Foto af Fiskeribetjent
Job

Fiskerikontrollør

Fiskerikontrolløren kontrollerer fiskekutterne og fører tilsyn med, at de forskellige love for fiskeri bliver overholdt.

Fakta

Arbejdssteder:
Fiskeridirektoratet og i fiskerihavnene
Stillingsbetegnelser:
Fiskerikontrollør, Fiskeribetjent

Du vejleder fiskerne i regler for bl.a. fiskekvoter og sikrer, at der ikke sker overfiskeri af bestemte fiskearter som fx torsk. Jobbet er alsidigt.

Du kommer ud i fiskekutterne på havet, foretager prøver af fisk på fiskeauktioner, inspicerer fangster på havnen samt aflægger rapport og laver andet administrativt arbejde på kontoret. Som fiskerikontrollør har du skiftende arbejdstider. Mange arbejder om aftenen og i weekender.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af fiskerikontrol
Fiskerikontrolløren anråber en kutter for at kontrollere fangsten.

Som fiskerikontrollør består dit arbejde hovedsageligt i at føre tilsyn og kontrol med, at love og bestemmelser for fiskeriområdet bliver overholdt.

Det drejer sig om fangstmetoder, redskaber, kvoter osv., men fiskestop, fredning og kvalitetsbestemmelser skal også overholdes. Det gælder både i forbindelse med fiskeri og på fiskeauktioner.

Herudover holder du også øje med og fører tilsyn samt kontrol med de forskellige former for lystfiskeri. Der er også en række serviceopgaver for erhvervslivet, som du skal lave.

En af fiskerikontrollørens opgaver er at kontrollere, at kvoter og mindstemål, som gælder for forskellige fiskearter, bliver overholdt. Det sker ved at tage prøver af de fisk, der er fanget.

Du inspicerer forskellige fangstområder på havet for at forhindre, at der fiskes med forbudte redskaber eller i forbudte områder. Du kontrollerer også, at reglerne for opbevaring, nedkøling og transport til søs bliver overholdt.

Kontrollen foregår om bord på almindelige fiskefartøjer, ved landingen og hos den første køber af fisken efter landing. Der er tale om stikprøvekontrol.

En del fiskefartøjer, med en længde på mere end 12 meter, bliver overvåget via satellit.

Med til opgaverne hører rapportskrivning og andet kontorarbejde. En vigtig del af fiskerikontrollørers opgaver er at vejlede fiskerne om de bestemmelser, der gælder for fiskeriet.

Fiskerikontrollørers har skiftende arbejdstider og ofte tjeneste om aftenen, natten og på søn- og helligdage. Der kan forekomme udstationering til arbejdssteder rundt om i landet.

Uddannelse

Uddannelsen til fiskerikontrollør varer 2 år og foregår i Fiskeriinspektoraterne, efter at du er blevet ansat på prøve. Forløber uddannelsen og prøveperioden tilfredsstillende, bliver man normalt fastansat efter 2½ år.

Meget af uddannelsen sker ved praktisk sidemandsoplæring. Du kommer rundt på kontrolopgaver sammen med en kollega og lærer meget om jobbet og de forskellige opgaver.

Du skal også lære noget teori, så en del af tiden bliver tilbragt med undervisning. Fiskeriinspektoraterne tilrettelægger en række kurser, som er udviklet og målrettet specielt til at uddanne fiskerikontrollører.

Nogle af de fag, der bliver undervist i er fiskerilovgivningen, myndighedsudøvelse, sikkerhed, navigation, fiskebiologi og fiskebehandling.

For at blive ansat som fiskerikontrollør skal du være i god fysisk form, have mindst folkeskolens 10. klasse afgangsprøve, være god til dansk i skrift og tale, beherske tekstbehandling og regneark samt have kørekort. Det er en fordel, hvis du har erfaring fra andre job.

Du får fuld løn, mens du uddanner dig. Startlønnen er ca. 245.000 kr. om året.

Arbejdsplads

Fiskerikontrollører ansættes under NaturErhvervstyrelsen i Fiskeriinspektorat Øst, i Fiskeriinspektorat Vest eller i FiskeriMoniteringsCenteret i Esbjerg. Fiskeriinspektoraterne har afdelinger rundt om i landet. Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Fiskeriassistent35.858 kr.35.736 kr.37.043 kr.
Fiskeriinspektør, Fiskerikontrollør35.858 kr.35.736 kr.37.043 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Fiskerikontrollører ansættes efter 2 1/2 års prøvetid som tjenestemænd eller på tjenestemandslignende vilkår. Der findes cirka 90 fiskerikontrolmedarbejdere. Det bliver ikke opslået særlig mange stillinger, og der er mange ansøgere.

Der er gode muligheder for kompetenceudvikling og efteruddannelse i ansættelsen.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.