Foto af Anlægsgartner
Job

Anlægsgartner

Når du er anlægsgartner, arbejder du udendørs i parker, ved vejanlæg, på kirkegårde og i haveanlæg.

Fakta

Arbejdssteder:
Anlægsgartnerier, Kommuner
Stillingsbetegnelser:
Anlægsgartner, Greenkeeper

Du passer og vedligeholder grønne arealer samt anlægger nye områder. Skal der anlægges mindre områder, står du selv for at sammensætte planter, træer og buske. Det vil derfor være en fordel, hvis du har kreativ sans.

Selvom der benyttes maskiner, er arbejdet fysisk krævende. Som anlægsgartner kan du fx vælge at arbejde i det offentlige, hvor du kan arbejde i parker, ved vejanlæg og ved institutioner.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af anlægsgartner
Anlægsgartneren fordeler ny jord til beplantningerne.

Dit arbejde består i at passe grønne områder og at være med til at lave helt nye områder. Det kan både være private haver, parker af forskellig slags og fx kirkegårde. Det kan også være som greenkeeper på et golfanlæg. Du ved noget om, hvordan en have eller et andet grønt område kan blive smukt og samtidig rart at opholde sig i.

Når et større område skal anlægges, arbejder anlægsgartneren ud fra tegninger. De kan fx være lavet af en landskabsarkitekt. Men er det mindre områder, står gartneren ofte selv for planlægningen.

En vigtig opgave er at vælge træer og planter til området. Man skal vælge nogle, der kan vokse sundt og godt på stedet, og planterne skal stå godt til hinanden, så det hele kommer til at virke harmonisk.

Meget af anlægsarbejdet foregår ved hjælp af maskiner som traktorer, fræsere osv. Men der er også meget håndværk med skuffejern, spade og planteske. Anlægsarbejdet består ikke kun af alt det med blomster, græs, træer og buske. Der skal også anlægges stier, bygges stensætninger, lægges fliser, placeres bænke, og hvad der nu ellers er besluttet for området.

Mange anlægsgartnere arbejder fast ved større grønne områder, som fx parker, slotshaver, golfbaner og kirkegårde. Hovedopgaven er at passe og pleje de mange forskellige planter. Anlægsgartneren skal sørge for den rigtige mængde gødning, og for at der fx bliver vandet i tørre perioder.

En stor del af tiden går med at luge under og mellem de forskellige planter. Det foregår hovedsageligt med håndkraft. Anlægsgartneren må også undertiden arbejde med sprøjtegifte, de såkaldte plantebeskyttelsesmidler. Der skal også beskæres træer og buske, slås græs, udbedres stier og udskiftes planter. På kirkegårde skal anlægsgartnere bl.a. anlægge gravsteder.

Arbejdsplads

Anlægsgartnere bliver ansat hos private anlægsgartnere, der løser opgaver for virksomheder, byggefirmaer osv. En del arbejder hos Anlægsentreprenører med belægninger og andre anlæg i forbindelse med byggeopgaver.

Anlægsgartnere kan også ansættes i kommuner, hvor de fx arbejder i parker, ved vejanlæg og ved institutioner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Anlægsgartner, Havegartner, Greenkeeper29.075 kr.-26.328 kr.
Anlægsgartnerarbejde31.475 kr.31.705 kr.30.428 kr.
Slotsgartner29.176 kr.-31.511 kr.
Anlægsgartnermedhjælper26.464 kr.-25.512 kr.
Parkarbejder30.845 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Som anlægsgartner kan man nedsætte sig som selvstændig med eget gartneri. Man kan uddanne sig i virksomhedsledelse ved at tage uddannelsen Ledere af håndværksvirksomheder, mesteruddannelsen

Beskæftigelsesmulighederne varierer. Om vinteren kan der være en del sæsonledighed.

Mere uddannelse

En række AMU-centre og gartnerskoler afholder kurser, hvor man kan efteruddanne sig. Se fx kurser inden for området Etablering og pleje af grønne områder og anlæg.

Du har også mulighed for at tage erhvervsakademiuddannelsen til jordbrugsteknolog.

Få mere at vide

Danske Anlægsgartnere

Det faglige udvalg for anlægsgartnere
www.blivanlaegsgartner.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.