Foto af Pedel
Job

Pedel

En væsentlig del af dit arbejde som pedel på skolen er at sørge for, at skolens bygninger, installationer, lokaler og omliggende arealer er i orden.

Fakta

Arbejdssteder:
Folkeskoler, Privatskoler, Universiteter
Stillingsbetegnelser:
Pedel, Skolebetjent, Teknisk servicemedarbejder

Arbejdsopgaverne er meget varierede og har forskelligt omfang fra skole til skole. Du skal være glad for at arbejde med praktiske serviceopgaver og kunne have mange bolde i luften. Samtidig skal du kunne lide kontakten til de børn og unge, som færdes på skolen.

Som pedel kan du arbejde på mange typer skoler og uddannelsessteder, fx folkeskoler, højskoler og tekniske skoler.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af pedel
Serviceminded - Pedellen skal kunne snakke med alle på skolen, både børn og vokse.

Du har det tekniske og praktiske ansvar for driften på en skole. Som pedel kan man enten være ufaglært eller faglært, fx inden for ejendomsservice (ejendomsservicetekniker).

En af dine opgaver er at holde øje med skolens inventar. Småreparationer udfører du selv, mens større mangler skal indberettes til skolens leder.

Du leder og fordeler rengøringsarbejdet og fører tilsyn med håndværkere, gartnermedhjælpere og andre, der arbejder inden for skolens område. Du passer og styrer skolens varme- og ventilationsanlæg.

Pedellen holder rent i skolegården og ved diverse anlæg, fx svømmehal og sportsplads. Du har ansvaret for, at porte og døre bliver åbnet og lukket på nærmere fastsatte tidspunkter, og at klasseværelser og faglokaler er i orden ved undervisningens begyndelse.

Du må i en del tilfælde være til rådighed efter normal skoletid, fx når skolens lokaler benyttes til fritidsundervisning, forældremøder eller sportsarrangementer om aftenen. Arbejdet er selvstændigt. Det kræver praktisk håndelag og en vis naturlig myndighed. Du skal kunne lide at omgås børn og unge.

Arbejdsplads

Pedeller er ansat ved folkeskoler og private skoler, handelsskoler, tekniske skoler, seminarier, højskoler og efterskoler samt universiteter, VUC- og AMU-centre og andre uddannelsessteder. Endvidere findes der stillinger ved mange kursus- og feriecentre, plejehjem osv.

Se mere om Ejendomsservice.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Pedel, Skolebetjent28.590 kr.27.352 kr.-
Pedelmedhjælper27.624 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er almindeligvis mange ansøgere, når en stilling slås op.

Der kræves ingen bestemt uddannelse for at blive ansat som pedel. En håndværkeruddannelse vil være en fordel, og mange steder er det et krav.

I større stillinger er det efterhånden et krav, at man har gennemført erhvervsuddannelsen i ejendomsservice, som hedder ejendomsservicetekniker, eller anden form for uddannelse inden for området.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser inden for ejendomsservice. Deltagere kan søge kursusgodtgørelse, befordringstilskud m.v.

Få mere at vide

Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
www.susudd.dk

Fag og arbejde (FOA)
www.foa.dk

FFT - Forbundet For Tjenestemænd ved Fødevare- og Ministeriet for Børn og Undervisning m.fl.

Fagligt Fælles Forbund (3F)
www.3f.dk

Kommunernes Landsforening
www.kl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.