Foto af Planteskolegartner
Job

Planteskolegartner

Som planteskolesgartner kan du arbejde inden for frilandsgartneri, frugt- og bæravl, planteskolegartneri og i havecentre.

Fakta

Arbejdssteder:
Planteskoler, Frilandsgartnerier, Plantager
Stillingsbetegnelser:
Planteskolegartner, Frilandsgartner, Frugt- og bæravler, Produktionsgartner

Du arbejder ude i det fri med forskellige praktiske opgaver som beskæring og gødning. Arbejder du som gartner, følger arbejdsopgaverne årets gang. Er du frilandsgartner sår du fx salat, gulerødder og løg om foråret og høster i løbet af efteråret.

Da meget af gartnerarbejdet udføres med maskiner, er det en fordel at have teknisk sans. Kan du godt lide at formidle din viden, kan du fx arbejde med vejledning af kunder på en planteskole.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af planteskolegartnere
Planteskolerne har et stort salg til private haveejere det meste af året.

Frilandsgartnere arbejder med at dyrke blomster og forskellige former for grøntsager, fx kartofler, gulerødder, salat, kål og løg. Arbejdet er lagt an på intensiv, rationel dyrkning med brug af tunge maskiner, redskaber og vandingsanlæg.

Arbejdet følger årets gang. Man sår tidligt på foråret og høster de forskellige grøntsagstyper i løbet af sommer og efterår. Afhængigheden af vejret gør, at der somme tider er overarbejde. I løbet af vinteren ligger det meste arbejde stille.

Frugt- og bæravlere dyrker især æbler, pærer, jordbær, solbær og andre bær. Træerne, buskene eller planterne skal passes, og gartneren beskærer, gøder, vander og beskytter dem mod insektangreb. Frugter og bær skal være sunde og pæne og fri for fx orm, så de kan sælges videre.

Når frugter og bær skal plukkes, foregår det ofte med store maskiner, men der er også meget manuelt arbejde i forbindelse med dyrkningen.

På planteskolerne og i havecentre dyrker gartneren træer, buske og stauder, som skal sælges. Mange planteskoler har specialiseret sig inden for et af disse områder.

Kunderne er især private haveejere, men planteskolerne sælger også planter til brug i parker og anlæg og en stor del går til eksport. Medarbejdernes arbejdsopgaver er dels at dyrke planterne, og dels at betjene kunder.

Gartnerne skal forberede jorden. Den skal fx pløjes eller harves, og planterne skal formeres, fx ved at så eller pode dem. De skal også vandes, gødes og holdes fri for ukrudt og skadedyr. Man arbejder både udendørs og i væksthuse. Vejledningen af kunder kræver et godt kendskab til forskellige plantetyper og deres behandling.

Arbejdsplads

Planteskolegartnere arbejde enten på planteskoler, på frilandsgartnerier eller med frugt- og bæravl. Se mere om Landbrug og gartneri. Andre er ansat hos anlægsgartnere, se Ejendomsservice og anlægsgartnere. Eller de kan være ansat i havecentre.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Planteskolegartner21.748 kr.--
Planteskolearbejder, -medhjælper26.464 kr.-25.512 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne varierer en del, bl.a. afhængig af sæson og hvor i landet man søger arbejde.

Man kan fx uddanne sig i virksomhedsledelse ved at tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen

Mere uddannelse

En række AMU-centre og gartnerskoler (tekniske skoler) afholder kurser for gartnere, bl.a. inden for området Drift af gartneri, havecenter og planteskole.

Få mere at vide

Dansk Gartneri
www.danskgartneri.dk

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere
www.gls-a.dk

Jordbrugets Efteruddannelsesudvalg
www.jordbrugetsuddannelser.dk

Fagligt Fælles Forbund - 3F
www.3f.dk

Dansk Industri
www.di.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.