Foto af Værkstedsassistent
Job

Værkstedsassistent

Værkstedsassistenter arbejder på beskyttede værksteder.

Fakta

Arbejdssteder:
Beskyttede værksteder
Stillingsbetegnelser:
Værkstedsassistent, Værkstedsleder

De er med til at skabe et godt arbejdsliv og en god livskvalitet for brugerne, som kan være psykisk syge eller handicappede. Deres opgave er at få produktion og sociale aktiviteter til at gå hånd i hånd, så de fremmer brugernes livskvalitet.

Desuden skal værkstederne også tage vare på brugernes sociale problemer og tage hensyn til den enkelte brugers behov.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

fot af værkstedsassistent
Kontakt - Værkstedsassistenten planlægger og hjælper med de daglige gøremål.

Som værkstedsassistent på beskyttede værksteder kan du yde praktisk støtte til brugere, som på grund af forskellige handicap ikke er i stand til at klare sig på almindelige arbejdspladser. Brugerne er voksne, som kan være psykisk syge, have fysiske eller psykiske handicap eller være under revalidering.

Karakteren af dit arbejde afhænger af, hvilke brugergrupper der er tale om. Opgaverne består af både tekniske og faglige opgaver samt arbejdsledelse. Du er med til at vurdere den enkelte brugers arbejdsevne, og du skal instruere og sørge for, at brugerne er motiverede.

Værkstedassistenter har også administrative opgaver. Der skal udarbejdes handleplaner, der beskriver den enkelte brugers mål. De skriver også udtalelser til myndigheder, projektbeskrivelser, dag- eller døgnrapporter osv. Du deltager også i forskellige forhold vedrørende produktionen, fx konferencer og kundepleje.

En meget væsentlig del af arbejdet som værkstedsassistent er kontakten med brugerne, hvor arbejdet er det pædagogiske værktøj. Kontakten kan dreje sig om så nære ting som at vejlede og tilskynde brugeren til fx at gå til lægen eller tage kontakt til socialforvaltningen eller det lokale jobcenter.

Værkstedsassistenten kan også formidle optagelse på relevante kurser inden for det fagområde, der interesserer brugeren.

Nogle steder tager man på lejrture og udflugter, holder familiesammenkomster, dyrker motion osv. I takt med udflytning fra de store institutioner til nye boformer har mange værkstedsassistenter fået rollen som kontaktperson.

Som medarbejder med tæt daglig kontakt til brugerne ved en værkstedsassistent som regel, hvor skoen trykker, og som tillidsskabende mellemled kan man ofte løse konflikter og på den måde undgå, at ting går i hårdknude.

I bestræbelserne på at skabe en hel og meningsfyldt hverdag for brugerne er et bredt samarbejde med myndigheder og andre faggrupper absolut nødvendigt. Man skal have en god kontakt til de sociale myndigheder, boenheder osv. Værkstedsassistenter må derfor have gode evne for kommunikation både mundtligt og skriftligt.

Værkstedsassistenten skal være udadvendt, kreativ og have gode samarbejdsevner. Det er vigtigt at være fleksibel og parat til at omstille sig.

Uddannelse. Der kræves ingen bestemt uddannelse for at blive værkstedsassistent, men det er en fordel at have en håndværksmæssig, social eller pædagogisk uddannelse, fx Den pædagogiske assistentuddannelse.

Værkstedslederen er mellemleder og har det pædagogiske og arbejdsmæssige ansvar for et bestemt område. Værkstedslederen kan have en uddannelse som Pædagog.

Arbejdsplads

Værkstederne udfører arbejdsopgaver for offentlige og private virksomheder. Der er typisk tale om manuelle opgaver som lettere pakke- og montagearbejde.

Beskyttede værksteder findes ved offentlige og selvejende revalideringsinstitutioner og aktivitetshuse samt specialskoler for handicappede, se mere om branchen Daginstitutioner og dagcentre.

Desuden ansættes assistenterne ved revalideringsinstitutioner og ved psykiatriske sygehuse samt ved forsorgshjem, døgninstitutioner for personer med psykiske handicap, se mere om branchen Plejehjem mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Værkstedsassistent30.144 kr.31.602 kr.-
Pædagogisk assistent29.133 kr.26.784 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne inden for området varierer.

Mere uddannelse

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS) tilrettelægger efteruddannelse i form af kompetencegivende AMU-uddannelser. Oplysning om de enkelte kurser kan findes i EPOS' kursuskatalog eller på udvalgets hjemmeside.

Man kan søge kursusgodtgørelse, befordringstilskud m.v.

Du kan også vælge at tage Akademiuddannelsen i socialpædagogik.

Få mere at vide

Fag og arbejde (FOA)
www.foa.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS)
www.epos-amu.dk

Lederne
www.lederne.dk

Socialpædagogernes Landsforbund (SL)
www.sl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.