Foto af Ministerialbetjent
Job

Ministerialbetjent

Ministerialbetjente, slotsbetjente og kontorbetjente holder styr på det praktiske.

Fakta

Arbejdssteder:
Ministerier, Direktorater og andre styrelser og institutioner inden for statens administration samt statens slotte
Stillingsbetegnelser:
Ministerialbetjent, Slotsbetjent, Kontorbetjent, Ministerchauffør

Som betjent inden for statens område laver du alt fra at købe kontorartikler til at passe telefoner og ordne post. Du skal kunne lide at snakke med mange mennesker i løbet af dagen, og du skal kunne bevare overblikket, når der sker en masse forskellige ting på en gang.

Normalt skal man ikke have en bestemt uddannelse ud over den almindelige folkeskoleuddannelse for at blive ansat. Man skal dog være fyldt 18 år. Mange steder er det en betingelse, at man har kørekort, og man skal have en ren straffeattest.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

Postbehandling - Kontorbetjente tager sig både af kontorets indgående og udgående post.
Postbehandling - Kontorbetjente tager sig både af kontorets indgående og udgående post.

Ministerialbetjente og kontorbetjente arbejder normalt fra en betjentstue. Her bliver institutionens post leveret, og betjentene åbner den, stempler og fordeler den rundt i huset. Den udgående post skal lukkes og frankeres.

Betjentene laver fragtbreve, certifikater og lignende, og derefter afleverer de posten på posthuset. Mange steder er det også betjentene, der tager fotokopier osv. og udleverer, afsender og omdeler love, bekendtgørelser og cirkulærer osv.

Nogle steder tager man også sager frem og arkiverer dem. Det er gerne de steder, hvor arbejdet ikke bliver udført af journalkontoret, og hvor der heller ikke er arkivbetjente ansat.

Budtjeneste hører også med til det daglige arbejde, og betjentene vejleder mennesker, der henvender sig.

I de enkelte kontorer kan en del af arbejdet ligne det, som kontorfunktionærerne laver, fx kan man passe telefoner, især før og efter kontorernes ekspeditionstid. Betjentene deltager også i arbejdet med breve, notater og bestille tog- og flybilletter osv.

Mange steder varetager betjentene forvaltning af møbler og andet inventar, herunder indkøb og tilsyn.

Normalt har man et mindre lager af papir, kuglepenne, blanketter osv. på kontoret. Betjentene udleverer materialerne og sørger for, at nye beholdninger bliver indkøbt, når noget er ved at slippe op.

Opgaverne består bl.a. i lagerstyring og reservation af lokaler. I øvrigt varierer arbejdsopgaverne, afhængigt af hvilken institution betjentene arbejder i.

Lederen af betjentstuen er normalt betjentformand. På store arbejdspladser er der ledende stillinger som forvalter eller inspektør. En del betjente kører som chauffører for ministre.

Slotsbetjente er en del af et vagt- og tilsynspersonale. Du fører tilsyn med statens slotte og bygninger. Meget af tiden går med at gå runder inden for et bestemt område, fx Kronborg Slot.

Slotsbetjenten holder øje med alle rum, lokaler og gårdarealer og ser efter tegn på brand, indbrud, vandskade eller andre uregelmæssigheder, samt at der ikke opholder sig uvedkommende personer på stedet.

Dit arbejde foregår især i aften- og nattetimerne samt i weekender og på helligdage.

En kontrolcentral modtager jævnlig rapport fra de enkelte slotsbetjente om, hvor de befinder sig. Kontrolcentralen er bemandet døgnet rundt.

Som ministerchauffør er det din primære opgave at køre for ministeren. Du skal desuden bistå med praktiske gøremål under turene. Der kan også være tale om at udføre andre serviceopgaver eller andet lettere administrativt arbejde.

For at blive ministerchauffør, skal man have gode køretekniske kvalifikationer. Chaufførerne gennemgår politiets særlige køretekniske kursus. Endelig skal man have ren straffeattest og kunne sikkerhedsgodkendes.

Arbejdsplads

Ministerialbetjente og kontorbetjente arbejder i ministerier, direktorater og andre styrelser og institutioner inden for statens administration. I ministeriernes departementer kaldes de ministerialbetjente og andre steder kontorbetjente.

Slotsbetjente er ansat under Økonomi- og Erhvervsministeriet samt Slots- og Ejendomsstyrelsen. De overvåger ministeriernes kontorer på Slotsholmen samt en række af statens andre bygninger og lejemål i København og på Sjælland, herunder Frederiksborg Slot og Kronborg Slot.

Se mere om Offentlig administration.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Ministerialbetjent21.952 kr.-26.612 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Som ministerialbetjent kan man blive forfremmet til betjentformand, forvalter, inspektør eller overinspektør.

Slotsbetjente kan forfremmes til driftsleder og vagtmester.

Der er ingen ledighed blandt ministerialbetjente, slotsbetjente og kontorbetjente.

Mere uddannelse

Der arrangeres efteruddannelseskurser ude på betjentenes arbejdspladser. Se desuden AMU-kurser inden for området Vagtservice.

Der er også mulighed for at tage en grundlæggende vagtuddannelse. Se uddannelsen til sikkerhedsvagt.

 

Få mere at vide

Moderniseringsstyrelsen, Finansministeriet
www.modst.dk

Vagt- og Sikkerhedsfunktionærernes Fagforening
www.vsl.dk

Foreningen af tjenestemænd ved slotte og ministerialbygninger
tlf. 33 24 81 56

Serviceerhvervenes Efteruddannelsesudvalg
www.susudd.dk

Bygningsstyrelsen
www.bygst.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.