Foto af Filmfotograf
Job

Filmfotograf

Filmfotografens væsentligste opgave er at omsætte filminstruktørens idéer og tanker til et filmisk forløb.

Fakta

Arbejdssteder:
freelance, I filmselskaber, Tv-studier
Stillingsbetegnelser:
Filmfotograf, Fotografassistent, B-fotograf, Loader, Clapper

Med andre ord at fortælle historier ved hjælp af levende billeder. Filmfotografen arbejder tæt sammen med instruktøren ved planlægning, indspilning og efterarbejde på filmen.

Fotografen er også med i efterproduktionen, hvor han lægger farvetoner og filtre på i laboratoriet.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af filmfotograf
Optagelse - Filmfotograf og fotografassistent under optagelser i studie.

Filmfotografer arbejder med alle genrer og filmteknikker, både den traditionelle celluloidfilm og de digitale til brug for tv og video, både spillefilm, tegnefilm, kortfilm, novelle- og eksperimentalfilm, reklamefilm og dokumentarfilm foruden de faktuelle og dramatiske genrer, der er udviklet i tv-mediet.

I den indledende planlægningsfase (forproduktion eller præproduktion) før optagelsen af en film vurderer filmfotografen de tekniske og økonomiske aspekter af billedsiden, medvirker til at finde de bedste steder (locations) at optage filmen og træffer valg om råfilmsmateriale, lyssætning og billedvinkler samt overordnet stil.

Sammen med filminstruktøren, en filmklipper og eventuelt en scenograf udarbejder filmfotografen en drejebog, der er en filmisk beskrivelse af handlingen.

Drejebogen gennemgår de enkelte scener systematisk og danner grundlag for vurdering af og beslutning om locations, lys- og lydforhold, kameravinkler og iscenesættelse.

I forproduktionen indgår desuden prøvefilmning af de udvalgte skuespillere (kaldet casting). Endelig planlægger fotografen i samarbejde med filmens producer og produktionsleder selve indspilningen under hensyntagen til de tekniske og økonomiske rammer, der er for projektet.

Produktionsplanen fortæller bl.a., i hvilken rækkefølge filmens scener indspilles; scener med samme skuespillere eller på samme location optages som regel lige efter hinanden uafhængigt af filmens tidslinje.

Indspilningen eller optagelsen af filmen er filmfotografens væsentligste opgave. Det er i denne fase, filmfotografen udfolder sin kreativitet og sit kendskab til hele filmprocessen ved at optage de billeder, som senere skal klippes sammen til den endelige historie af filmklipperen.

Optagelserne foregår i meget tæt samarbejde med instruktøren og indspilningslederen på basis af drejebog og fotografens liste over kameraindstillinger og -vinkler (skudliste).

Filmfotografens hold består desuden af en fotografassistent eller B-fotograf, en belysningsmester, en belyser (evt. belysningsassistent), en grip og gripassistent, en gaffer samt en loader.

B-fotografen kender kameraets teknik til bunds og skal klargøre kameraet med korrekt optik, blænde og filtre. Det er desuden B-fotografen, som sikrer skarpheden ved at måle afstand til motivet.

Belysningsmesteren er den ansvarlige for lyssiden på en filmproduktion. Belysningsmesteren planlægger lyssætningen i samarbejde med instruktøren og filmfotografen. Belysningsassistenter opsætter og flytter lamperne på optagestedet.

Gafferen er den ledende elektriker på produktionen. Hans assistenter går under betegnelsen best boy.

Gripen har ansvaret for alt gripudstyret, fx kraner, dollyer (skinnevogne til at køre kameraet på) og skinner og kontrollerer under selve optagelsen kameraets bevægelser og køreture.

Loaderen er assistent til B-fotografen og er ansvarlig for, at de rigtige objektiver er til rådighed, at der er råfilm nok, og at der er sat den rigtige type film i magasinet.

Loaderen har ofte en sidefunktion som clapper, der består i at klappe med klaptræet før hver optagelse. Hver dag sørger loaderen for at aflevere film til laboratoriet til fremkaldelse.

Optagelserne gennemses af filminstruktøren og filmfotografen ved de såkaldte daglige prøver.

Efterarbejde eller postproduktion omfatter laboratoriearbejde. På laboratoriet står filmfotografen for filtersætningen, der er en justering af farverne, så der sikres samme farveholdning i hele filmen.

På sort/hvide produktioner sikres egalitet i tæthed og kontrast. Filmfotografen laver i denne fase også eventuelle specielle effekter og rulletekster. Efterarbejdet omfatter desuden indlæggelse af effektlyde og underlægningsmusik. Til sidst kan laboratoriet fremstille et antal kopier til distribution.

Arbejdsplads

Filmfotografer engageres som regel til enkeltstående filmprojekter; det vil sige, ansættelsen varer, indtil filmen er færdig. Filmfotografer kan ansættes i filmselskaber, på tv-stationer eller i video-produktionsselskaber. En del filmfotografer arbejder i udlandet.

Se mere om brancherne Produktion af film, tv og musik mv. samt Radio- og tv-stationer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Filmfotograf33.231 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Dansk Filmfotograf Forbund har ca. 130 medlemmer (A- og B-fotografer).

For at blive filmfotograf, skal du have en solid fotografisk basisviden, kreativ sans samt erfaring med at udtrykke dig i billeder. Kendskab til filmkunsten og kunsthistorie er en fordel.

Filmfotografers beskæftigelse afhænger helt af egne evner og anerkendelse i filmbranchen. De fleste starter som assistenter og ansættes typisk fra job til job (freelance) og ofte med perioder uden beskæftigelse ind imellem.

De er meget afhængige af deres faglige dygtighed og af deres evne til at efteruddanne sig hele tiden. Enkelte dygtige fotografer tilbydes arbejde i udlandet.

Mere uddannelse

Filmskolen afholder kurser for filmfotografer. Desuden afholdes kurser i udlandet.

Få mere at vide

Dansk Filmfotograf Forbund
www.dff-dk.dk

Film- og tv-arbejderforeningen (FAF)
www.filmtv.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.