kirketjener
Job

Kirketjener

En kirketjener sørger for det praktiske arbejde i kirkerne.

Fakta

Arbejdssteder:
Kirker
Stillingsbetegnelser:
Kirketjener

Det gælder alt fra rengøring til almindelig vedligeholdelse og småreparationer. Kirketjeneren deltager også i forberedelsen og udførelsen af de kirkelige handlinger.

Kirketjeneren rengør og vedligeholder både kirken med våbenhus, sakristi og ligrum samt andre lokaler, som bliver benyttet af kirkens præst og menighedsråd, fx andagtslokaler, konfirmandstuer, mødelokaler og kirkekontor.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kirketjener
Kirketjeneren er også med til forberedelsen og udførelsen af de kirkelige handlinger.

En kirketjeners arbejde er at sørge for alt det praktiske ved kirken og dens omgivelser. Det gælder også en række praktiske opgaver i forbindelse med afviklingen af gudstjenesten.

Ure, højttaleranlæg, klimaanlæg og andre installationer bliver passet, og kirketjeneren sørger for opvarmning af kirken og de tilhørende lokaler.

Det er normalt også kirketjeneren, der holder kirkepladsen og parkeringspladsen ren og sørger for vask af kirkens linned og messeskjorter.

Mangler ved kirken, dens lokaler og inventar skal indberettes til menighedsrådet eller kirkeværgen, som menighedsrådet har udpeget til at føre tilsyn med kirken, og som bestiller håndværkere. Kirketjeneren kan dog selv udføre mindre vedligeholdelser.

Kirketjeneren ringer med kirkens klokker eller sætter det automatiske ringeanlæg i gang, hvis der findes sådan et.

Kirken skal åbnes en halv time før gudstjenestens begyndelse, lysene skal tændes, og salmenumrene skal hænges op.

Når der er begravelser, skal der sættes forhøjning eller skamler frem til kisten, og kirketjeneren hjælper med at placere blomster og kranse ved båren og fjerne dem igen efter gudstjenesten.

Ved landsbykirker og andre mindre kirker kan det også være en graver, der udfører kirketjenerens arbejdsopgaver.

Arbejdsplads

Kirketjenere arbejder hovedsageligt ved kirker i byerne. Se mere om religiøse institutioner og foreninger i Organisationer og foreninger.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kirkebetjent, Kirketjener22.281 kr.-26.169 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

I større sogne kan kirketjeneren arbejde som sognemedhjælper og få større opgaver og mere ansvar.

Mere uddannelse

Der findes AMU-kurser inden for området Praktisk kirketjeneste.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.