbydes en lang række AMU-kurser inden for områderne Detailhandel og Handel og logistik.

Salgsassistenter i Post Danmark bliver oplært på arbejdspladsen af lokale instruktører i de første måneder efter ansættelsen. Oplæringen består af et antal praktiske og teoretiske undervisningsmoduler for fx produktkendskab.

Få mere at vide

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.dk

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
www.hk.dk

De Samvirkende Købmænd
www.dsk.dk

Post Danmark
www.postnord.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.