Foto af Forsikringsfunktionær
Job

Forsikringsfunktionær

Forsikringsfunktionærer er ansat i et forsikringsselskab, hvor de tegner forsikringer og udbetaler erstatninger til kunder.

Fakta

Arbejdssteder:
Forsikringsselskaber, Selvstændige dispachører
Stillingsbetegnelser:
Forsikringsfunktionær, Forsikringsmedarbejder, Taksator, Skadeskonsulent

De tager stilling til skadesanmeldelser og ønsker om udbetaling af forsikring.

De beregner, hvad kunden skal betale for sin forsikring og ordner det administrative arbejde. Når en skade anmeldes, undersøger en taksator, om kunden skal have erstatning, samt i givet fald hvor meget..

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af forsikriingsfunktionær
Forsikring - handler om beregning af sandsynlighed eller risiko for at noget sker.

Forsikringsfunktionæreres arbejde er delt op efter brancher, fx brandforsikring, ulykkesforsikring og livsforsikring. Et forsikringsselskab har også specielle afdelinger for fx behandling af juridiske problemer, beregninger og statistik, regnskab og markedsføring.

På hovedkontorer er arbejdsopgaverne normalt specialiserede, mens de på afdelingskontorer er mere alsidige.

Når en kunde ønsker at tegne eller ændre en forsikring, skal han eller hun indsende en forsikringsbegæring. Ved hjælp af selskabets regler og prislister udarbejder du derefter en police, som er en kontrakt mellem selskabet og kunden. Den indeholder en beskrivelse af de forskellige betingelser.

Når en skade opstår, skal kunden indsende en skadesanmeldelse til forsikringsselskabet. Sagsbehandleren skal så undersøge, om skaden er omfattet af policen, og om alle de øvrige betingelser for udbetaling af forsikringssummen er opfyldt. Taksatoren vurderer skadens konkrete omfang.

En taksator eller skadeskonsulent er specialist i at vurdere skader og risikoen for skader. Desuden rådgiver taksatoren om sikringsforhold. I tilfælde af skader eller tyveri afgør taksatoren værdien af det skadede eller stjålne.

Arbejdsplads

En forsikringsfunktionær er ansat i et forsikringsselskab.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Skadekonsulent, Taksator42.098 kr.--
Forsikringsagent39.474 kr.--
Pensionsmedarbejder34.303 kr.--
Forsikringskonsulent25.340 kr.--
Forsikringsassistent31.582 kr.--
Skadebehandler31.684 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Nyuddannede bliver normalt først ansat med betegnelsen assistent. Senere kan man avancere til overassistent og fuldmægtig. Overassistenter og fuldmægtige arbejder med mere komplicerede sager og får ofte tildelt visse ledelsesfunktioner.

Der er ganske gode mulighed for at få job, når man har afsluttet sin uddannelse.

Meget af sagsbehandlingen i forsikringsbranchen forventes at blive automatiseret inden for en kort årrække. Det kan indebære en udfordring for visse medarbejdergrupper, ikke mindst i forhold til efteruddannelse.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for forsikring.

Forsikringsbranchens eget uddannelsessystem på Forsikringsakademiet i Rungsted består af en række efter- og videreuddannelser.

Der foregår også efteruddannelse internt i mange forsikringsselskaber.

Få mere at vide

Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening
www.dfl.dk

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse
www.uddannelsesnaevnet.dk

Finanssektorens Arbejdsgiverforening
www.fanet.dk

Forsikring & Pension
www.forsikringogpension.dk

Forsikringsakademiet Rungstedgaard A/S
www.forsikringsakademiet.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.