Foto af Film-tv-arbejder
Job

Film-tv-arbejder

Film- og tv-arbejdere er branchens håndværkere. De kan være uddannede og de kan være ufaglærte.

Fakta

Arbejdssteder:
Film- og tv-studier samt på optagesteder inden- og udendørs
Stillingsbetegnelser:
Produktionsassistent, Runner, Scripter, Rekvisitør, Tekster, Oplæser, Kostumier, Sminkør

Det er også branchens erfarne specialister inden for alle de praktiske opgaver. Film- og tv-arbejdere har alle en funktion inden for produktionen.

De ansættes til en konkret produktionsopgave som fx et tv-program, en dokumentar- eller spillefilm, reklamefilm eller et videoportræt af en virksomhed.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af filmarbejdere
On set - Filmarbejdere under optagelserne. Producerassistent, lysassistent, fotograf og runner.

Nogle af de nævnte film- og tvarbejdere har et af specialerne i Film- og tv-produktionsuddannelsen. De fleste af de ikke uddannede, som selv skaffer sig deres første job i branchen, tager efter kortere eller længere tid en uddannelse, ofte inden for et helt andet fagligt område.

Film- og tv-arbejdere og deres assistenter har alle en funktion inden for den tekniske og praktiske del af produktionen. Fælles for dem er, at de ansættes til en konkret produktionsopgave som fx et tv-program, en dokumentar- eller spillefilm, reklamefilm eller et videoportræt af en virksomhed.

Runnere er produktionsholdets altmuligmænd. De løser under optagelsen af en film eller et tv-program en lang række praktiske og tekniske opgaver. Oprydning, budtjeneste, afhentning af medvirkende og transport af udstyr er typiske opgaver.

De udlægger kabler, laver kontorarbejde og fordeler post, udfører vagttjeneste eller indkalder og tager imod skuespillere, statister, deltagere til quizprogrammer og publikum til tv-shows. Opgaverne udvikler sig med stigende rutine og dygtighed.

Produktionsassistenter assisterer produktionslederen og produceren under optagelserne. De kan også udføre en række administrative og planlægningsmæssige opgaver. Under optagelserne løser de en række praktiske opgaver for den tekniske produktionsstab.

Rekvisitøren fremskaffer de rekvisitter og effekter, der skal anvendes i dekorationen: møbler, tæpper, lamper, malerier osv. Rekvisitører er ofte uddannede håndværkere, fx snedker, tømrer eller maler.

En scripter holder styr på alle optagelserne, så de laves i korrekt rækkefølge og under ens lys- og vejrforhold. Scripteren noterer de mindste detaljer fx om skuespillernes udseende og placering på settet for at sikre kontinuitet, når to optagelser senere klippes sammen.

Desuden er der kostumeområdet og sminken, hvor tøjet designes af en kostumier, makeup lægges af en sminkør og håret sættes af en stylist. Disse tre kan have assistenter i forhold til opgavens størrelse. Særligt krævende sminkeopgaver, herunder special effects på kroppen, udføres af en såkaldt maskør.

Stylisten hjælper med at omsætte reklamebureauers kampagneoplæg til praksis i forbindelse med tv- og filmoptagelser. Stylisten koordinerer også sammensætningen af tøjkollektioner og valget af fotomodeller ved produktion af reklamefilm.

Endelig er der hele det grafiske og computergrafiske område, hvor vi finder specialister som grafiker, storyboard-tegner og animator. I dag er grafikkens folk i stigende grad uddannede, men det er stadig et område, hvor talenter blandt assistenterne opdages.

Håndværkerne eller set- og regibyggerne fremstiller kulisser. Det kan være et indendørs miljø eller en hel gade med sporvogne og husfacader. De udfører dekorationsarbejder på egne værksteder. Her arbejder malere, snedkere, tømrere, elektrikere, skræddere og syersker. Der er også værksteder, som laver såkaldte special effects.

Producerassistenten er tv-producerens højre hånd. I planlægningsfasen er typiske opgaver korrespondance, research-referater, manuskriptudskrivning m.v. Producerassistenter har som oftest en solid baggrund fra andre typer job inden for tv-produktion. Der findes ingen uddannelse til producerassistent.

Under prøver og optagelser er producerassistentens opgaver stærkt varierende afhængig af programtype. Det kan være som aflastning af produceren, for at sikre programmets kontinuitet, som billedmixer eller som scripter. Er der tale om efterbearbejdning, står producerassistenten for redigering i samarbejde med en redigeringstekniker.

I tv-programmer, der sendes live, kan det være producerassistenten, som sikrer kontinuiteten og det billedmæssige design ved at give anvisninger til det tekniske team. Det er ofte producerassistenten, der laver forredigering, dvs. en arbejdskopi af det færdige tv-program.

Reseachere sidder i redaktionen, hvor de indsamler og strukturerer alle de nødvendige oplysninger til brug for tv-programmet. Det er en journalistisk arbejdsopgave, der kan omfatte både det forberedende arbejde og optagelse af de interview, der skal indgå i programmet.

Tekster, tv-tekster, oversætter og versionist er alle betegnelser for folk, der oversætter udenlandske tv-programmer. En tekster skal have sprogkundskaber svarende til en indfødt inden for det sprog, de oversætter fra. Og teksteren skal være mere end almindelig god til dansk.

En filmoperatør arbejder i en biograf og står for afviklingen af filmvisningen. Ofte er der knyttet andre opgaver til jobbet, fx de opgaver som en biografkontrollør udfører, kontrol af billetter, pladshenvisning, oprydning efter forestillingen og andre serviceopgaver over for publikum. I takt med overgangen til digital filmteknik, forsvinder de tekniske opgaver som filoperatør.

En filmtekniker arbejder på de laboratorier, hvor filmen undergår forskellige bearbejdninger. Filmteknikeren lægger lys- og farvefiltre på, lægger undertekster samt andre effekter både på billed- og lydsiden. Endelig fremstiller filmteknikeren kopier af filmen til distrbution.

Arbejdsplads

Film- og tv-arbejdere ansættes på tv-stationer eller i produktionsselskaber. Deres arbejdsplads er dér hvor optagelserne finder sted; det kan være i et studie, i et andet indendørs miljø eller udendørs. Se mere i Produktion af film, tv og musik mv. samt Radio- og tv-stationer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Film- og TV-tekster22.973 kr.--
Biografoperatør25.647 kr.--
Arbejde med instruktion og produktion af film,
teater mv.
25.825 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Lønnen for ufaglærte runnere og produktionsassistenter kendes ikke.

Se forklaring til lønoplysninger

Gennemsnitslønnen for produktionsmedarbejdere stiger med erfaringen.

Fremtidsmuligheder

Mange begynder en ansættelse i filmbranchen eller inden for tv. Men gennemstrømningen er stor. Kun relativt få bliver i branchen i flere år.

Det er almindeligt for unge, der gerne vil ind i filmbranchen, at arbejde gratis i en kortere eller længere periode. Arbejdsopgaverne i denne første periode er varierende og kan bestå i alt forefaldende praktisk, der ikke nødvendigvis har noget med filmarbejde at gøre.

Nogle bruger assistentarbejdet som springbræt til en uddannelse som fotograf eller film- og tv-produktionstekniker. Andre samler erfaring fra produktionsmiljøet til senere uddannelse på universitetet eller Filmskolen.

De, som bliver hængende i branchen, uddanner sig løbende i jobbet og bliver efterhånden specialister på et eller flere områder. Dermed sikrer de sig en plads i den lille flok af faste filmarbejdere, som fx belyser, lydtekniker, grip, clapper, eller de indgår i en af de få virksomheder af set- og regibyggere.

Generelt går udviklingen i retning af, at produktionsmedarbejdere skal have mere uddannelse for at blive i branchen. I branchen er det almindeligt, at man i perioderne mellem job tager kurser eller efteruddannelse.

Mere uddannelse

Filmskolen tilbyder en række efteruddannelseskurser.

Desuden findes en række skoler og instututioner, der tilbyder kortere og længere undervisningsforløb både i Danmark og i udlandet. Her er et udvalg:

Den Europæiske Filmhøjskole
www.europeanfilmcollege.com

Kort & Dokumentar Filmskolen
www.filmkurser.dk

International Moving Image Society (Storbritannien)
www.societyinmotion.com

Få mere at vide

Film- og tv-arbejderforeningen (FAF)
www.filmtv.dk

Job der ligner

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.