Foto af ejendomsfunktionær
Job

Ejendomsfunktionær

Som ejendomsfunktionær, er din vigtigste opgave at få ejendommen til at fungere for beboere og brugere.

Fakta

Arbejdssteder:
Boligselskaber, Andelsboligforeninger, Virksomheder, Svømme- og idrætshaller, Skoler, Højere læreanstalter, Plejehjem
Stillingsbetegnelser:
Ejendomsfunktionær, Gårdmand, Ejendomsinspektør, Vicevært, Varmemester, Ejendomsservicetekniker, Teknisk servicemedarbejder

Du har et bredt arbejdsområde. Det handler både om mennesker, bygninger, udendørsarealer, miljø og klima samt administrative opgaver som at skrive tilstandsrapporter og lave regnskab.

En ejendomsfunktionær kan arbejde i boligejendomme, daginstitutioner, på skoler, rådhuse, plejehjem og i erhvervsvirksomheder.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Ejendomsfunktionæren er arbejdsleder i større ejendomme med flere teknikere.
Ejendomsfunktionæren er arbejdsleder i større ejendomme med flere teknikere.

Som ejendomsfunktionær arbejder du inden for mange forskellige håndværk. Du vurderer bl.a. behovet for vedligeholdelse og omfanget af eventuelle skader, hvorefter du tilkalder håndværkere og fører tilsyn med arbejdets udførelse.

Desuden indgår arbejdet med udendørs arealer også i dit ansvarsområde.

I boligejendomme indgår du i de sociale aktiviteter blandt beboerne. Du kan vejlede om beboernes rettigheder og pligter samt om samarbejdet mellem beboere, administration og myndigheder.

Du sørger for forsyning og fordeling af vand og varme, og du passer og vedligeholder varme-, vand- og ventilationssystemer og andre tekniske anlæg i ejendommen. Du kontrollerer varmecentralen og holder øje med, at vand- og varmeforbruget er miljømæssigt forsvarligt.

Renovationen er også dit ansvar, og du sørger for, at affaldet bliver sorteret og fjernet, og at miljøfarligt affald behandles forsvarligt. Du slår græs og vedligeholder udendørs arealer og rekreative områder, som fx kan være adgangsveje og stier, lege- og idrætspladser.

Arbejdet omfatter også en del administrative opgaver som budgetter og regnskaber, tilstandsrapporter, vedligeholdelseslister og indberetninger af fejl og mangler, indhentning af priser og kontakt til myndigheder.

Arbejdet som ejendomsfunktionær kræver modenhed, selvstændighed, praktisk håndelag og en god fysik. Arbejdstiden er fleksibel, fordi jobbet er så servicepræget.

Er du ansat i en boligorganisation, skal du også samarbejde med beboerrepræsentanter og vejlede beboere om deres rettigheder og pligter, når de flytter ind, og når de flytter ud. Ejendomsfunktionæren syner lejlighederne ved fraflytning.

Du er en vigtig person i beboernes fælles aktiviteter. Du kan hjælpe dem i deres kontakt til ejendommens administration, til myndigheder og i deres indbyrdes aktiviteter i ejendommen. På den måde er du med til at gøre ejendommen til et trygt og rart sted at bo.

Dit ansvarsområde vil ofte afhænge af uddannelsen. Du kan være enten faglært eller ufaglært i ejendomsservice.

Faglærte har taget erhvervsuddannelsen til ejendomsservicetekniker. I denne uddannelse kan man opnå delkompetence som ejendomsmedhjælper. Ufaglærte kan eventuelt have en AMU-uddannelse inden for området og kaldes som regel ejendomsmedhjælpere.

I store organisationer ledes arbejdet som regel af en ejendomsinspektør i samaarbejde med en afdelingsbestyrelse. Ejendomsinspektøren har det overordnede ansvar med tilsynet af ejendommen og med budgetter, regnskab og ledelse af ejendommens ansatte serviceteknikere.

Nogle steder, især i mindre ejendomme, bruges ældre betegnelser som vicevært, varmemester, gårdmand eller teknisk servicemedarbejder.

Nogle medarbejdere inden for ejendomsområdet foretager aflæsninger af vandmålere og varmemålere. De er som regel ansat i specialiserede virksomheder.

I store ejendomskomplekser ledes arbejdet som regel af en ejendomsinspektør. Ejendomsinspektøren har det overordnede tilsyn med bygninger og anlæg, og ejendomsinspektøren har også ledelsesmæssige og administrative opgaver i samarbejde med afdelingsbestyrelsen.

I store ejendomme har ejendomsinspektøren ledelsesansvaret for funktionærerne og ansvar for eget budget og regnskab. Opgaverne omfatter også ansættelse og afskedigelse af ejendomsfunktionærer.

En ejendomsadministrator står for de administrative opgaver i forbindelse med udlejning og drift af bolig- og erhvervsejendomme. Det er opgaver i forbindelse med udarbejdelse af både bolig- og erhvervslejekontrakter, generel kontakt med lejere, huslejeregnskaber mv.

Administratoren har kontakt til forskellige samarbejdspartnere, som bygherrer, jurister, banker, ejendomsmæglere og forsikringsselskaber.

Ejendomsadministratorer har ofte en kontorfaglig uddannelsesbaggrund.

Arbejdsplads

Ejendomsfunktionærer er ansat i boligselskaber eller andelsboligforeninger, både i almene og private selskaber. Desuden i private og offentlige virksomheder og institutioner, fx banker, forsikringsselskaber, bycentre, svømme- og idrætshaller, skoler, højere læreanstalter og andre offentlige styrelser, plejehjem og andre institutioner.

Se mere om branchen Ejendomsservice.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Ejendomsmedhjælper, Servicetekniker, Gårdmand28.590 kr.27.352 kr.-
Varmemester---
Varmemesterassistent27.624 kr.--
Ejendomsadministrator36.360 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Man skal ikke have nogen bestemt uddannelse for at blive ansat inden for ejendomsservice, men det kan være en fordel at have en håndværksmæssig baggrund, fx inden for bygge- og anlægsområdet.

Ved stillinger i større boligområder, ved institutioner eller virksomheder er det dog efterhånden blevet et krav, at man har gennemført uddannelsen til ejendomsservicetekniker eller anden form for uddannelse inden for området.

Mere uddannelse

Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg tilrettelægger kurser for såvel faglærte som ufaglærte ejendomsfunktionærer. Kurserne er AMU-uddannelser i fx ejendomsservice. Deltagere kan søge kursusgodtgørelse, befordringstilskud osv.

Boligselskabernes Landsforening (BL) tilbyder kurser, som offentliggøres i bl.a. foreningens tidsskrift Boligen.

Ejendomsadministratorer kan tage retningen Ejendomsadministration på Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Få mere at vide

Boligselskabernes Landsforening (BL)
www.bl.dk

Ejendoms- og Servicefunktionærenes Landssammenslutning

Ejendomsinspektørernes Fagforening
www.inspektoeren.dk

FOA - Fag og arbejde
www.foa.dk

Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
www.susudd.dk

Fagligt Fælles Forbund - 3f
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.