Foto af Arkivbetjent
Job

Arkivbetjent

Når du arbejder som betjent ved Statens Arkiver, har du mange forskellige opgaver.

Fakta

Arbejdssteder:
Rigsarkivet, De fire landsarkiver i København, Odense, Åbenrå og Viborg, Erhvervsarkivet og Dansk Data Arkiv.
Stillingsbetegnelser:
Arkivbetjent, Arkivassistent, Arkivmedhjælper

En af de vigtigste opgaver er at hjælpe publikum. Du skal derfor kunne lide at tale med folk og være serviceminded. For at arbejde som arkivbetjent skal du kunne læse kortere tekster på fremmede sprog eller i gotisk skrift og have kendskab til it. Det er en fordel at være interesseret i historie. Arbejdet kræver også, at du har en god fysik, et venligt væsen og ordenssans.

Der er normalt ingen krav om særlig uddannelse ud over folkeskoleuddannelse eller lignende. Nogle steder er det dog en fordel at have en butiks- eller håndværkeruddannelse. Man skal have en ren straffeattest. Visse steder er det et krav, at man har kørekort.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af arkivbetjent
Arkivbetjent - Udover at sikre arkivet, hjælper betjenten med at finde materiale.

Du hjælper og betjener arkivets brugere. Fra magasinerne henter du bøger og andet materiale frem til brug på læsesale, til udlån, fotografering osv. Når brugerne er færdige med at bruge materialet, sætter du det på plads igen.

Du er også med, når reoler skal flyttes, og arkivet laves om. Du sørger for, at bøger og dokumenter bliver bragt i orden igen.

Arkivbetjente deltager også i arbejdet med at skaffe materialer til arkiverne fra myndigheder og andre, der afleverer til Statens Arkiver. Her skal du hjælpe og vejlede det øvrige journal- og arkivpersonale.

Der er normalt kun en slags betjente på arbejdspladsen. Derfor har arkivbetjente også andre almindelige betjentopgaver. Det kan være at modtage, omdele og forsende post samt at holde øje med kontormaskiner, papir, blanketter og andet kontormateriel.

Det er også dig, der fotokopierer, trykker og duplikerer samt kører truck og ordner forskellige opgaver som chauffør.

Der er også en del arbejde med at holde øje med bygninger og depoter. Du skal sende bud efter håndværkere og udskifte el-pærer og lave anden vedligeholdelse. Rengøring og egentlig vagttjeneste bliver udført af særligt personale, bl.a. slots- og ministerialbetjente.

Uddannelse
Der findes ingen uddannelse til arkivbetjent, ligesom der kun ansættes ganske få.

Arbejdsplads

Arkivbetjente arbejder ved Statens Arkivvæsen, der består af Rigsarkivet, de fire landsarkiver i København, Odense, Åbenrå og Viborg, Erhvervsarkivet og Dansk Data Arkiv. Se mere om branchen Biblioteker, museer mv.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling21.952 kr.-26.612 kr.
Arbejde med arkivering og kopiering23.536 kr.24.886 kr.-

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Der bliver kun ansat arkivbetjente efter behov, og behovet for arkivbetjente er lille. Der findes i alt ca. 25-30 arkivbetjente.

Få mere at vide

Offentligt Ansattes Organisationer
www.oao.dk

Statens Arkiver
www.sa.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.