Foto af Rengøringsassistent
Job

Rengøringsassistent

Som rengøringsassistent kan du arbejde på alle typer arbejdspladser, fra sygehuse til fabrikker eller børnehaver.

Fakta

Arbejdssteder:
Kontorer, Sygehuse, Skoler, Supermarkeder, Hoteller, Køkkener, Kantiner
Stillingsbetegnelser:
Rengøringsassistent, Sanitør, Serviceassistent

Du arbejder på skæve tidspunkter, fx tidligt om morgenen og vil ofte være deltidsansat. Arbejdet er fysisk belastende, så du skal have et godt helbred og en god fysik. Hvor det er praktisk muligt, bliver dit arbejde gjort lettere ved hjælp af særlige redskaber og rengøringsmaskiner.

Efterspørgslen på kvalificerede rengøringsmedarbejdere er stor, og du har mange muligheder for at finde arbejde i den del af branchen, som interesser dig mest. Du kan fx specialisere dig i hotel- eller industrirengøring.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af rengøringsassistent
Sanitør - Rengøring på hospitaler er et job for specialister.

Som rengøringsassistent kan du arbejde i kontorer, på fabrikker, sygehuse, dag- og døgninstitutioner, skoler og andre uddannelsesinstitutioner, varehuse og supermarkeder, hoteller, køkkener og kantiner samt i busser, tog og fly.

Rengøringsbranchen er kendetegnet ved et hårdt arbejdsmiljø, hurtighed og effektivitet, skæve arbejdstider, og mange der skifter job. Som regel arbejder du i de tidlige morgentimer, de sene eftermiddagstimer eller om natten.

Det er meget vigtigt, at du lærer gode arbejdsstillinger, så du kan undgå de meget hårde fysiske belastninger. Det er rengøringsvirksomhedens ansvar at instruere medarbejderne i de rigtige arbejdsstillinger og -metoder. Det vil være svært for dig at arbejde med rengøring, hvis du har anlæg for hudlidelser og allergi.

Rengøringsarbejde udføres som regel én gang om dagen. I produktionsområder, hvor der produceres i treholdsskift, bliver der mange steder gjort rent én gang pr. skift, ligesom der også kan foretages rengøring på lørdage og søndage i områder med weekendarbejde.

Rengøringen bliver organiseret efter hver enkelt kundes behov og til en kvalitet, som selskabet har aftalt med kunden, og som oftest er nedskrevet i en kontrakt.

Rengøring har gennem tiderne været anset for et arbejde af lav social status. Denne holdning er ved at ændre sig, ikke mindst på grund af branchens mange veluddannede medarbejdere i såvel ledelse og administration som i selve det praktiske rengøringsarbejde.

Du behøver ikke at have særlige skolekundskaber for at blive ansat i branchen, men professionel rengøring kræver fagkundskab, som du kan få gennem forskellige arbejdsmarkedsuddannelser.

En rengøringsinspektør fører det overordnede tilsyn med kvaliteten af rengøringen i kundevirksomhederne. Rengøringsinspektøren har som regel erfaring fra rengøringsarbejde og efteruddannelse inden for ledelse.

Servicemedarbejdere udfører en række opgaver vendt mod kunderne, som fx pasning og vanding af beplantning i kontormiljøer, udskiftning af håndklæder og papir på toiletter mv.

En servicetekniker inden for rengøring tager sig af vedligeholdelse og lettere reparation af automater og maskineri i kantiner og undervisningslokaler.

Arbejdsplads

Rengøringsassistenter og sanitører arbejder inden for det offentlige eller i private rengøringsselskaber. De største private rengøringsselskaber udfører stadig traditionel rengøring, men selskaberne går i stigende grad også ind på områder som hjemmehjælp, kantineservice, pasning af grønne områder osv.

Mange små og mellemstore rengøringsfirmaer specialiserer sig inden for særlige områder, fx kontor-, institutions- eller industrirengøring eller rengøring af hoteller, kantiner og køkkener.

Se mere om branchen Ejendomsservice og rengøring.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Ledelse af rengøringsfunktioner o.l.36.570 kr.--
Rengøringsarbejde i private hjem25.590 kr.--
Rengøring af kontorer og beboelsesområder25.531 kr.25.468 kr.24.850 kr.
Rengøring på hospitaler o.l.23.841 kr.25.643 kr.-
Rengøring af industrilokaliteter27.812 kr.--
Rengøring i transportmidler (tog, fly, busser)34.552 kr.--
Rengøring ved skadeservice32.327 kr.--
Andet rengøringsarbejde23.076 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Efterspørgslen efter kvalificeret arbejdskraft inden for rengøringsbranchen er stigende.

Mange i branchen arbejder på deltid, men ingen må efter overenskomsten ansættes på mindre end 15 timer om ugen.

Inden for rengøringsbranchen kan du frit oprette din egen virksomhed, se artiklen Etablering af egen virksomhed. Da der er stor konkurrence fra de store rengøringsselskaber, kan udfordringen ligge i at opdyrke nye arbejdsområder.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser inden for området Rengøringsservice. Du har mulighed for at få tilskud til kurset, transport osv.

Hvis du vil videreuddannelse dig, kan du kan tage Akademiuddannelsen i ledelse.

Få mere at vide

Fag og arbejde (FOA)
www.foa.dk

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Rengøringsselskabernes Branche- og Arbejdsgiverforening (RSBA)
www.danskeservice.dk

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Erhverv
www.danskerhverv.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.