Foto af Lys- og lydtekniker
Job

Lys- og lydtekniker

Lysteknikere og lydteknikere skaber stemningerne omkring en film, en teaterforestilling, koncert eller udstilling.

Fakta

Arbejdssteder:
Produktionsselskaber, Studier, Teatre og spillesteder
Stillingsbetegnelser:
Lydtekniker, Lydassistent, Lydproducer, Belyser, Lysassistent, Belysningsmester, Roadie, Lysdesigner, Lystekniker

Lysteknikere og belysere sætter den stemning, scenen kræver i tæt samarbejde med instruktør og fotografer eller scenografer.

Lydteknikere optager og bearbejder lydsiden til billeder, teaterforestilliniger eller lyd i form af musik.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af lydtekniker
Lydproducer - Lydteknikeren i pladestudiet, klar til optagelse.

I billedmedierne, film, tv og video, er lyd og lys afgørende for - og en del af - oplevelsen af billederne. Lys og lyd understøtter det, billederne viser.

Desuden eksisterer lydsiden som selvstændigt medie i form af musik og radio, ligesom lys kan bruges selvstændigt til skabelse af oplevelser og stemninger i et gaderum, et udstillingslokale eller et lysshow.

Ved optagelse af film eller tv-programmer, ved afvikling af koncerter eller teaterforestillinger bruges kunstlys og lyseffekter, der kan sætte den rigtige stemning for det, der foregår i filmen eller på scenen.

Lyssætningen på film og teater laves af lysfolk under ledelse af en belysningsmester eller en lysdesigner. Belysningemesterens hold af teknikere består af belysere og sceneteknikere.

På de fleste medieproduktioner arbejder der lydteknikere. Nogle laver lyd til billeder. De optager tale, musik og effektlyde, som skal samarbejde med og understrege billederne på film, tv eller video. Lydoptagelserne ledes af en tonemester.

Nogle lydteknikere laver radio eller musikoptagelse i studier. Andre lydfolk laver live-lyd ved hjælp af såkaldte PA-systemer, særlige typer af mikrofoner og højtalere til afvikling af live-koncerter indendørs eller udendørs.

Under koncerten styrer lydteknikeren lyden fra et mixeranlæg. Opstilling og nedtagning af udstyret laves i samarbejde med roadies.

Arbejdet med lys og lyd kræver indsigt i det tekniske udstyr, god hørelse og musikalitet. Lys- og lydteknikere arbejder ofte på tidspunkter uden for normal arbejdstid og ofte på skiftende arbejdspladser.

Man kan uddanne sig til at arbejde med lys og lyd, men mange har ingen uddannelse eller en uddannelse inden for et andet fagområde. Lysfolk er tit elektrikere, mens lydteknikere til musikproduktion ofte selv har baggrund som musiker.

Arbejdspladser

Jobbene findes først og fremmest i virksomheder inden for Produktion af film, tv og musik mv., hvor der bliver produceret, redigeret eller afviklet lyd. Det kan fx være i musikstudier, koncertsale, teatre og på turné med orkestre og i film- og videoproduktionsselskaber.

Desuden findes de på Radio- og tv-stationer samt i virksomheder inden for Grafisk industri, der reproducerer indspillede medier på cd, dvd mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Koncerttekniker, Lydtekniker26.276 kr.--
Lysmester32.637 kr.-37.967 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

De fleste lysfolk og lydteknikere er ansat fra opgave til opgave.

Mulighederne for at få arbejde afhænger i høj grad af talent, teknisk viden og erfaring.

Mere uddannelse

Efteruddannelse, kurser og seminarer afholdes bl.a. af Kort- og Dokumentar Filmskolen og Den Danske Filmskole.

Uddannelsen Professionsbachelor i medie- og sonokommunikation kvalificerer til at arbejde med akustiske produktioner og lydservices i større virksomheders PR- eller HR-afdelinger. Det kan fx være i fremstillingsvirksomheder, transportvirksomheder og storcentre eller inden for telekommunikation og kulturformidling.

Få mere at vide

Film- og TV-Arbejderforeningen (FAF)
www.filmtv.dk

Dansk Metal
www.danskmetal.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.