Foto af Væksthusgartner
Job

Væksthusgartner

Som væksthusgartner går dit arbejde ud på at dyrke planter i drivhuse, ofte i masseproduktion.

Fakta

Arbejdssteder:
Private gartnerier, Botaniske haver
Stillingsbetegnelser:
Væksthusgartner

Det kan være forskellige typer potteplanter, grøntsager eller frugt. Du styrer og kontrollerer de tekniske anlæg, der sørger for, at klimaet i væksthuset er mest gunstigt for planterne.

Derudover arbejder du praktisk med planteavl - du sætter stiklinger, gøder, sprøjter og gør til sidst planterne klar til salg. Har du lyst til at arbejde mere videnskabeligt med planteavl, findes der jobmuligheder, fx i botaniske havers væksthuse.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af væksthusgartner
Arbejdet foregår indendørs og er altså ikke afhængigt af årstider og vejr.

En væksthusgartner arbejder med forskellige typer plantedyrkning i drivhuse.

Efterhånden kan mange typer blomster og grøntsager fås året rundt, uafhængigt af årstiderne.Ofte vil det enkelte væksthusgartneri have specialiseret sig inden for bestemte væksttyper. Størstedelen af blomsterproduktionen går til eksport.

De klimatiske forhold i væksthuset bliver styret teknisk, så at planterne til enhver tid får netop den rette mængde lys, fugt og varme. Derfor skal du betjene forskellig slags tekniske anlæg.

Luften i væksthuse er normalt varm og fugtig.

En arbejdsproces begynder typisk med, at du med maskine fordeler jord i potter. Herefter sår du eller sætter stiklinger i potterne. Mens planterne vokser, skal du passe dem, gøde og sprøjte dem samt kontrollere dem for misvækst og skadedyr.

Der bruges en del gødning og kemikalier i forbindelse med dyrkningen. I forbindelse med dyrkning af spiselige produkter anvender man i stigende grad biologiske bekæmpelsesformer. Til sidst skal planterne pakkes og gøres klar til salg. Du er normalt med i hele processen fra såning til sortering og pakning. En del af arbejdsprocesserne er automatiserede.

I nogle perioder kan der forekomme rutineprægede arbejdsopgaver, fx når du skal sætte stiklinger i et stort antal potter. Specialarbejdere arbejder især med de rutineprægede funktioner.

På nogle væksthusgartnerier arbejdes der med forædling og fremelskning af nye produkter. Her vil du som gartner ofte deltage direkte i udviklingsprocessen, fx ved podningen eller bestøvningen.

Arbejdsplads

Som væksthusgartner kan du arbejde i private væksthusgartnerier og fx på videnskabelige arbejdspladser som Botanisk Haves væksthuse i København.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Væksthusgartner21.748 kr.--
Gartnerimedhjælper26.464 kr.-25.512 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Du kan vælge at nedsætte dig som selvstændig med eget gartneri.

Du kan uddanne dig i virksomhedsledelse ved at tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen. Oplysning om etableringsvilkår m.v. kan fås ved henvendelse til Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere.

Jobmulighederne varierer en del, bl.a. afhængig af hvor i landet man søger arbejde.

Mere uddannelse

Relevante efteruddannelsesmuligheder findes bl.a. inden for området Mejeri og jordbrug.

Få mere at vide

Dansk Gartneri
www.danskgartneri.dk

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere
www.gls-a.dk

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.