Foto af Badefunktionær
Job

Badefunktionær

Badefunktionærer arbejder i svømmehaller og på badeanstalter.

Fakta

Arbejdssteder:
Svømmehaller, Badeanstalter, Feriecentre
Stillingsbetegnelser:
Bademester, Badeassistent, Halinspektør

Her holder de opsyn med bassinerne og hjælper de besøgende. De styrer de tekniske anlæg, kontrollerer badevandets kvalitet, og sørger for, at omgivelserne er rene.

Mens badeassistenter udfører praktisk arbejde, er bademesteren ansvarlig for den daglige drift af svømmeanlægget.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af badefunktionær
Bademester - undervisning i svømning kan være en del af arbejdet.

Badefunktionærer er ansat på badeanstalter og i svømmehaller, der ofte ligger i tilknytning til idrætsområder, feriecentre og skoler.

Badeanstalter er beregnet til hygiejne og kropspleje og kan være udstyret med saunaer eller dampbade. Svømmehaller er beregnet til motion, undervisning og sport. De kan have svømme- og udspringsbassiner, opvarmede terapibassiner, lege- og boblebassiner samt vandrutschebaner og solarier.

Arbejdsopgaverne varierer med anlæggenes størrelse, indretning og antallet af besøgende. Opgaverne er normalt fordelt på bademestre og badeassistenter. I de større svømme- og idrætshaller er der en halinspektør til at lede arbejdet.

Bademesteren står for den daglige drift, eventuelt i samarbejde med halinspektøren. Bademesteren fører tilsyn med lokalerne, har ansvar for rengøring og vedligeholdelse og udfører selv mindre vedligeholdelses- og reparationsarbejder.

Det er også bademesteren, der styrer de tekniske anlæg, kontrollerer badevandets kvalitet og fører løbende tilsyn med rensningsanlæg, ventilationsanlæg og redningsudstyr.

Bademesteren betjener de besøgende og har ansvar for, at der hersker orden og sikkerhed. Som bademester underviser man i svømning og livredning. Ved svømmehaller i større byer kan der være tilknyttet svømmelærere, som underviser børn og voksne.

Badeassistenter udfører forefaldende arbejde under bademesterens ledelse. De sælger adgangsbilletter, uddeler sæbe og håndklæder, gør karbade i stand osv. De udfører forskellige former for rengøringsarbejde, bl.a. højtryksspuling, passer vaskerum og regulerer vandtemperatur og damptilførsel i saunaer. De deltager i kontrolmålinger af vandkvaliteten i bassinerne samt i tilsynet med ventilationsanlæg osv.

Assistenterne holder opsyn i omklædningsrum og holder øje med, at ordensreglerne bliver overholdt. De hjælper børn og andre med særlige behov. I svømmehaller overvåger de bassinerne. Her indgår de i livredderteamet og kan selvstændigt give førstehjælp.

Arbejdet som badefunktionær er ansvarsfuldt. Det kræver konstant opmærksomhed og årvågenhed. Man skal være i god fysisk form for hurtigt at kunne gribe ind, hvis en ulykke indtræffer. Man skal have gode samarbejdsevner og være serviceorienteret, venlig og imødekommende over for de besøgende. Til tider kan støjniveauet blive belastende, og arbejdet med at holde opsyn kan være stressende.

Der kan være vekslende arbejdstider med både aften- og weekendarbejde.

En bademester må have en vis håndværksmæssig erfaring og kendskab til styring af tekniske anlæg. Uddannelse eller kurser inden for ejendomsservice er en fordel, se artiklen om Ejendomsservicetekniker.

Hvis man vil ansættes i en svømmehal, skal man enten have aflagt eller aflægge bassinprøven eller livredderprøven. Prøverne kan tages hos Dansk Svømmeunion. Ved ansættelse på badeanstalter skal man have gennemført kursus i førstehjælp.

Personalet ved idrætshaller kaldes halassistenter eller idrætsassistenter. De deltager ligesom badeassistenter i driften af anlægget. Ved haller, hvor der er tilknyttet et motionscenter, ansætter man idrætsinstruktører, som leder gymnastikundervisning og styrketræning.

Livredder

Om sommeren har Dansk Svømmeunion placeret et antal kystlivreddere på de mest populære badestrande. Kystlivredderne har alle en specialuddannelse, der indeholder overvågning af strande, bjærgningstjeneste, dykkertjeneste, betjening af motorbåd samt kontrol af badevandskvalitet.

For at blive kystlivredder skal du være 18 år, have livredderprøve eller bassinprøve, kørekort og gode engelskkundskaber. Desuden skal du være i god fysisk og psykisk form.

Arbejdsplads

Badefunktionærer er ansat i svømmehaller, se Sport, ved badeanstalter i feriecentre og sommerlande. Se mere om brancherne Hoteller samt Forlystelsesparker og andre fritidsaktiviteter.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Halarbejder28.590 kr.27.352 kr.-
Bademester32.944 kr.30.236 kr.27.786 kr.
Livredder27.374 kr.29.588 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne er generelt gode. Dog afhænger det noget af, hvor i landet man bor.

Mere uddannelse

Erhvervsskolen Nordsjælland og CPH West udbyder i samarbejde med Dansk Svømmebadsteknisk Forening, Halinspektørforeningen og FOA uddannelsen Svømmebadsassistent.

Også Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg tilbyder inden for området Ejendomsservice efteruddannelse i bl.a. bygningsvedligeholdelse, tekniske hjælpemidler, svømmebadeteknik og -vedligehold, ventilation og indeklima. De tilbyder desuden relevante kurser inden for området Rengøringservice.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.