Foto af Kirkegårdsleder
Job

Kirkegårdsleder

Som kirkegårdsleder står du for drift og administration af en eller flere kirkegårde med tilhørende kapeller.

Fakta

Arbejdssteder:
Kirkegårde
Stillingsbetegnelser:
Kirkegårdsleder

Ved visse kirkegårde findes også et krematorium inden for det område, som kirkegårdslederen skal administrere. Du er bl.a. ansvarlig for planlægningen af kirkegårdens grønne arealer og du skal have både lederegenskaber og sans for regnskab i arbejdet som kirkegårdsleder.

Er du ansat ved en mindre kirke, skal du også lave en del praktisk arbejde. De fleste kirkegårde er tilknyttet folkekirken. Jo tættere på byen kirken er, desto større er kirkegården du skal lede.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kirgårdsleder
Administration - Det indgår i kirkegårdslederens opgaver at føre tilsyn med dagens begravelser.

Kirkegårdslederen har ansvaret både for den daglige pasning og den langsigtede planlægning af kirkegårdens arealer. Til planlægningen kan fx høre projektering af nye afdelinger eller omlægning af de eksisterende.

Ud over at lede arbejdet på selve kirkegården har kirkegårdslederen administrative opgaver. De består i at føre regnskaber og protokoller og træffe aftaler med pårørende om begravelser og bisættelser og om anlægning og vedligeholdelse af gravsteder.

På visse større kirkegårde er der ansat kirkegårdsassistenter, der under kirkegårdslederens administration virker som arbejdsledere på kirkegården. De kan eventuelt også være stedfortrædere for kirkegårdslederen.

Det praktiske arbejde på kirkegården, fx at grave, luge og passe beplantninger, udføres af gartnere eller gartneriarbejdere. Ved mindre kirkegårde deltager kirkegårdslederen dog også selv i arbejdet.

Kirkegårdslederen kan selv i et vist omfang tilrettelægge sit arbejde og sin arbejdstid, men skal altid kunne tilkaldes, når der er behov for det.

Kirkegårdsledere ved mindre kirkegårde udfører også tjeneste ved kirken i forbindelse med gudstjeneste og kirkelige handlinger. I øvrigt er deres arbejdsopgaver nogenlunde de samme som graverens.

For at blive kirkegårdsleder skal du have en uddannelse som gartner eller en anden uddannelse, som kirkeministeriet i det enkelte tilfælde godkender som ligestillet. Enkelte steder er der ansat folk med en skovbrugsuddannelse.

Afhængig af hvor omfattende kirkegårdens kontor- og regnskabsmæssige opgaver er, kan der være krav om yderligere administrative kvalifikationer, evt. uddannelse som jordbrugsteknolog.

Ved de større kirkegårde kræves ofte, at kirkegårdslederen har uddannelse i havebrugsvidenskab eller landskabsarkitektur.

Arbejdsplads

Kirkegårdsledere arbejder på kirkegårdene rundt om i landet. De fleste kirkegårde drives under folkekirken, se mere i branchen Organisationer og foreninger, mens andre er kommunale, se mere i branchen Frisører, vaskerier og andre serviceydelser.

I byerne er kirkegårdene store og ligger ofte som selvstændige områder.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Kirkegårdsleder45.922 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Kirkegårdsledere bliver ansat af kirkegårdsbestyrelse menighedsråd. Visse steder betegnes stillingen kirkegårdsinspektør.

Kirkegårdsledere har undertiden en eller flere kirkegårdsassistenter til at hjælpe sig.

Ved de fleste kirkegårde er der ansat faglærte gartnere eller ufaglærte medhjælpere til forskellige praktiske arbejdsopgaver.

Mere uddannelse

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere afholder faglige kurser i samarbejde med Dansk Landbrugsrådgivning. Kurserne er af 1 uges varighed og finder sted 2-3 gange om året.

Du kan læse om kurserne på Dansk Landbrugsrådgivnings hjemmeside: www.lr.dk.

Få mere at vide

Dansk Landbrugsrådgivning
www.lr.dk

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte
www.fakk.dk

Foreningen af Danske Kirkegårdsledere
www.danskekirkegaarde.dk

Kirkeministeriet
www.km.dk

Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.