Foto af Kontorfunktionær
Job

Kontorfunktionær

En kontorfunktionær har mange forskellige opgaver at tage sig af.

Fakta

Arbejdssteder:
Private virksomheder og offentlige institutioner
Stillingsbetegnelser:
Kontorfunktionær, Regnskabsmedarbejder, Kontorassistent, Sekretær, Chefsekretær, Privatsekretær, Kursuskoordinator

For alle kontorfunktionærer gælder det dog, at du skal være rutineret bruger af it og dygtig til retskrivning samt tekstbehandling. Arbejdet som kontorfunktionær kræver omhyggelighed og selvstændighed, og du skal være en dygtig formidler.

Nogle kontorfunktionærer har ansvaret for at lave budgetter og føre regnskab, hvorimod andre står for at formulere breve på fremmedsprog. Dine opgaver afhænger af dine faglige kvalifikationer og firmaets krav. Kontorfuntionærer kan både blive ansat i privat og offentligt regi. Arbejdsopgaver vil variere alt efter virksomhed og fagligt område.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af kontorfunktionær
Kontorarbejde - Meget af arbejdet foregår ved en pc.

Dine opgaver som kontorfunktionær afhænger af, hvilket firma du er ansat i. Opgaverne er lidt anderledes i det private erhvervsliv end i det offentlige, og branchen spiller også ind. Der er dog en række opgaver, som ofte er ens, uanset branche og hvilken slags firma der er tale om.

Du står for megen kommunikation: skriver breve, mails og fakturaer. I mange virksomheder foregår en del korrespondance på fremmedsprog.

Du vil være ekspert i brevopstilling, retskrivning og andre spørgsmål omkring tekstbehandling.

At lave sagsbehandling omfatter indsamling og bearbejdning af oplysninger. Det sker normalt på grundlag af love, regler eller procedurer. Da meget af virksomhedens arbejde sker i forbindelse med møder i udvalg eller arbejdsgrupper, skal du udsende mødeindkaldelser, skrive referat og skaffe materiale til gruppens arbejde.

Som kontorfunktionær skal du bogføre indtægter og udgifter samt lave lønningsregnskaber og lagerregnskaber. I større virksomheder er økonomiafdelingen ofte delt op i mindre grupper, hvor medarbejderne har specialiseret sig. Der kan fx være et bogholderi, hvor bogholderiassistenter fører bogholderi og regnskab.

På offentlige kontorer bliver ind- og udgående post normalt registeret efter et system, så man senere kan finde frem til alt, hvad der er skrevet om en bestemt sag. Når en sag er behandlet, bliver den arkiveret.

Du har også mange andre opgaver som fx telefonbetjening og bestilling af varer.

En kontorfunktionær, der er ansat til at assistere en virksomheds ledelse, kaldes ofte sekretær, chefsekretær, direktionssekretær eller privatsekretær. Sekretæren for personalechefen kaldes personalesekretær.

I virksomheders marketingafdeling kan der foruden marketingmedaarbejdere og sælgere være ansat marketingsekretærer.

Skolesekretærer er ansat på skolelederens kontor på kommunale og private skoler og andre undervisningsinstitutioner.

En kursuskoordinator arbejder på en undervisningsinstitution eller skole med at holde styr på de forskellige aktiviteter, kurser, foredrag og forelæsninger. Kursuskoordinatoren sørger for, at der er lokaler, undervisere og av-midler. Arbejdet kan også omfatte salg af kurser, booking af kursister samt planlægning af undervisningsaktiviteterne, skemalægning mv.

Tasteoperatører arbejder næsten udelukkende med skriveopgaver og indtastning af data i administrative systemer. Der ansættes ikke længere så mange tasteoperatører, da disse opgaver udføres direkte af de kontorfunktionærer, der sidder med sagsbehandlingen.

Arbejdsplads

Som kontorfunktionær arbejder du på et kontor i en privat virksomhed eller offentlig institution.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Chef- og direktionssekretærarbejde29.287 kr.34.576 kr.30.581 kr.
Kontorfuldmægtig - stat, interne funktioner29.287 kr.34.576 kr.30.581 kr.
Tingbogsregistrator25.103 kr.-29.323 kr.
Kontorassistent26.220 kr.26.613 kr.27.057 kr.
Overassistent - kontor34.900 kr.30.652 kr.31.650 kr.
Privatsekretær27.278 kr.-28.331 kr.
Skolesekretær27.278 kr.-28.331 kr.
Tekstbehandlingsarbejde20.226 kr.--
Dataregistreringsarbejde24.859 kr.--
Kliniksekretær22.014 kr.--
Statistikmedarbejder26.866 kr.--
Tinglysningsmedarbejder27.311 kr.-26.148 kr.
Personaleassistent27.351 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Nogle kontorfunktionærer bliver ansat til at hjælpe firmaets ledelse og bliver kaldt sekretærer, chefsekretærer eller privatsekretærer. Andre arbejder som skolesekretærer eller kursussekretærer.

Har man specialiseret sig i regnskaber, kan man søge job som regnskabsfører i organisationer og mindre virksomheder.

Der er gode muligheder for job, hvis man løbende har efteruddannet sig. I perioder kan der være en vis ledighed.

Mere uddannelse

Du kan opdatere din uddannelse med AMU-kurser inden for området Handel, administration, kontor og ledelse.  Se fx kurserne inden for viden og forretningsservice

Du kan også dygtiggøre dig til fx tekstbehandling og regneark med fag fra it-administratoruddannelsen. Fagene kan udbydes som fjernundervisning.

Mere omfattende efter- eller videreuddannelse kan fås via en akademiuddannelse, fx inden for fagområderne Administration og forvaltningLedelse eller det merkantile område, men - afhængigt af din beskæftigelse - også inden for andre fagområder.

I København og Silkeborg tilbydes et særligt akademiforløb, Koordinatoruddannelsen, der er målrettet sekretærer, administrative medarbejdere og kontorassistenter. Se Akademiuddannelsen i ledelse.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation og Ledelse
www.uddannelsesnaevnet.dk

Handels- og Kontorfunktionærernes Forbund i Danmark
www.hk.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.