Foto af Biblioteksassistent
Job

Biblioteksassistent

En biblioteksassistents primære opgaver er at betjene kunder og hjælpe dem med informationssøgning.

Fakta

Arbejdssteder:
Folkebiblioteker, Forskningsbiblioteker
Stillingsbetegnelser:
Biblioteksassistent

Du hjælper også med at indkøbe nyt materiale til biblioteket. Som biblioteksassistent skal du have et stort overblik over bibliotekets beholdning, og du skal være hurtig til at søge information på internettet. Det er vigtigt at være serviceminded og god til at tale med de mange besøgende på biblioteket.

I forbindelse med bog- og materialeindkøb kan der være opgaver, der kræver viden om økonomi, regnskab og budgetter. Det er en fordel er være bredt orienteret. Biblioteksassitenter skal være systematiske og dygtige til at planlægge, da der ofte er mange dokumenter at holde styr på.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af bibliotksassistent
Stempling - Registrering af udlån er mange steder stadig en del af biblioteksassistentens arbejde.

Biblioteksassistenter har både biblioteksmæssige opgaver og kontoropgaver.

Biblioteksopgaverne består især i at registrere lånte bøger, tidsskrifter og cd'er m.v. og betjene dem, der låner og afleverer bøger ved skranken.

Du hjemkalder, fornyr og reserverer lån til brugerne, låner om nødvendigt fra andre biblioteker og behandler erstatningssager vedrørende bøger, som lånerne har ødelagt eller ikke kan finde.

Biblioteksassistenter er også beskæftiget med at indkøbe og klargøre bøger og andet materiale til udlån. Det er bibliotekarer eller forskningsbibliotekarer, som afgør, hvad der skal indkøbes. Endelig arbejder biblioteksassistenter i stigende grad med informationssøgning i databaser og på internettet.

Kontoropgaverne består i budgetlægning, regnskabsføring og kontrol med indkøb. Det kan også dreje sig om opgaver i forbindelse med bibliotekets oplysningsarbejde over for borgerne.

Som biblioteksassistent må man have sans for orden og systematik og være serviceorienteret.

Nogle steder assisteres biblioteksassistenter og bibliotekarer af biblioteksmedhjælpere, som ansættes i kortere perioder og på deltid. De løser praktiske opgaver så som at sætte bøger på plads efter udlån, rydde op i magasiner og lignende.

Arbejdsplads

Biblioteksassistenter arbejder på folkebiblioteker og forskningsbiblioteker. Se mere om branchen Biblioteker, museer mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Biblioteksassistent, Bogopsætter, Bibilioteksmedhjælper31.474 kr.-20.984 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Senere i karrieren får man løn efter stillingskategori, fx assistent eller overassistent. Lønnen kan variere alt efter hvor i landet, du er ansat.

Fremtidsmuligheder

Antallet af hjælpepersonale på bibliotekerne er generelt faldende. Om der er gode eller dårlige muligheder for at blive ansat som biblioteksassistent, er især afhængig af bevillingerne fra det offentlige.

Uddannelserne til Kommunom eller Akademiuddannelsen i offentlig forvaltning og administration med modulerne Digital service og Borgerkommunikation giver gode muligheder for at blive ansat som biblioteksassistent.

Mere uddannelse

Center for Offentlig Kompetenceudvikling, Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA) og Professionshøjskolen Metropol udbyder relevant efteruddannelse for biblioteksassistenter.

Få mere at vide

Center for Offentlig Kompetenceudvikling (COK)
www.cok.dk

Det Informationsvidenskabelige Akademi (IVA)
www.iva.dk

Professionshøjskolen Metropol
www.phmetropol.dk

Danmarks Biblioteksforening
www.db.dk

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark (HK)
www.hk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

hvad vil du være?
hvad vil du være?

Du ved hvad du vil lave, men du ved ikke hvordan du bliver det. Find vejen til dit drømmejob.