Foto af Pelsdyravler
Job

Pelsdyravler

Arbejdet på en pelsdyrfarm går ud på at passe dyrene.

Fakta

Arbejdssteder:
Pelsdyrfarme
Stillingsbetegnelser:
Pelsdyravler, Pelsfarmmedhjælper

Du står også for at udvælge de dyr, der egner sig til avl og de der egner dig til pelsproduktion. Efter aflivning og pelsning af dyrene sorterer og behandler du skindene.

Som pelsdyravler skal du kunne arbejde alene og ikke være sart i forhold til håndteringen af dyrere, både i forbindelse med pasning og aflivning. Produtionen af pelsdyr hænger nøje sammen med den aktuelle mode, så indtægterne ved pelsavl vil typisk svinge fra år til år.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af minkstald
Mink - Medhjælperen på tur ned mellem burene for at tilse dyrene.

Først og fremmest arbejder en pelsdyravler med pasning af dyrene. Dyrene, oftest mink, lever i trådnetbure, som er anbragt i lange rækker og indrettet sådan, at fodermaskiner kan køre ned mellem burene og give hvert enkelt dyr foder.

Du skal rengøre burene hyppigt. Når du mener, at pelsens farve og kvalitet er fuldt udviklet, bliver dyrene aflivet og pelset.

Pelsningen foregår ved, at skindene trækkes af de døde dyr. Derefter bliver skindene skrabet rene ved hjælp af specielle skrabemaskiner, og til sidst bliver de spændt ud på træstykker og tørret.

Arbejdsplads

Pelsdyravlere arbejder på pelsdyrfarme. Somme tider ligger farmen sammen med et andet landbrug. Se mere om Landbrug og gartneri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Pelsdyravler, Minkavler27.549 kr.-29.459 kr.
Pelsfarmmedhjælper---

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Indtægten er meget svingende alt efter farmens størrelse og konjunkturerne i branchen.

Fremtidsmuligheder

De fleste pelsdyravlere driver selvstændig virksomhed. En del har pelsdyr sammen med andet landbrug. Rådgivning i forbindelse med etablering kan fås hos Dansk Pelsdyravlerforening.

Branchen har i en længere periode haft vanskelige vilkår, og selv om indtjeningen er svagt stigende, forventes der ikke nyansættelser på de større farme med ansatte medarbejdere.

Mere uddannelse

De regionale afdelinger af Dansk Pelsdyravlerforening afholder korte efteruddannelseskurser efter behov. Kurserne afholdes bl.a. i samarbejde med fx Dansk Landbrugsrådgivning. Der er normalt tale om kurser på 3-5 dage.

Få mere at vide

Dansk Landbrugsrådgivning
www.lr.dk

Dansk Pelsdyravlerforening
www.kopenhagenfur.com

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.