Foto af Tv-tekniker
Job

Tv-tekniker

Tv-teknikeren sørger for, at teknikken virker, når nyhederne skal ud.

Fakta

Arbejdssteder:
De fleste tv-teknikere er ansat på de landsdækkende og regionale tv-stationer
Jobtyper:
Tv-tekniker, Programtekniker, Studietekniker, Tv-assistent, Koordinator (TEKO), Billedmixer, CCU-tekniker, Båndafvikler

Undertiden arbejder teknikeren også med kameraet på skulderen eller klipper billederne sammen bagefter.

Tv-teknikeren kan også fungere som koordinator, dvs. ansvarlig for kombinationen af billede og lyd under optagelse og afvikling af tv-programmer.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af tv-tekniker
Tv-tekniker - opstiller kamera-, lys- og lydudstyret forud for optagelserne.

Betegnelsen tv-tekniker bruges på store tv-stationer som fx Danmarks Radio og TV 2. Den bruges undertiden også om de teknikere, som radio- og tv-forhandlere sender ud til private kunder for at opstille og servicere tv-apparater.

Tv-teknikere på tv-stationerne deltager både i produktion og afvikling af især nyheds- og aktualitetsprogrammer. De udfører service- og reparationsopgaver, og de sørger for overførsel af billed- og lydsignaler, de såkaldte linkforbindelser, mellem tv-stationen og andre produktionssteder.

Tv-teknikere arbejder med opsætning af lyd-, lys- og andet udstyr ved optagelse. De indgår også som belysningsteknikere, klippeassistenter, fotograf- og kameraassistenter samt som lydteknikere.

En væsentlig del af jobbet går ud på at kunne sammenkoble og betjene det udstyr, som indgår i tv- og videoproduktioner. En anden del er at vedligeholde alt det elektroniske grej, så der ikke opstår fejl under optagelserne.

Teknikerne holder styr på lagrene af løst udstyr som lys, mikrofoner, kameraer mv. og de giver support til fotografer og lyd- og lydfolk i produktionen.

En overordnet tv-tekniker, teko'en, leder og koordinerer den tekniske produktion af billede og lyd. Betegnelsen er en forkortelse for teknisk koordinator.

Tv-teknikere arbejder i stigende omfang med redigering og tv-kamera. Teknikerne er ofte med ude, når journalisterne indsamler nyhedsindslag. Teknikerne indgår i den journalistiske bearbejdning, der finder sted under optagelserne, og ofte er det teknikeren, der klipper nyhedsindslaget.

På nogle medier er det også muligt for teknikerne at lave interviews til nyhedshistorier i de tilfælde, hvor der ikke er en journalist ledig til at tage med ud.

Betegnelsen tv-tekniker bruges også om de folk, der opstiller og justerer tv-apparater hos private kunder. De er som regel ansat hos forhandlere eller udlejere af tv-apparater.

Arbejdsplads

Tv-teknikere er ansat på tv-stationer eller i tv-studier. Se mere om branchen Radio- og tv-stationer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Teknisk koordinator (Teko) - Lys, lyd og billede32.637 kr.-37.967 kr.
TV tekniker, Studietekniker26.276 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

En tv-tekniker kan blive billedmixer, der i kontrolrummet sammenkobler billeder fra de forskellige kameraer og får sine instrukser fra produceren eller producerassistenten.

En anden specialfunktion er CCU-tekniker (Camera Control Unit). Her sørger teknikeren for billedmixningen under en direkte transmission fra det mobile tv-studie, en såkaldt OB-vogn.

Teknologiudviklingen påvirker i disse år det journalistiske arbejde på afgørende vis. Specielt digitaliseringen af tekst, lyd, billeder og video/tv. Nedbrydningen af de faggrænser, som tidligere definerede forskellene på en journalist, en typograf, en radio- og tv-tekniker, fortsætter i højt tempo.

I dag deltager teknikerne i den journalistiske proces i et samarbejde mellem en række faggrupper om form og indhold af det produkt, der er beregnet til offentliggørelse.

Journalistisk arbejde er i stigende omfang baseret på teamwork under hele produktionen. Det gælder både på radio- og tv-stationerne, i bladhusene og i de nye elektroniske online-medier.

Mere uddannelse

Danmarks Medie- og Journalisthøjskole samt Kort- og Dokumentarfilskolen arrangerer kuser og efteruddannelse for tv-teknikere.

Få mere at vide

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Film- og TV-Arbejderforeningen (FAF)
www.filmtv.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.