Foto af Rådhusbetjent
Job

Rådhusbetjent

Dit arbejde som rådhusbetjent er meget alsidigt. Rådhusbetjente modtager og omdeler bl.a. post.

Fakta

Arbejdssteder:
Rådhuse
Stillingsbetegnelser:
Rådhusbetjent, Teknisk servicemedarbejder

Du laver alt fra at omdele post til at passe telefoner og hjælpe folk, der har forskellige opgaver på rådhuset. Du har kontakt med mange mennesker hver dag. De har ansvaret for, at intern post bliver omdelt på rådhusets forskellige kontorer, samt at udgående post bliver frankeret og afsendt.

Hvis du vil være rådhusbetjent, skal du have ordenssans, og det er vigtigt, at du er åben og forstående og indstillet på at yde service over for kommunens borgere. Du skal også have evne til at samarbejde med rådhusets forskellige personalegrupper og afdelinger.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af rådhusbetjent
Sikkerhed - rådhusbetjentens arbejde omfatter også kontrol af alarmanlægget.

Når der er udstillinger, modtagelser osv., er du som rådhusbetjent med til at løse de praktiske opgaver i forbindelse med arrangementerne. Du er også med til at flytte møbler, arkivsager og lignende, når det er nødvendigt, og du foretager vedligeholdelse og småreparationer på inventar og bygninger.

En anden af dine arbejdsopgaver er at udføre portnertjeneste, vise vej og fortælle besøgende, hvor de kan finde lokaler og medarbejdere på rådhuset.

På mange rådhuse og kommunale kontorer har rådhusbetjentene kontakt med de sociale klienter. I nogle tilfælde har klienterne svært ved at acceptere de afgørelser og bestemmelser, der er truffet, og de vil derfor ikke altid forlade rådhuset. Her skal rådhusbetjentene træde til og forsøge at løse problemerne. De kan evt. blive nødt til at tilkalde politiet.

Når der er aktiviteter om aftenen på rådhuset, fx møder, medborgeraktiviteter og koncerter, skal rådhusbetjentene sørge for at stille borde og stole op og gøre eventuelt computer- og videoudstyr klar. Når et arrangement er slut, skal de rydde op.

Nattjenesten går fx ud på at passe telefon og at gå vagtrunder i rådhuset. Det er meget forskelligt, hvor mange nattevagter en rådhusbetjent har.

Normalt bliver der ikke stillet krav om, at du har en bestemt uddannelse ud over den almindelige folkeskoleuddannelse, men du skal have en ren straffeattest. Det er en fordel at have kørekort, og nogle steder er det et krav.

Arbejdsplads

Rådhusbetjente er ansat på rådhuse og i kommunale bygninger. Her skal rådhusbetjentene træde til og forsøge at løse de problemer, der måtte opstå.

Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Betjentarbejde, intern postsortering og omdeling21.465 kr.-25.128 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Kommunalt ansatte rådhusbetjentes løn kendes ikke, men lønniveauet svarer til andre typer af betjentarbejde. Lønnen er lidt højere i hovedstadsområdet.

I nogle kommuner får man gratis uniform.

Fremtidsmuligheder

Der er lille ledighed blandt rådhusbetjente, men der udbydes kun få stillinger.

En rådhusbetjent kan blive forfremmet til teknisk serviceleder, underformand, rådhusforvalter, formand, vagtmester eller inspektør.

Mere uddannelse

Der er AMU-kurser inden for området Vagtservice.Du har mulighed for at få tilskud til kurset og transporten.

Få mere at vide

Fag og Arbejde (FOA)
www.foa.dk

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Hjælp til at vælge uddannelse - for dig i 8. og 9. klasse.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.