Foto af Landmand
Job

Landmand

Arbejdet som landmand er alsidigt og varierer med årstiderne.

Fakta

Arbejdssteder:
Gårde og landbrug
Stillingsbetegnelser:
Landmand, Landbrugsmedhjælper

Ud over at passe husdyrbesætningerne skal du dyrke jorden. Til de forskellige opgaver anvendes en lang række specielle maskiner, som du skal være fortrolig med og kunne vedligeholde.

Du vælger at specialisere dig inden for planteavl eller produktion af animalske produkter som kød, mælk og smør gennem kvæg- og svineavl. Du skal kunne trives med at arbejde alene og have sans for den administrative del af jobbet. Mange landmænd driver gården sammen med familien og ansætter medhjælpere.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af høstarbejde
Høst - På mange landbrug udfører den lokale maskinstation en del af markarbejdet.

Den selvstændige landmand skal tilrettelægge gårdens økonomi og arbejdet på bedriften. Ejeren går næsten altid selv med i arbejdet og fungerer desuden som arbejdsleder, hvis der er elever eller andre medarbejdere på stedet.

Mange landbrug har kvæg- eller svineavl. Her begynder arbejdet tidligt om morgenen med fodring og pasning af dyrene. Staldarbejdet er meget mekaniseret, og hårde fysiske arbejdsprocesser bliver i dag ofte klaret ved hjælp af maskiner. Husdyrene skal almindeligvis fodres og tilses to gange dagligt.

Når arbejdet med husdyrene er klaret, venter markarbejdet og andre nødvendige opgaver som rengøring, vedligeholdelse af maskiner og bygninger samt regnskab og økonomi.

En stor del af afgrøderne bruges som foder til husdyrene og indgår derved i produktionen af de animalske produkter som kød, mælk, smør og ost.

På en del landbrug er der ikke husdyr af betydning. Her produceres forskellige salgsafgrøder, fx korn, raps, græsfrø og sukkerroer. Dit arbejde foregår mest i marken. Da du som planteavlslandbruger ofte er udstyret med en række specielle maskiner, bruger du også en del tid på vedligeholdelse og reparation. Markarbejdet varierer meget i årets løb.

Afgrøderne bliver sået om efteråret eller foråret, de bliver passet i løbet af sommeren blandt andet med bekæmpelse af ukrudt og skadedyr for så at blive høstet sidst på sommeren. Om efteråret bliver der pløjet og harvet. Stadig flere afgrøder bliver dog sået om efteråret.

Økologisk landbrug er en driftform, hvor landmanden er underlagt et sæt frivillige begrænsninger. Fx må en økologisk landmand ikke bruge kunstgødning eller pesticider i forbindelse med planteavl. Der må heller ikke tilføres slam fra rensningsanlæg eller industri. Husdyrs foder skal være økologisk dyrket, og dyrevelfærden skal gå forud for hensynet til indtjening.

Økologiske landmænd afviser desuden brugen af genetisk modificerede organismer.

Kalø Landbrugsskole kan man tage en uddannelse til økologisk landmand.

Arbejdsplads

Landmænd arbejder ved landbrug som selvstændige, som driftsledere eller som ansatte landbrugsmedhjælpere. Det er endnu sådan, at hovedparten af alle landbrug i Danmark ejes og drives af landmanden og hans familie. Se mere om Landbrug og gartneri.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug--29.302 kr.
Arbejde med opdræt af husdyr, Fodermester,
Landbrugsassistent
29.307 kr.-31.407 kr.
Andet arbejde med dyreopdræt25.769 kr.--
Landbrugsassistent, Landbrugsmedhjælper26.161 kr.--
Kreaturpasser, Hønseriarbejder mv.---
Landarbejder, Staldkarl, Svineavlsassistent20.857 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Mange mindre landbrug samles til større enheder med høj grad af mekanisering. Derfor falder antallet af selvstændige landmænd. Antallet af ansatte i erhvervet er nogenlunde stabilt. Du har gode muligheder for at få selvstændige opgaver som ansat.

Du har også mulighed for at specialisere dig gennem efteruddannelse og få ansvar for større driftsområder. Erhvervet er stærkt afhængigt af de aktuelle markedspriser på korn, kød og mejeriprodukter, så som landmand må du være indstillet på at omlægge driftsformen.

Mere uddannelse

Som landmand kan du fx videreuddanne dig inden for Kurser, landbrugsskoler.

Du kan også videreuddanne dig til Jordbrugsteknolog eller tage Landbrugets lederuddannelse (de øverste to trin af Landbrugsuddannelsen).

Også på landbrugsskolerne tilbydes en lang række kortere kurser. Nærmere oplysninger kan fås hos Dansk Landbrugsrådgivning.

Få mere at vide

Dansk Industri - DI
www.danskindustri.dk

Landbrug & fødevarer
www.lf.dk

Jordbrugets Uddannelser
www.jordbrugetsuddannelser.dk

Dansk Landbrugsrådgivning - DLBR
www.dlbr.dk

3F - Fagligt Fælles Forbund
www.3f.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.