Foto af Pianostemmer
Job

Pianostemmer

Musikinstrumenter skal stemmes for at kunne frembringe de rigtige toner.

Fakta

Arbejdssteder:
Hos kunderne
Stillingsbetegnelser:
Pianostemmer, Klaverstemmer

Når det drejer sig om klaverer og flygler, må man tilkalde en pianostemmer, da det kræver fagkundskab at stemme disse instrumenter. Pianostemmeren stemmer klaveret ved at spænde eller løsne de skruer, der holder strengene i spænd, indtil hver enkelt streng afgiver den rigtige tone.

Nogle pianostemmere stemmer ved hjælp af et elektronisk instrument, men øret er helt afgørende.

Læs også om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af pianostemmer
Kammertonen - pianostemmeren tuner et gammelt opretstående klaver.

Som sine vigtigste værktøjer benytter pianostemmeren en stemmegaffel og en stemmenøgle. Stemmegaflen er en togrenet stålgaffel. Når den bliver slået an, giver den en bestemt tone, der anvendes som kontroltone ved stemningen. Denne tone svarer normalt til 440 svingninger i sekundet og kaldes også kammertonen (a på toneskalaen).

Pianostemmeren efterser de mekaniske dele og udskifter defekte strenge og slidte dele ved hjælp af specielle håndværktøjer. Større reparationer udføres af pianobyggere.

Pianostemmeren kan også stemme ældre former for klaverer som fx cembalo, clavicord og spinet. Hvor ofte klaverer og flygler skal stemmes, afhænger af hvordan de bruges, hvor ofte de bruges, og hvilke temperaturpåvirkninger de er udsat for. Koncertflygler bliver altid stemt inden større koncerter.

Arbejdet som pianostemmer kræver en normal god hørelse og sans for rytme samt et godt håndelag. Arbejdsstillingerne kan være belastende for ryggen.

Arbejdsplads

Arbejdet udføres fortrinsvis i private hjem, men også på skoler, biblioteker og institutioner, i restaurationer, teatre og koncertsale.

Nogle pianostemmere har fast arbejde med at stemme og vedligeholde instrumenter for pianoværksteder og pianoforhandlere. Adskillige arbejder samtidig som musikere eller musikhandlere.

Langt de fleste pianostemmere er selvstændige erhvervsdrivende med enkeltmandsfirma, se mere om branchen Reparation af husholdningsudstyr.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Pianostemmer---

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Om uddannelsen

Der findes i øjeblikket ikke nogen godkendt uddannelse som pianostemmer. Det er dog muligt at blive uddannet gennem en frivillig aftale med et pianoværksted (mesterlære uden skoleophold).

Da uddannelsen ikke er godkendt, findes der ikke umiddelbare tilskudsmuligheder.

Hvis man laver en aftale med et pianoværksted, vil uddannelsen vare 3½ år og afsluttes med en fagprøve udarbejdet af Europiano (Den Europæiske sammenslutning af Pianostemmer/tekniker foreninger).

Uddannelsen omfatter både pianostemning og pianoreparation. God hørelse og en hvis fysisk robusthed er en forudsætning.

Hvis du er synshandicappet, kan du evt. kontakte Instituttet for Blinde og Svagtsynede for oplysninger om andre uddannelsesmuligheder.

Fremtidsmuligheder

Det kræver ingen større kapital at nedsætte sig som selvstændig, men det kan tage flere år at opbygge en fast kundekreds.

Det kræver en ca. 800 stemninger pr. år, hvis pianostemning som fuldtidsbeskæftigelse skal være en god levevej.

Det er en specialiseret og forholdsvis lille branche. Beskæftigelsesmulighederne er for øjeblikket mindre gode i det meste af landet.

Få mere at vide

Dansk Pianostemmer og Instrumentmagerforening af 1894
www.dpif.org

Instituttet for Blinde og Svagtsynede
www.ibos.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.