Foto af Tonemester
Job

Tonemester

En tonemester laver lydsiden til film, tv eller video, så den passer med og understreger den billedmæssige handling.

Fakta

Arbejdssteder:
Film- og videoproduktionsselskaber, Tv-stationer
Stillingsbetegnelser:
Tonemester, Lydtekniker, Lyddesigner, Boomer

Tonemesteren leder lydteknikerne under optagelserne og redigerer den færdige lydside.

Som tonemester har du et stort ansvar, og du skal være dygtig til at samarbejde med mange mennesker i forbindelse med produktionen.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af tonemester
Lydstudiet - Ved lydpulten redigerer tonemesteren de rå optagelser af både musik, tale og effektlyde.

Som filmtonemester laver du lyd til billeder i modsætning til radio eller musikoptagelse. Det vil sige, at du optager tale, musik og effektlyde, som skal samarbejde med og understrege en billedhandling på film, tv eller video.

Tonemesteren planlægger lydsiden parallelt med billedsiden under forproduktionen af en film- eller en tv-produktion. Der er mange faktorer, der kan påvirke de akustiske forhold, fx dekorationernes opbygning, antallet af personer i studiet, tekstiler og varmen fra studiebelysningen.

Afhængig af, om der skal optages baggrundslyd, udendørs lyd, samtale i et lille rum, sang eller orkestermusik, beslutter du, hvilke typer mikrofoner og optageteknikker, der skal bruges for at sikre den rigtige lyd.

Under optagelserne leder du holdet af lydteknikere, som har en lang række opgaver, bl.a. at anbringe mikrofoner på stativer, i loftet, på boomstang, på de medvirkendes tøj eller i hånden på fx en sangsolist.

Lydteknikerne mixer også lyden fra de forskellige mikrofoner og kontrollerer lydniveauet eller boomer, dvs. følger og optager replikker fra medvirkende i bevægelse med en mikrofon monteret for enden af en såkaldt boomstang.

I efterarbejdet er det tonemesteren eller en lydtekniker, som i samarbejde med en filmklipper redigerer den færdige lyd. Under dette arbejde optager man effektlyde, speak eller eftersynkronisering af stemmer samt optager og redigerer underlægningsmusik.

Tonemesteren leder ofte en eller flere assistenter, fx på større produktioner. Dit arbejde er da hovedsagelig at planlægge og lede, mens tonemesterassistenten og lydteknikeren udfører de praktiske opgaver med at optage og redigere lyd og lydeffekter.

Lydteknikere findes også i indspilningsstudier, hvor de optager, mixer og redigerer musik til distribution på fx audio-cd'er. Lederen kaldes også lydproducer.

Det Kgl. Danske Musikkonservatorium har en uddannelse til tonemester i radiofonier og pladestudier.

På teatre findes også tonemestre. De kan have uddannelse som elektriker, eller de kan være selvlærte i branchen. De kan også have taget Iscnesætter-uddannelsen med lyd som speciale. Uddannelsen til teater-, udstillings- og eventtekniker giver også mulighed for at arbejde med lydteknik.

Arbejdet med lyd kræver indsigt i det lydtekniske udstyr, herunder især mikrofoner og redigeringsudstyr, god hørelse, musikalitet og sans for lydens dramatiske virkemidler.

Arbejdsplads

Tonemestre arbejder hovedsagelig i film- og videoproduktionsselskaber og på tv-stationer. Se mere om brancherne Produktion af film, tv og musik mv. samt Radio- og tv-stationer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Tonemester32.637 kr.-37.967 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

De fleste tonemestre og lydteknikere er ansat fra opgave til opgave. Mulighederne for at få arbejde afhænger i høj grad af talent, teknisk viden og erfaring.

Mere uddannelse

Blandt andet på Filmskolen og Kort- og Dokumentar Filmskolen samt flere steder i udlande afholdes kurser for tonemestre og lydteknikere.

Få mere at vide

Film- og TV-Arbejderforeningen (FAF)
www.filmtv.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.