Foto af Graver
Job

Graver

Som graver skal du holde kirkegården ren og passe den, så den altid er i velholdt stand.

Fakta

Arbejdssteder:
Kirkegårde
Stillingsbetegnelser:
Graver, Kirkebetjent

Du klipper hække og planter blomster, sørger for gravearbejde og afstivning i forbindelse med begravelser og ringer med kirkens klokker. Du skal være glad for at være ude og for at udføre praktiske serviceopgaver som fx vedligeholdese af redskabsrum og toiletter.

En graver har også administrative opgaver, så kendskab til regnskabsføring er en fordel. Arbejder du som graver, har du mulighed for at lære mere om folkekirkens opbygning eller om gartnerarbejde på et efteruddannelseskursus.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af graver
Arbejdsleder - Graveren er ofte gartner og leder for assistenter og medhjælpere.

Graveren - eller kirkebetjenten, som det også kaldes - arbejder på selve kirkegården og ved kirken samt de tilhørende lokaler. En graver har også opgaver på kontoret.

Der er forskel på at lede arbejdet på en landsbykirkegård og en kirkegård i en større by. Landsbykirkegårdene passes af gravere. På de større kirkegårde ledes arbejdet af en kirkegårdsleder.

Graveren klipper hække, vedligeholder og fornyer beplantningen på kirkegården. I tilknytning til kirkegården kan der være et gartneri, hvorfra du kan forsyne kirke og kirkegård med planter.

Du skal sørge for gravearbejdet, når der skal nedsættes kister og urner, og du skal kaste graven til bagefter. Man bruger maskiner til at grave, men mange steder foregår det ved håndkraft.

Graven bliver afstivet for at undgå jordskred, og der bliver lagt gangplanker ud. Graveren har medhjælpere til rådighed ved gravearbejdet. Graveren er arbejdsleder for medhjælperne og skriver lønsedler, materialesedler osv.

I forbindelse med administrationen af kirkegården har graveren en række opgaver. Du laver på kirkens vegne aftaler om anlæggelse, omlæggelse og vedligeholdelse af gravsteder.

Det kan også være graverens opgave at anvise gravsteder og udfærdige de såkaldte gravfæstebreve, dvs. beviser til de efterladte på, at de har et gravsted, samt at sørge for, at fornyelser finder sted.

Graveren fører kartotek over gravstederne og er med til at lave regnskab og budgetter for kirkegårdens drift, så det er en fordel at have kendskab til regnskabsføring.

Arbejdsopgaverne ved kirken består af rengøring og lettere vedligeholdelse af kirken og de tilhørende lokaler. Du kan også have en række funktioner ved gudstjenester og andre kirkelige handlinger.

Det er graveren, der ringer med kirkens klokker. Ure, ringemaskiner og andre installationer skal passes og efterses, og kirkens højttaler- og tunghøreanlæg skal være i orden. Graveren står også tit for at pynte kirken med blomster.

Arbejdsplads

Gravere arbejder på kirkegårde og på kirkens øvrige faciliteter. De fleste gravere er ansat på kirkegårde, der drives af menighedsrådene under folkekirken, se mere i branchen Organisationer og foreninger.

Andre er ansat på kommunale kirkegårde, se mere om begravelses- og krematorievæsen i branchen Frisører, vaskerier og andre serviceydelser.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Graver, Kirkegårdsgraver29.656 kr.27.100 kr.24.171 kr.
Kirkegårdsassistent23.878 kr.-22.033 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Begyndelseslønnen dækker både for fuldtidsansatte gravere uden gartneruddannelse og for faglærte gravere. De faglærtes løn er lidt højere.

Hvis der er knyttet bolig til stillingen, skal graveren betale boligbidrag.

Fremtidsmuligheder

Ved mindre kirkegårde kan arbejdsmængden være på kun ca. en tredjedel af en fuldtidsstilling.

Der er stort set ingen ledighed inden for faget.

Mere uddannelse

Efter ansættelsen skal man deltage i et grundkursus arrangeret af Kirkeministeriet. Det varer 1 uge og indeholder emner som folkekirkens opbygning og økonomi, regnskab, protokolføring samt ren- og vedligeholdelse af kirkens inventar og kulturværdier. Kurset arrangeres forskellige steder i landet.

Forbundet af Kirke- og Kirkegårdsansatte arrangerer kurser, både lokalt og på landsbasis. Kurserne omfatter et årligt ugekursus og andre faglige kurser med forskellige emner inden for kirkegårdsarbejde.

Gravere kan desuden tage gartnerkurser, fx AMU-kurser inden for Etablering og pleje af grønne områder og anlæg. Menighedsrådet kan yde tilskud til hel eller delvis dækning af kursus- og rejseudgifter.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.