Foto af Assurandør
Job

Assurandør

En assurandør sælger forsikringer og rådgiver kunderne om forsikringernes dækningsgrad m.m.

Fakta

Arbejdssteder:
Forsikringsselskaber, Banker, Forsikringsmæglerselskaber
Stillingsbetegnelser:
Assurandør, Forsikringssælger

Som assurandør arbejder du for forsikringsselskaber og banker eller er ansat hos uafhængige forsikringsmæglere.

Arbejdet tilrettelægges og styres på kontoret, men en stor del af arbejdstiden går med at besøge kunderne. Da privatpersoner bedst træffes uden for normal arbejdstid, foregår en del af arbejdet om aftenen.

Læs om uddannelsen i denne artikel.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af assurandør
Livsforsikring - Assurandøren rådgiver kunderne om den bedste forsikring.

Forsikringsselskabets kunder er privatpersoner, virksomheder, foreninger og institutioner, som gennem forsikringer ønsker at sikre sig mod økonomiske tab. Fx har de fleste private husholdninger en familieforsikring. Den kan blandt andet give erstatning for tab og ødelæggelse af indbo ved indbrud eller brand.

Mange forsørgere tegner en livsforsikring, der kan sikre de efterladte en pengesum af en vis størrelse, hvis den forsikrede dør. Husejere kan forsikre deres huse mod skader af forskellig art. Erhvervslivet bruger i udstrakt grad forsikringer, som beskytter dem mod økonomisk tab ved ulykker og uheld ved produktion, opbevaring og forsendelse af varer.

Det er assurandørernes arbejde at opsøge og rådgive kunderne, så de tegner netop de forsikringer, de har behov for.

Assurandører støttes i salgsarbejdet af forsikringsselskabet. Selskabet udarbejder tryksager og andet vejledende materiale til brug for assurandørerne i salgsarbejdet.

Om uddannelsen

Du skal have en ansættelse i et forsikringsselskab, en bank eller et pensionsselskab for at få adgang til assurandøruddannelsen, der består af både praktisk oplæring og teoretisk undervisning ved Forsikringsakademiet.

Det kræver ikke nogen speciel eksamen at blive ansat som assurandør, men man skal have sans for at sælge. 

Der bliver normalt ikke ansat assurandører under 23-25 år.

Undervisningen er modulopdelt, og hvert modul består af 4-6 måneders uddannelse med en kombination af tilstedeværelsesundervisning og teambaseret læring på en internetbaseret, virtuel læringsplatform. Du afslutter med en kompetenceprøve. Hvor mange og hvilke moduler, du skal have, afhænger af det job, du har.

Det er det ansættende selskab, der bestemmer sammensætningen af den enkelte assurandørs uddannelse. Derfor er det vanskeligt at sige, hvornår man er færdiguddannet.

Arbejdsplads

Assurandører arbejder hos forsikringsselskaber, hos banker som livsforsikrings- eller pensionskonsulenter og hos forsikringsmæglerselskaber.

Forsikringsmæglerselskaber er selvstændige, mindre virksomheder, som formidler salg af forsikringer, typisk pensionsforsikringer eller erhvervsforsikringer, fra flere forskellige forsikringsselskaber.

Se mere om branchen Forsikring og pension.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Forsikringsrådgiver (erhverv)46.491 kr.--
Forsikringsrådgiver (privat)42.414 kr.--
Assurandør, Forsikringsagent51.987 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Der er gode beskæftigelsesmuligheder for assurandører, især inden for pensionsforsikring.

Mere uddannelse

Forsikringsakademiet udbyder efteruddannelseskurser, hvor assurandører kan videreuddanne sig.

Få mere at vide

Finansforbundet
www.finansforbundet.dk

Finanssektorens Arbejdsgiverforening
www.fanet.dk

Forsikringsakademiet A/S
www.forsikringsakademiet.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.