Foto af Marketingmedarbejder
Job

Marketingmedarbejder

Marketingmedarbejdere sørger for, at en virksomhed kan sælge sit produkt eller sine tjenesteydelser.

Fakta

Arbejdssteder:
Private virksomheder inden for produktion og handel, marketingbureauer, markedsanalysebureauer
Stillingsbetegnelser:
Marketingmedarbejder, marketingkonsulent, reklamekonsulent, eventmager, eventkoordinator, forretningsudvikler

De planlægger fx salgskampagner og laver økonomiske vurderinger. Marketingmedarbejdere arbejder især i private virksomheder inden for produktion og handel. Ofte er det virksomheder, som handler med udlandet.

Dine opgaver som marketingmedarbejder er alle de aktiviteter, der knytter sig til det at sælge en vare eller en service på et marked.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af marketingmedarbejder
Kundeansvarlig - Marketingmedarbejderen kan være ansvarlig for en fast gruppe af virksomhedens kunder.

For at planlægge og sælge en virksomheds varer eller tjenesteydelser, må der foregå en række aktiviteter. Mange tænker måske først på reklamer i aviser, tv osv. Men meget andet skal være i orden, hvilket giver marketingmedarbejdren en række opgaver:

Produktet eller ydelsen skal hvile på en forretningsidé. Marketingmedarbejderen samarbejder evt. med en virksomhedsrådgiver om at udvikle ideen, finde finansiering og samarbejdspartnere.

Det er vigtigt, at produktet dækker et behov. Marketingmedarbejderen hjælper ingeniører og designere med at udvikle et produkt, der kan sælges.

Virksomheden skal kunne indkøbe de nødvendige varer til fremstilling, videresalg, emballage osv. Leverandørerne skal udvælges. Marketingmedarbejderen foretager økonomiske vurderinger af faktiske og forventede indtægter og omkostninger, og skal tænke på kreditmuligheder og valutakurser.

Der skal fremstilles brochurer og lignende, som kan give besked om varen. Måske skal den vises frem på udstillinger eller messer. Der skal tages stilling til emballage, distribution og salgssteder. Det skal overvejes, om der skal gives særlige garantier for holdbarhed osv., og om salget skal følges op af nyhedsbreve, telefonisk rådgivning eller lignende.

Marketingmedarbejderen fører mange telefonsamtaler og har mange møder med kolleger og kunder, med leverandører, transportvirksomheder, banker og andre samarbejdspartnere.

Mange virksomheder sælger til udlandet, derfor skal marketingmedarbejdere kende til de lande, firmaet handler med. Det er vigtigt, at marketingmedarbejderen kan forskelige sprog og kender til fremmede landes traditioner, skikke og kulturer. Man skal også kende lovgivningen i de lande firmaet handler med. Derfor rejser man meget eller er udstationeret i udlandet i længere tid.

Marketingmedarbejdere arbejder en del med Content marketing. Det er en overordnet betegnelse for marketingaktiviteter og formater, der tilstræber at generere mere interesse, loyalitet og salg end traditionel reklame.

Eksempler på content marketing produkter er kundemagasiner, trykte eller online nyhedsbreve, digitalt indhold, websteder eller microsites, hvidbøger, webcasts, webinars, podcasts, video-portaler eller serier, roadshows, rundbordskonferencer, interaktive online begivenheder. Information er rettet mod bestemte målgrupper og kundeemner om relevant indhold, der nogle gange gange kan indeholde virksomhedens produkter og være en del af marketingplanen.

Et særligt område er markedsføring af kulturelle aktiviter, seværdigheder og oplevelser for turister.

Inden for e-handel og markedsføringsaktiviteter på digitale platforme sikrer en SEO-medarbejder optimering af virksomhedens hjemmeside. SEO står for Search Engine Optimization og handler om det, en virksomhed kan gøre for at blive mere synlig i søgemaskinernes søgeresultater, så dens produkter rangerer højest.

Marketingkoordinator
En marketingkoordinator leder markedsføringsevents så som messer, produktlanceringer mv. Endvidere opdatering af web, produktkatalog samt prissætninger og kontakt til leverandører, trykkerier og kunder.

Som koordinator deltager du i projekter om digital strategi, branding via sociale medier, Big data, mobilapplikationer mv. og er ansvarlig for nyhedsbreve, såvel online som print.

En markedsanalytiker laver forbrugeranalyser, en systematisk undersøgelse af markedsforhold og salgsmuligheder for bestemte varer.

Som markedsanalytiker analyserer du de markeder, virksomheden leverer varer og tjenester til. Gennem spørgeskemaer og andre markedsundersøgelser skaffer du viden om markedet, herunder potentielle markeder, som skaber grundlag for beslutninger om virksomhedens kommende satsninger.

Analytikeren vurderer salgsmuligheder og udarbejder prognoser for salg af varer og tjenester. Du beregner markedsandele og kundevandringer mellem kæderne på markedet. Desuden holder du dig løbende opdateret om tendenser.

En SEO-medarbejder (SEO, Search Engine Optimization) har viden om søgemønstre på internettet, om søgeordsanalyser og søgeordsværktøjer, det, virksomheder kan gøre for at blive mere synlig i søgemaskinernes søgeresultater, så dens produkter rangerer højest.

Nogle marketingmedarbejdere arbejder som eventmager eller eventkoordinator. De arrangerer events, som er specialarrangementer med et salgsfremmende sigte, fx produktpræsentationer og salgsarrangementer, hvor udvalgte grupper af kunder deltager i et arrangement ofte bestående af underholdning og spisning samt præsentation og salg af produkterne. Se mere i Event- og udstillingsmedarbejder.

Ud over uddannelser inden for salg og marketing, kan eventmagere have taget erhvervsuddannelsen til eventkoordinator.

Marketingmedarbejdere kan også have en anden uddannelsesbaggrund end de nævnte, fx en humanistisk universitetsuddannelse.

Arbejdsplads

Kerneområderne for marketingmedarbejdere findes i reklamebureauer og analysebureauer.

Desuden organiserer og udfører de salgs- og marketingfunktioner i stort set alle fremstillingsvirksomheder og handelsvirksomheder. Se mere om brancherne inden for engros- og detailhandel.

Andre ansættes i rejsebureauer, på forlag, i grafiske designvirksomheder, samt inden for handel med elektricitet eller lotteri og spil.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Ledelse af salg og marketing44.259 kr.--
Ledelse af reklame og PR41.208 kr.--
Marketingkonsulent37.039 kr.-35.625 kr.
Marketingassistent27.518 kr.--
Marketingkoordinator, PR medarbejder36.473 kr.--
Erhvervssproglig korrespondent34.722 kr.--
Kommunikationsarbejder35.838 kr.-36.841 kr.
Markedsanalytiker45.743 kr.39.344 kr.38.700 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger.

Fremtidsmuligheder

På længere sigt kan marketingmedarbejdere blive salgschefer med ansvar for salget på regionalt, nationalt eller internationalt plan. Det kan fx være som turistchef i en større by, kommune eller landsdel.

Et stigende antal virksomheder ansætter personer med humanistiske kandidatuddannelser med kompetencer inden for sprog, kulturforståelse, underholdning m.v.

Mere uddannelse

Handelsskoler, foreninger og faglige organisationer udbyder efteruddannelseskurser.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.