Foto af Bankbetjent
Job

Bankbetjent

Som bankbetjent kommer du meget omkring og taler med mange mennesker.

Fakta

Arbejdssteder:
Banker, Pengeinstitutter
Stillingsbetegnelser:
Bankbetjent

En væsentlig del af arbejdet er budtjeneste. Det foregår dels i det pågældende pengeinstituts lokaler, dels udenfor. Den indendørs budtjeneste foregår mellem de enkelte kontorer i bygningen.

Betjenten skal have et nøje kendskab til samarbejdet og samspillet mellem afdelingerne.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af bankbetjent
Pengetransport - Bankbetjente udfører transportopgaver a mellem bankens afdelinger.

Den udendørs budtjeneste foregår i bil eller på cykel mellem hovedsæde og filialer eller til og fra postkontorer og andre offentlige kontorer.

Arbejdet er meget betroet. Du skal måske transportere penge, checks og andre værdipapirer, og arbejdet medfører i et vist omfang ret til at afgive kvittering på pengeinstituttets vegne.

Ud over budtjenesten deltager betjentene i arkivarbejde, bokstjeneste, fotokopiering, styring af rengøring m.m., lagerarbejde, arbejde ved mønttællemaskiner, edb-anlæg osv. I større pengeinstitutter hører vagttjeneste, chaufførtjeneste for direktionen og vejledning af publikum ligeledes med til arbejdet.

Arbejdets omfang afhænger i øvrigt af pengeinstituttets størrelse og beliggenhed. Der er forskel på omfanget af tjenesten i en stor afdeling i København og i en mindre i provinsen. Mindre pengeinstitutter benytter ikke altid fastansatte betjente. I provinsen udføres arbejdet nogle steder som bierhverv med 2-3 timers daglig beskæftigelse.

Arbejdsplads

Bankbetjente ansættes i banker og pengeinstitutter.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Bankbetjent, Børsbetjent, Direktionsbetjent21.952 kr.-26.612 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Hvis man vil arbejde som bankbetjent, behøver man ikke have nogen bestemt uddannelse, men ansættelsesstedet sikrer sig, fx gennem anbefalinger, at ansøgerne har de nødvendige forudsætninger.

Man skal heller ikke have en bestemt alder, men nogle pengeinstitutter foretrækker ansøgere, der ikke er over 24 år. Dette krav skyldes bl.a. hensynet til mulighederne for at opnå fuld pension inden for de eksisterende pensionsordninger.

Ansøgere skal have et helbred, som ikke forhindrer, at man bliver ansat i en pensionsgivende stilling. Man skal optræde pænt og korrekt og have et roligt væsen. Kørekort er ofte et krav.

Flere tidligere betjentfunktioner varetages i dag som specialistområder. Ofte er opgaverne lagt ud til specialistvirksomheder, fx pengetransporter og andre vagtopgaver. Der ansættes derfor kun ganske få egentlige bankbetjente.

Mere uddannelse

Normalt bliver betjentene uddannet i virksomhederne.

AMU-centrene i København og Aarhus kan man følge en række kurser i bl.a. Vagtservice.. På AMU-centrene kan man også få kurser i køreteknik, ruteplanlægning osv. Kurserne hører til de kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser.

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.