Foto af Veterinærsygeplejerske
Job

Veterinærsygeplejerske

Som veterinærsygeplejerske hjælper du dyrlægen under operationer, og du passer og plejer dyrene.

Fakta

Arbejdssteder:
Dyrlægeklinikker, Dyrehospitaler
Stillingsbetegnelser:
Veterinærsygeplejerske, Dyreklinikassistent

Du udfører bl.a. laboratoriearbejde, lægger forbindinger og overvåger dyrets tilstand. Ud over arbejdet med de mange forskellige dyr der behandles i klinikken, skal du også løse administrative opgaver som at føre journal og lave regnskab.

Hvis du fx arbejder på et dyrehospital, kan du forvente at skulle arbejde om aftenen og i weekenden.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af veterinærsygeplejerske
Dyrlægen og sygeplejersken hjælpes ad under behandlingen.

Udover at passe og pleje dyrene, lægger sygeplejersken forbindinger, tager puls og temperatur. Du skal også lave en del testarbejde, fx tage prøver og lave undersøgelser.

Du har kontakt med klinikkens kunder, både telefonisk og direkte. Du udfører på egen hånd opgaver som fx almindeligt sundhedstjek, rensning af tænder og ører eller klipning af negle.

Det er ikke kun kæledyr, der kommer i klinikken. Heste, får og geder kan også få brug for at blive undersøgt.

Foruden alle opgaverne med dyr har veterinærsygeplejersken andre opgaver. Det er nemlig veterinærsygeplejerskens opgave at sørge for, at hygiejnen er i orden, ligesom det normalt er hende eller ham, der fører journaler, passer telefon, laver regnskab og ordner de fleste andre opgaver.

Der er brug for veterinærsygeplejersker på alle tider af døgnet, derfor vil du have skiftende arbejdstider og nogle gange skulle arbejde i weekenden.

Dyreklinikassistenter er som regel ufaglærte og tager sig udover pasning af dyr også af receptionsopgaver, bestilling af foder og salg af dyremedicinske præparater.

Autorisation. Uddannede veterinærsygeplejersker kan ansøge om autorisation som veterinærsygeplejerske. Autorisationen søges hos Fødevarestyrelsen.

En veterinærtekniker assisterer dyrlæger med forskellige opgaver, fx i forbindelse med udtagning af blodprøver. For at arbejde som veterinærtekniker, skal du være uddannet veterinærsygeplejerske, ligesom du skal modtage undervisning af en dyrlæge. Autorisation som veterinærteniker søges også i Fødevarestyrelsen.

Arbejdsplads

De fleste veterinærsygeplejersker arbejder i dyreklinikker og -hospitaler. De kan også arbejde andre steder, fx på laboratorier, der laver biologiske undersøgelser. Se mere om Videregående uddannelsesinstitutioner.

Nogle sygeplejersker arbejder som konsulenter, der sælger varer og specialfoder til dyrlægeklinikkerne.

Forskellige firmaer og institutioner, der laver biologiske tests, har også veterinærsygeplejersker ansat.

Enkelte dyreklinikker ansætter ufaglærte klinikassistenter, men de fleste steder kræves en uddannelse som enten veterinærsygeplejerske eller veterinærsygehjælper.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Veterinærsygeplejerske22.213 kr.--
Veterinærtekniker25.135 kr.-30.330 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der er adgangsbegrænsning på uddannelsen. Så der uddannes ikke flere end der er brug for. Derfor er der en rimelig balance mellem job og ansøgere.

Beskæftigelsesmulighederne for ufaglærte dyreklinikassistenter er mindre gode.

Mere uddannelse

Hansenberg i Kolding afholder efteruddannelseskurser for veterinærsygeplejersker og dyrepassere i fx arbejdsmiljø, grundlæggende hestekurser osv.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.