Foto af Dramaturg
Job

Dramaturg

En dramaturg arbejder med teaterstykker og film.

Fakta

Arbejdssteder:
Teatre, Filmselskaber, Kulturinstitutioner, Gymnasier, Højskoler, Universiteter
Stillingsbetegnelser:
Dramaturg, Repertoiredramaturg, Produktionsdramaturg

Dramaturgen nærlæser og fortolker stykket og foreslår, hvordan det kan sættes op. En dramaturg er en person, der står mellem det skrevne teaterstykke og instruktøren ved at skabe overblik over tekstens indhold, struktur og tolkningsmuligheder.

Arbejdet kan også gå ud på at vælge, hvilke stykker der skal spilles på teateret i den kommende sæson.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af dramaturg
Dramaturgi - produktionsdramaturgen gennemlæser passager af stykket med skuespillerne.

Er man ansat som dramaturg ved et teater, kan man have flere forskellige opgaver. Man arbejder enten som repertoiredramaturg eller som produktionsdramaturg.

En repertoiredramaturg udarbejder repertoireplanen for den kommende sæsons opførelser. Det betyder, at dramaturgen skal finde ud af, hvilke stykker det vil være hensigtsmæssigt at sætte op.

Man vælger ud fra både kunstneriske og økonomiske forhold samt ud fra en vurdering af, hvilke problemstillinger der vil appellere til nutidens publikum. Ved valg af nyere dramatik kan dramaturgen have et tæt samarbejde med manuskriptforfatteren, der har skrevet det pågældende stykke.

Repertoiredramaturgen kan også være den, der skriver omtalen af stykkerne i de enkelte programmer og varetager kontakten udadtil.

En produktionsdramaturg indgår i et tættere samarbejde med de andre, der er med i opsætningen af en forestilling, især med sceneinstruktøren, scenografen og skuespillerne. Dramaturgen nærlæser og fortolker stykket, udarbejder en personkarakteristik og kommer med forslag til opsætningen.

Drejer det sig fx om et skuespil af ældre dato, kan et forslag være at sætte det ind i en moderne kontekst og fremhæve nogle sider i personerne, der genkendes af moderne mennesker. Dette arbejde sker i tæt samarbejde med instruktøren, der tager sig af personinstruktionen af skuespillerne.

En dramaturg skal have en stor viden om teatrets historie og teoretiske udvikling. Dramaturgen skal også følge med i, hvad der skrives af ny dramatik og holde sig orienteret om, hvad der opføres på andre scener i såvel Danmark som i udlandet.

Arbejdsplads

Dramaturger arbejder især på de lidt større teatre samt i forbindelse med indspilningen af film. Se mere i branchen Teater, musik og kunst.

Dramaturger kan også arbejde med reklamefilm eller finde job som undervisere i drama på fx gymnasier, højskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner. 

De kan desuden være ansat i kulturinstitutioner og som administratorer på teatre.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Dramatiker31.623 kr.--
Dramaturg34.475 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Dramaturger med film- og teateropgaver vil ofte være kontraktansatte og dermed få løn fra opgave til opgave.

Fremtidsmuligheder

Det kan være vanskeligt at opnå fast beskæftigelse inden for dramaturgi. Kun få er ansat som egentlige dramaturger. Jobmulighederne afhænger af personlige kvalifikationer og erfaringer.

Få mere at vide

Foreningen af Danske Dramaturger - FDD
www.dramatiker.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Til voksne, der har en videregående uddannelse i forvejen.