Foto af Flymekaniker
Job

Flytekniker

Flyteknikere og flymekanikere vedligeholder og reparerer fly.

Fakta

Arbejdssteder:
Flyværksteder hos luftfartsselskaber eller i Flyvevåbnet
Stillingsbetegnelser:
Flytekniker, Flymekaniker, Flymontør, Konstabel, Flymaskinist

De gennemgår flyet omhyggeligt, bl.a. ud fra engelsksprogede tjeklister og ud fra flybesætningens rapporter over fejl og uregelmæssigheder.

Både som flytekniker og flymekaniker arbejder du med at vedligeholde og reparere fly. Af hensyn til sikkerheden skal et fly altid efterses for fejl og skader, før det går i luften. Det sørger flyteknikeren for.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af flymekaniker
Eftersyn - Flymekanikeren giver et skolefly et periodisk eftersyn for hver 50 flyvetimer.

Flymekanikere udfører arbejdsopgaver inden for et mere begrænset område end flyteknikere.

Flyteknikere og flymekanikerne gennemgår flyet omhyggeligt, bl.a. ud fra engelsksprogede tjeklister og flybesætningens rapporter over de fejl og uregelmæssigheder, de har bemærket på den seneste tur.

De ser efter, om der er ydre skader på flyet og afprøver, om instrumenterne virker, som de skal. De undersøger også motorer, ror, bremsesystem, landingsstel, hjul m.m., og de sørger for påfyldning af olie, bremsevæske og brændstof. Det kan være nødvendigt at rense, smøre, reparere eller udskifte enkelte dele.

Arbejdet foregår udendørs på flyenes standpladser, fx når et fly mellemlander, eller i hangarer, hvor flyene parkeres i længere tid.

Med jævne mellemrum skal flyene til større eftersyn. Det foregår i hangarer eller på værksteder. Her bliver hver enkelt del af flyet nøje undersøgt. Dele, der er slidte eller er i stykker, udskiftes eller repareres.

Flyteknikere kan have speciale inden for enten de mekaniske systemer på fly og helikoptere eller elektroniske systemer. Flyteknikere, der er beskæftiget med større eftersyn, er ofte specialiseret i særlige arbejdsområder. En del af arbejdet udføres af andre faggrupper, fx elektrotekniker.

Efter hvert eftersyn skal en flytekniker med certifikat (et særligt uddannelsesbevis) kontrollere, at flyet er i orden, erklære det luftdygtigt og melde det klar til afgang. Der er specielle certifikater til hver flytype. Kun teknikere med certifikat har ret til at erklære et fly luftdygtigt.

I fly af ældre dato samt i Flyvevåbnets helikoptere omfatter flybesætningen også en flyvemaskinist. Som flyvemaskinist betjener du det tekniske apparatur i flyet. Flyvemaskinister er flymekanikere eller piloter, som har videreuddannet sig og fået certifikat (F-certifikat) til en bestemt flyvemaskine.

De fleste flyteknikere og flymekanikere arbejder på skiftehold.

Selvom der ikke uddannes flyvemaskinister mere, udstedes dog stadig hvert år et antal flyvemaskinistcertifikater til fly af ældre typer, for det meste til maskinister i flyvevåbnet.

Certificering

Ud over uddannelse som flytekniker/-mekaniker, skal du have et certifikat fra Trafikstyrelsen, for at kunne udføre check og godkendelse af luftfartøjer.

Reglerne er udstedt af EU og omfatter krav til uddannelse, erfaring, typepåtegning samt fastsættelse af regler for gyldighed og certifikatindehaveres rettigheder og begrænsninger (limitations). Se mere om certifikater.

Arbejdsplads

Flyteknikere og -mekanikere arbejder på flyværksteder i civile og militære lufthavne. De fleste er ansat i flyvevåbnet, andre på flyselskabernes egne værksteder eller private flyværksteder.

Desuden er nogle, relativt få, ansat inden for Medicinalindustrien eller i rådgivende ingeniørfirmaer.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

PrivatKommuneStat
Flytekniker30.933 kr.--
Flymekaniker29.439 kr.--
Flymekanikermester, Hangarmester42.138 kr.-35.757 kr.

Kilde: Danmarks Statistik

Sådan definerer vi indkomst på ug.dk

Fremtidsmuligheder

Flyteknikere kan få certifikat til de enkelte flytyper. Det kræver, at man har taget bestemte kurser, og at man har arbejdserfaring med de pågældende flytyper. Nærmere oplysning kan fås i Trafikstyrelsen. Flyteknikere med certifikatet har særlige opgaver.

Flytrafikken er præget af hård konkurrence. Beskæftigelsesmulighederne for flyteknikere er dog stadig ganske gode.

Der er også jobmuligheder i udlandet.

Mere uddannelse

Metalindustriens Efteruddannelsesudvalg arrangerer efteruddannelseskurser, bl.a. AMU-kurser inden for Flyteknik.

Få mere at vide

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Dansk Industri
www.di.dk

Industriens Uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Trafikstyrelsen
www.trafikstyrelsen.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.