Foto af Entreprenørmaskinmekaniker
Job

Entreprenørmaskinmekaniker

En entreprenørmaskinmekaniker reparerer og vedligeholder gravemaskiner, læssemaskiner og kraner.

Fakta

Arbejdssteder:
Entreprenørmaskinforhandlere, Serviceværksteder, Værksteder, Maskinstationer og landbrugsmaskinfabrikker
Jobtyper:
Entreprenørmaskinmekaniker, Landbrugsmaskinmekaniker, Traktormekaniker, Kranmontør, Dækmontør

Landbrugsmaskinmekanikeren vedligeholder og reparerer maskiner til landbruget.

Arbejdet foregår ofte på særlige værksteder, men kan også arbejde på maskinstationer og fabrikker for landbrugsmaskiner.

Fold alle afsnit ud

Om jobbet

foto af mekaniker af entreprenørmaskiner
Entreprenørmaskiner er meget store køretøjer, og delene tilsvarende større.

Som entreprenørmaskinmekaniker reparerer og vedligeholder du gravemaskiner, læssemaskiner, bæltetraktorer, gummihjulslæssere, kraner og andre maskiner, der bruges på byggepladser og lignende steder.

Du kan også vedligeholde maskiner og redskaber, der anvendes inden for landbruget og skovbruget som traktorer, plove, såmaskiner, mejetærskere, ballepressere, grønthøstere, roeoptagere, kartoffeloptagere og andre.

Vedligeholdelsen består i, at man går maskinen efter. Man renser, smører og justerer de forskellige dele og afprøver, om de fungerer, som de skal. Både vedligeholdelse og reparationsarbejde forudsætter et godt kendskab til maskinernes konstruktion og måde at fungere på.

Du bruger ofte håndbøger på engelsk eller tysk og mange af maskinerne er computerstyrede. Derfor skal man være god til engelsk og til at læse og forstå de fejlkoder, som maskinen viser, når der er noget galt.

Mekanikerne arbejder både med motor med brændstofanlæg, køle-, smøre- og udstødningssystem og med eludstyr, ladeanlæg og hydrauliske systemer, fx gearsystemer, styretøj og bremser.

Entreprenørmaskinmekanikere skal også kunne fremstille reservedele og foretage reparationer på maskinernes hjælpeudstyr, yderbeklædning og chassis, dvs. det bærende understel.

Som landbrugsmaskinmekaniker fremstiller og reparerer du også dele til maskinerne. Til arbejdet bruger du håndværktøj, svejseudstyr, måleinstrumenter og særligt fremstillede hjælpeværktøjer.

Ofte foregår reparationsarbejdet ude hos kunden. Når maskiner bryder ned under arbejdet i marken, kan det være vigtigt for landmanden at reparationen foregår hurtigt på stedet.

Arbejdsplads

Entreprenørmaskinmekanikere er ansat i virksomheder som udlejer materiel. Desuden på værksteder, der reparerer og foretager service på de mange forskellige typer entreprenørmaskiner.

Værkstederne kan være selvstændige eller høre under importører og forhandlere af entreprenørmaskiner. Arbejdet foregår ikke altid på værkstedet. Det kan også foregå i mekanikerens servicevogn, når en maskine skal repareres på stedet.

Landbrugsmaskinmekanikere er ansat på værksteder for landbrugsmaskiner. De kan også arbejde på maskinstationer og fabrikker for landbrugsmaskiner.

Indkomst

Gennemsnitlig indtægt pr. måned for nyuddannede (2019), inklusive pension, tillæg, værdi af personalegoder mv.

 PrivatKommuneStat
Mekaniker, landbrugs- og industrimaskiner,
kranreparatør
35.205 kr.--

Kilde: Danmarks Statistik

Se forklaring til lønoplysninger

Fremtidsmuligheder

Man kan etablere sig som selvstændig med eget værksted. Oplysning om etableringsvilkår osv. kan fås hos Dansk Industri og Maskinleverandørerne. Det kan evt. være en fordel at tage uddannelsen til håndværksmester.

Der er gode beskæftigelsesmuligheder for både entreprenørmaskinmekanikere og landbrugsmaskionmekanikere.

Mere uddannelse

Der er mulighed for efteruddannelse bl.a. gennem AMU-uddannelser inden for det entreprenør- og landbrugstekniske område.

Få mere at vide

Dansk Industri
www.danskindustri.dk

Dansk Metalarbejderforbund
www.danskmetal.dk

Maskinleverandørerne
www.maskinlev.dk

Dansk Maskinhandlerforening
www.danskmaskinhandel.dk

Industriens uddannelser
www.industriensuddannelser.dk

Beskæftigelsesmuligheder

Rigtig gode
Gode
Mindre gode

Kilde: Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering.

Inspiration

Er du i tvivl om, hvad du vil være, så hent inspiration i jobartiklerne.

Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.
Klik og gå til siden, der præsenterer værktøjet Jobkompasset.

Få hjælp til at vælge job og se mulige uddannelsesveje.

To eVejledere i gang med vejledning.
To eVejledere i gang med vejledning.

Tag fat i vores eVejledere og få hjælp via telefon, mail eller chat.