Foto af Museumsbetjent
Job

Museumsbetjent

Betjente ved museer er altmuligmænd med mange forskellige funktioner.

Fakta

Arbejdssteder:
Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og andre museer og samlinger
Stillingsbetegnelser:
Museumsbetjent

En af dem er at hjælpe publikum til rette. Man skal derfor kunne lide at tale med folk og være serviceminded. Dine primære opgaver som museumsbetjent er at holde vagt og opsyn samt vejlede og betjene publikum. Du arbejder på museer og andre steder, hvor der er udstillinger og samlinger.

Arbejdet som museumsbetjent kræver en nogenlunde god fysik samt omhu og ansvarsbevidsthed. Du skal kunne udtrykke dig klart på både mundtligt og skriftligt dansk. Det er en fordel at være interesseret i museets emneområde og have kendskab til sprog.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af museumsbetjent
Kunstguide - Museumsbetjente har ofte stor viden om de udstillede genstande.

På arbejdet som museumsbetjent kan du finde museumsgenstande frem, der skal til konservering eller fotografering. Det kan også være genstande, der skal bruges i en udstilling. Du skal også sørge for pakning og transport.

Du deltager i omflytninger i magasiner og samlinger og sikrer, at museumsgenstandene anbringes forsvarligt og i korrekt orden. Der er i den forbindelse en del registreringsarbejde. Museumsbetjente er også med til at opbygge udstillinger og forberede andre kulturelle arrangementer.

Nogle museumsbetjente har desuden almindelige kontorbetjentopgaver. Det drejer sig fx om modtagelse, fordeling og afsendelse af post, tilsyn med kontormaskiner, papir, blanketter og andet kontormateriel, fotokopiering og trykning samt budtjeneste og chaufførvirksomhed.

Andre museumsbetjente arbejder mest med tilsyn af bygninger og depoter. Opgavernes karakter afhænger blandt andet af museets størrelse og art.

En museumsmedhjælper hjælper betjentene med praktiske opgaver i forbindelse med nye udstillinger. De fremstiller og opsætter plancher og gør genstandene klar til udstilling. Medhjælperne er ofte studerende.

Arbejdsplads

Der er ansat museumsbetjente ved Nationalmuseet, Statens Museum for Kunst og andre museer og samlinger. Se mere om Biblioteker, museer mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Museumsbetjent, Museumsvagt, Kustode31.274 kr.-30.649 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Lønnen er lidt lavere i provinsen. Der gives tillæg for aften- og weekendarbejde.

Fremtidsmuligheder

Der bliver ansat og oplært de museumsbetjente, der er behov for. Der er ikke mange ledige job.

Mere uddannelse

Der findes AMU-kurser for museumsbetjente, blandt andet inden for området Vagtservice.

Få mere at vide

Organisationen Danske Museer
www.dkmuseer.dk

Offentligt Ansattes Organisationer
www.oao.dk

Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet
www.modst.dk

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Landssammenslutning
www.vsl.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.