Foto af Skovarbejder
Job

Skovarbejder

Som skovarbejder har du forskellige opgaver i skoven. Du arbejder ofte alene og skal derfor være selstændig.

Fakta

Arbejdssteder:
Statsskovvæsenet, Det private skovbrug, Skoventreprenører
Stillingsbetegnelser:
Skovarbejder, Plantagearbejder, Skovhugger, åmand

Du fælder træer, planter nye, renser vandhuller, vedligeholder skovens veje og hegn samt fører tilsyn med græssende dyr. Du skal kunne lide at være ude året rundt og samtidig have en god fysik.

Selv om arbejdet foregår med motorsav og store kørende maskiner, kommer du til at udføre mange fysisk krævende opgaver. Der findes jobmuligheder i både statsskovvæsenet og i private skovbrug. Som skovarbejder kan du også finde andre typer jobs, fx som kommunal vejmand eller åmand.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af træfældning
Skovning - De store maskiner fælder, afgrener, opskærer og stabler stammerne.

En stor del af dit arbejde består af skovning. Det går ud på, at du fælder træerne med motorsav, afgrener dem og skærer dem op i længder efter mål, der er bestemt af træindustrien.

Du planter også de nye træer og sørger eventuelt for at indhegne det nyplantede område, så skovens dyr ikke kan ødelægge de unge planter. Når træerne efter adskillige år begynder at genere hinanden, fælder du en del af dem, så de andre får gode vækstbetingelser. Dette udtyndingsarbejde udføres ofte af private, der så køber træet til brænde.

Ved mange skovbrug fremstiller skovarbejderen skåret og kløvet brænde. Til dette arbejde bruger man bl.a. flækkemaskiner.

Arbejdsopgaverne varierer med årstiden, især skovning af løvtræ er sæsonbetinget. Det foregår mest i vinterhalvåret, hvor træerne ikke har blade, og hvor saftspændingen er mindst.

Skovning af nåletræer er mere ligeligt fordelt over året. Dog ikke skovning af juletræer samt klipning af pyntegrønt. Dette arbejde foregår om efteråret. En stadig større del af skovningen af de store nåletræer foregår ved hjælp af kørende skovningsmaskiner, hvor hele arbejdet foregår fra førersædet.

Arbejdet med pyntegrønt består i at klippe grene af bestemte nåletræsarter, hvorefter grenene bliver sorteret, vejet og bundtet.

Skovarbejderen vedligeholder også skovens veje, hegn og grøfter.

Især i offentligt ejede skove har skovarbejderen en del opgaver i forbindelse med publikums brug af skoven. Der kan være tale om at oprense vandhuller, vedligeholde stier og bænke m.v. Også naturplejningsopgaver som fx tilsyn med græssende dyr kan udføres af skovarbejdere. I skove med eget savværk eller egen planteskole kan skovarbejderen også være beskæftiget disse steder.

Mange skovarbejdere kører til arbejdsstedet i egen bil, og der er som regel opstillet en skurvogn på området, hvor redskaber, brændstof, sprøjtegift osv. bliver opbevaret i et særligt rum. Det er vigtigt at være omhyggelig under alt arbejde i skoven, for ellers kan der let ske ulykker.

En skovarbejder må have en god fysik og være indstillet på at arbejde udendørs hele året.

Skovarbejdere skal have en god orienteringsevne og må kunne klare at arbejde alene, ofte hele dagen. Desuden skal man kunne planlægge sit eget arbejde.

Under arbejdet med motorsav bærer skovarbejderen hjelm, høreværn, sikkerhedsbukser og sikkerhedsstøvler. Normalt må skovarbejdere selv anskaffe motorsav med tilbehør og brændstof. Til gengæld får man udbetalt en godtgørelse.

Nogle steder har kommunerne ansat en såkaldt åmand. Hans arbejde er at holde mængden af vandplanter i åer og vandløb nede, så vandet kan løbe frit. På samme måde foretager han beskæringer af planter og træer langs vandløbene.

Arbejdet som åmand foregår som regel kun i perioder. Resten af tiden arbejder man som kommunal vejmand.

Arbejdsplads

Skovarbejdere er ansat ved statsskovvæsenet eller i det private skovbrug. Stadig flere skovarbejdere arbejder for de store skoventreprenører, der udfører opgaver for de forskellige private skovejere. Se mere om Skovbrug.

Nogle er ansat hos anlægsgartnere, se branchen Ejendomsservice, rengøring og anlægsgartnere.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Skovarbejder30.845 kr.--
Årenser30.313 kr.26.924 kr.25.077 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Beskæftigelsesmulighederne er generelt mindre gode.

Behovet for skovarbejdere er begrænset, men mange finder i dag ansættelse uden for egentligt skovbrug. Det kan være inden for gartneri eller i tekniske forvaltninger i kommunerne.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for skov- og naturforvaltning.

Nogle skovarbejdere uddanner sig til erhvervsklatrer, se mere i Stilladsopstiller.

Få mere at vide

Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere
www.gls-a.dk

Skov og Landskab
www.sl.ku.dk

Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.