Pædagogisk assistent
Job

Pædagogisk assistent

Pædagogiske assistenter passer børn i dag- og døgninstitutioner i samarbejde med pædagoger og medhjælpere.

Fakta

Arbejdssteder:
Vuggestuer, Børnehaver, Spædbørnshjem, Børnehjem, Pleje- og døgninstitutioner
Stillingsbetegnelser:
Pædagogisk assistent, Pædagogmedhjælper

Pædagogiske assistenter arbejder desuden i døgninstitutioner og behandlingsinstitutioner. De deltager i daginstitutionens pædagogiske arbejde, der blandt andet handler om at lege med børnene og give dem udviklingsmæssige udfordringer.

Opgaverne varierer, afhængigt af om arbejdet finder sted på en daginstitution eller en døgninstitution. Arbejdet kan være fysisk og psykisk krævende.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af medhjælper og barn
Nærhed og omsorg - det pædagogiske personale kommer i tæt kontakt med børnene.

En pædagogisk assistent har en faglig uddannelse og kan aflaste pædagogerne i deres opgaver.

Assistenten har kendskab til børns udvikling og kan selvstændigt iværksætte aktiviteter med et pædagogisk sigte, og kan desuden deltage aktivt i samarbejdet med forældrene. I kraft af deres teoretiske viden, kan de overskue og arbejde med en større gruppe børn.

Pædagogiske assistenter aflaster pædagogerne i planlægningen af det pædagogiske arbejde, især på specialområdet og på behandlingshjem.

Arbejdet kræver, at du er selvstændig og ansvarsbevidst, og at du har både evne og vilje til samarbejde. Du skal kunne lytte, inspirere og omsætte idéer til handling.

I en daginstitution er du med til at skabe de rammer, der giver børnene mulighed for at udvikle sig og have det godt. Det handler om rammer for oplevelser og fælles aktiviteter børn og voksne imellem, og rammer for leg og kammeratskabsdannelse på børnenes egne vilkår.

Du er med i daglige aktiviteter som at træne børnenes færdigheder i fx at tage tøj af og på og gå på toilettet, eller når der skal gås tur eller ryddes op. I det daglige samvær med børnene skal din adfærd som voksenperson sammen med pædagogerne virke som en rollemodel for børnene.

Du deltager også i pædagogiske projekter og i forældremøder, arrangementer og lignende.

I døgninstitutioner og på behandlingshjem har pædagogiske assistenter andre funktioner. Årsagen til at anbringe børn og unge uden for eget hjem spænder fra akutte behov for forsørgelse til behandlingsforløb på grund af manglende social og følelsesmæssig tilpasning. Formålet er at skabe glade og trygge børn og unge, som kan fungere såvel i familien som i andre sammenhænge.

Du deltager som pædagogisk assistent både i det pædagogiske arbejde og i de praktiske funktioner, som er på en døgninstitution i forbindelse med madlavning, rengøring, tøjvask, vagt- og pedelfunktioner m.v.

Du har i et vist omfang kontakt til pårørende, andre samarbejdspartnere og offentlige myndigheder, men du deltager i møde- og kursusvirksomhed med det øvrige personale.

Pædagogmedhjælpere er ufaglærte medarbejdere i daginstitutioner.  Jobbet som medhjælper kan være et job for unge i en kortere periode eller et varigt arbejde for ufaglærte voksne.

Som pædagogmedhjælper arbejder du sammen med uddannede pædagoger og pædagogiske assistenter.

De uddannede pædagoger og assistenter har et større ansvar, men ellers kan grænserne mellem dit og deres arbejde i det daglige være flydende.

For at blive ansat i en daginstitution som medhjælper skal du normalt være fyldt 17 år. I en døgninstitution skal du normalt være fyldt 18 år.

Arbejdsplads

På institutionsområdet er pædagogiske assistenter primært beskæftiget i vuggestuer, børnehaver, aldersintegrerede institutioner samt skolefritidsordninger og fritidshjem. Et mindre antal er ansat på flygtninge- og asylcentre. Se mere om Daginstitutioner og dagcentre.

I plejesektoren er assistenterne primært beskæftiget i døgninstitutioner, fx spædbørnshjem, børnehjem, skolehjem, ungdomshjem og -pensioner. Desuden institutioner for børn og unge med psykiske og fysiske handicap, institutioner for afvænning af stofmisbrugere (ungdomscentre, dag- og døgncentre) samt i mindre omfang behandlingshjem for alkoholikere. Se mere om branchen Plejehjem mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Pædagogisk assistent27.485 kr.26.255 kr.-
Pædagogmedhjælper25.533 kr.23.353 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

De pædagogiske assistenter udgør en mindre del af det pædagogiske personale i daginstitutionerne. En del stillinger er på deltid.

En del pædagogiske assistenter tager videreuddannelse, fx til pædagog.

Mere uddannelse

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS) tilrettelægger efteruddannelse for pædagogmedhjælpere.

Du kan også vælge at tage Akademiuddannelsen i socialpædagogik.

Få mere at vide

FOA - Fag og arbejde
www.foa.dk

Efteruddannelsesudvalget for det Pædagogiske Område og Social- og Sundhedsområdet (EPOS)
www.epos-amu.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Flemming har haft en anderledes vej til jobbet som pædagogmedhjælper.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.