Foto af Realkreditassistent
Job

Realkreditassistent

En realkreditassistent behandler sager, når privatpersoner og virksomheder vil optage lån.

Fakta

Arbejdssteder:
Kreditforeninger, Realkreditinstitutter
Stillingsbetegnelser:
Realkreditassistent, realkreditmedarbejder

Realkredit vil sige, at lån ydes med sikkerhed i grunde eller huse. Assistenten vurderer bl.a. om låntagerens økonomi kan klare at betale lånet tilbage. Som realkreditassistent har du personlig kontakt med kunderne, og det er derfor vigtigt, at du er god til at kommunikere med mange forskellige typer mennesker.

Du skal desuden være dygtig til at sætte dig ind i andre mennskers økonomiske situation og behov. En realkreditassistent er typisk ansat i en kreditforening og interesserer sig for tal, økonomi og regnskab. Jobbet kræver, at du hele tiden holder dig opdateret inden for boligmarkedet og den finansielle udvikling.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

realkreditmedarbejder
Hjemmebesøg - Ejendommen vurderes for at beregne lånets størrelse.

Som realkreditassistent er din vigtigste opgave at behandle sager, når folk vil optage eller overtage lån. Kunderne er både privatpersoner og virksomheder. Som assistent i et realkreditinstitut eller en kreditforening betjener du kunder og har opgaver i forbindelse med administrationen.

Realkredit vil sige at yde lån mod sikkerhed i fast ejendom, som fx grunde og huse.

Når en kunde henvender sig om et lån, skal realkreditassistenten undersøge, om der er tilstrækkelig sikkerhed for lånet, og give tilbud om løsninger. Der kan fx være tale om forskellige muligheder med hensyn til lånets løbetid, rentefod, terminer, fastkursaftaler osv.

Når man skal give et lån, er det typisk nødvendigt at vurdere kundens økonomiske forhold, herunder skatteforhold, øvrige lån osv.

Kontakten med kunderne kan foregå både telefonisk og personligt og pr. e-mail, brev osv.

Nogle assistenter er med til at inddrive gæld eller udpante ejendomme.

Arbejdsplads

Realkreditassistenter arbejder i kreditforeninger og realkreditinstitutter.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2018). Indtægten er med pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Rådgivning af storkunder (finans, pension og forsikring)---
Rådgivning af erhvervskunder (finans, pension og forsikring)35.865 kr.--
Rådgivning af privatkunder (finans, pension og forsikring)34.716 kr.--
Rådgivning inden for investering, valuta og formue52.420 kr.--
Arbejde med kreditbevilling og -analyse34.948 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Jobmulighederne varierer en del, blandt andet afhængig af hvor i landet man søger arbejde.

Realkreditsektoren er i lighed med bank- og forsikringsbrancherne udsat for voksende digitalisering og automatisering af en lang række arbejdsfunktioner. Det medfører et øget behov for efteruddannelse af realkreditmedarbejdere.

Mere uddannelse

De større realkreditinstitutter har interne uddannelsesafdelinger, der gennemfører et varieret udbud af interne efter- og videreuddannelseskurser. Visse kurser udbydes i samarbejde med Finanssektorens Uddannelsescenter.

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse udbyder bl.a. kurser for medarbejdere i finanssektoren. Kurserne hører til de kompetencegivende arbejdsmarkedsuddannelser.

Efter elevuddannelsen kan man tage finansiel videreuddannelse. Se fx uddannelsen Finansøkonom, HD 1. del, den erhvervsøkonomiske diplomuddannelse og Akademiuddannelsen i finansiel rådgivning.

Få mere at vide

Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kommunikation & Ledelse
www.haklnet.dk

Finansforbundet
www.finansforbundet.dk

Finanssektorens Arbejdsgiverforening
www.fanet.dk

Finanssektorens Uddannelsescenter
www.finansudd.dk

Realkreditrådet
www.realkreditraadet.dk

Finansrådet
www.finansdanmark.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Se job ud fra interesser, og få inspiration til dit valg af job og uddannelse.

Interviewer med mikrofon
Interviewer med mikrofon

Interview med folk under uddannelse og i job.

Om at vælge uddannelse og karriere og om at være selvstændig.